Zvrácenost ze staré Sparty: Hitler nechal vraždit postižené Němce. Z celkového počtu mrazí

Zvrácenost ze staré Sparty: Hitler nechal vraždit postižené Němce. Z celkového počtu mrazí
Autor: Bundesarchiv CC BY-SA 3.0 de
04 / 06 / 2020, 10:00

Nacistický režim zahájil, jak známo genocidu proti ,,méněcenným rasám", nicméně neváhal vraždit i vlastní lidi - mentálně postižené Němce a lidi s větším či nižším stupněm duševního či tělesného postižení.

Program či akce T4 (Aktion T4) byl tajný program, který se soustředil na vyvraždění mentálně postižených lidí a jedinců, kteří měli nějaký další stupeň postižení, duševní nebo tělesný. Do programu byli zařazeni tak ti, kteří měli například dědičnou nemoc, nevyléčitelnou chorobu, určité tělesné znetvoření, a spadaly sem i děti ve velmi útlém věku.

Architekti vražedného programu, mezi něž je možno přiřadit Hitlerova osobního lékaře Karla Brandta, dále Viktora Bracka či Philippa Bouhlera či pozdějšího dozoce z koncentačních táborů Franze Stangla počítali v roce 1939 s tím, že dojde k eutanazii přibližně 70 000 lidí. Vzhledem k náročnosti celé akce musela být centra k tomuto účelu vytvořena v léčebnách či ústavech, jež k tomu byly kapacitně i personálně  přizpůsobena.

Vražedný program se ideologicky opíral o zvrácené poznatky eugeniky, ,,rasové hygieny" a sociálního darwinismu. Důvody jeho spuštění však byly vlastně jednoduché: mentálně postižení lidé, místo toho, aby se o ně postaral jako v každé civilizované zemi stát, nacistické špičky je hodnotily jako ,,nepoužitelné žrouty", kteří se nemohou podílet na výstavbě Třetí říše, a protože byli podle Hitlera a dalších v tomto směru nepoužitelní, čekalo je jediné - smrt.

Brzy došlo k prvním pokusům eutanazie, která se však zpravidla rovnala dlouhé a bolestivé smrti. Používaly se například kombinace smrtící injekce a oxidu uhelnatého. Pacient v mnoha případech dlouze trpěl a musela být proto použita další dávka k jeho usmrcení.

Akce, která byla realizována v Německu a jím dobytých či kontrolovaných územích, byla spuštěna v roce 1939, ale o dva roky později proti němu důrazně protestovali představitelé katolické církve. Ti podrobili zvrácenž program veřejné kritice, na kterou nacisté reagovali.

Po kritice, jež se zvedla, byl program formálně ukončen, když Hitler osobně v srpnu 1941 vyhlásil jeho konec. Ve skutečnosti však pokračoval tajně dál až do roku 1945. Systematické vraždění probíhalo v psychiatrických klinikách v Německu, Rakousku, ale také Polsku či Protektorátu Čechy a Morava. Celkem mu v letech 1939-1945 padlo za oběť 200-250 000 postižených lidí a dětí, které se ,,provinily" jen tím, že trpěli nějakým tělesným či mentálním hendikepem. Vraždění nevinných pokračovalo až do konce nacistické hrůzovlády.

 

Zdroj: timesofisrael.com, wikipedia

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace