Mezinárodní konference bezpečnostního managementu KBM 2016

Mezinárodní konference bezpečnostního managementu KBM 2016
Autor fotografie: ASIS|Popisek: Konference KBM 2015
02 / 11 / 2016, 12:00

Jedna z nejvýznamnějších konferencí, tentokrát o bezpečnostních prioritách v ČR, o ochraně měkkých cílů, kyberbezpečnosti i nejnovějších technologiích.

Mezinárodní konference bezpečnostního managementu KBM 2016

se letos koná 3. 11. od 9 hodin v konferenčních prostorách
budovy Autoklubu ČR, Opletalova 1337/29 na Praze 1
pod názvem ASSET PROTECTION.

Slovní spojení Asset Protection nechceme doslovně „jen přeložit“ do češtiny, protože z pohledu bezpečnosti to má mnoho významů. Základem je chápat název jako celkovou bezpečnost, bezpečnost od A až po Z.

Od prvního bezpečnostního plánování, zpracování procedur a směrnic, nastavování režimu, služeb bezpečnostních agentur, aktivit vlastních zaměstnanců, nasazení technologií, řešení personální bezpečnosti, krizového řízení, spolupráci se státními orgány, dodržování zákonných podmínek…atp. 

Cílem je, aby všichni (zaměstnanci, dodavatelé, zákazníci…) vnímali „pocit bezpečí“ v našich prostorách ať už pracujeme v logistice, retailu, výrobních závodech nebo na letišti či naše společnosti provozující jiné služby. Současně ruku v ruce s tím jde ochrana majetku společností i jejích hodnot. Bezpečnost ve světě kolem nás se velmi rychle mění a je nutno velmi rychle reagovat a přizpůsobovat se novým „podmínkám“ a reálným hrozbám.

Konference nabídne významné hosty s mezinárodními zkušenostmi, odborné poradce a konzultanty ze státní i soukromé sféry, některé z nich uvádíme již nyní. Hlavními tématy konference jsou:

1. Vývoj bezpečnostních opatření měkkých cílů 

 • kpt. Mgr. Petr Jokl , NCOZ SKPV – „Měkké cíle“
 • Mgr. Jana Ryšavá, Ministerstvo vnitra ČR, oddělení krizového řízení, Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality
 • plk. Ing. Luboš Votípka, vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva, Ministerstvo vnitra ČR, generální ředitelství HZS ČR – „Pilotní projekt u objektů s velkým počtem osob“ 
 • Ing. Petr Pomahač, Ing. Alica Miklošková, Dorma Kaba – „Chytrý přístup a bezpečná řešení“

2. Technologické novinky 2016

 • Ing. Jan Brož, obchodní manažer, divize profesionálních koncových uživatelů společnosti ASSA ABLOY Czech & Slovakia s. r. o. – „Mechatronika budoucnosti“
 • Radek Zachoval, BA (Hons) , Siemens ČR – „Nejnovější trendy v oblasti Integrace budov, Siemens platforma Desigo CC, technologie bezpečnosti kritické infrastruktury a technologie určené k rozlišování osob pomocí algoritmů na detekce a vyhledávání osob“
 • Afik Cohen, CEO, R.M.S. Software Ltd – „Co je to Síťové operační středisko a jak jej využít ve prospěch bezpečnosti a zabezpečení světa, ve kterém žijeme“

3. Bezpečnostní priority 2016

 • Col. (Res.) Dakar Eilat, zástupce ICT Herzlya – „Bezpečnostní priority u měkkých cílů – izraelská praxe a zkušenost“
 • kpt. v. z. Ludvík Cimburek, externí poradce náčelníka GŠ AČR pro oblast Aktivní zálohy – „Místo a úloha Aktivních záloh v systému bezpečnosti ČR“
 • Mgr. Jan Tvrdek a Mgr. Oldřich Krulík, PhD. , Policejní akademie ČR v Praze, katedra krizového řízení – „Aktuální priority a trendy v oblasti zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v České republice“

4. Zákon o bezpečnostní činnosti – přínos či nevyužitá příležitost?

 • Ing. Bohuslav Chalupa, poslanec Poslanecké sněmovny PČR, místopředseda Výboru pro obranu, člen Výboru pro bezpečnost a předseda Stálé komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství PS PČR – „Vnímání bezpečnostní koncepce státu, shrnutí legislativního procesu návrhu zákona“
 • Vadim Petrov, místopředseda ASIS CZ
 • Mgr. Marek Ulman, advokát, odborný konzultant sekce pro legislativu ASIS CZ
 • PhDr. Michal Bavšenkov, člen představenstva Hospodářské komory ČR (legislativní sekce, bezpečnostní sekce, autorizační komise)

5. Skryté hrozby v kyberprostoru

 • Ing. Bohuslav Chalupa, poslanec Poslanecké sněmovny PČR, místopředseda Výboru pro obranu, člen Výboru pro bezpečnost a předseda Stálé komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství PS PČR
 • Marian Němec, BA (Hons), IT Security Consultant, AEC, a.s., – „Překonávání a obcházení technické bezpečnosti“
 • David Horad, Senior Cybersecurity Consultant, CSC Computer Sciences s.r.o.

6. Úspěch nebo etika – compliance dilema

 • JUDr. Ladislav Smejkal, partner, Dentons Europe CS LLP
 • Mgr. Leopold Černý, Screening Solutions, s.r.o.
 • Juraj Szabo, Chief Legal Counsel and Chief Compliance Officer, ČEZ, a.s.,

Registrace pro média media@asiscz.org


 

Na 150 lidí loni zemřelo v EU při teroristických útocích. Dalších 360 lidí podle zprávy policejního úřadu Europol [1] utrpělo zranění.  Potvrzují se obavy expertů, že teroristé postupně přecházejí na takzvané měkké cíle – tedy takové, které nemají vlastní silnou obranu: obchodní centra, dopravní uzly a další veřejná místa s velkou koncentrací lidí.

Podle analýz americké FBI a ministerstva pro vnitřní bezpečnost[2] bylo 75 procent násilných nebo teroristických akcí za posledních 12 měsíců zaměřeno právě na civilní cíle, kvůli jejich snadné přístupnosti, minimální ochraně a velkému počtu případných obětí.

 

Více na stránkách www.kbmkonference.cz

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.