Bezpečnost ve školách - jak dál? Řešení existuje

Bezpečnost ve školách - jak dál? Řešení existuje
Autor fotografie: Redakce|Popisek: Diskuze k bezpečnosti ve školách
11 / 12 / 2014, 05:45

10.12.2014 / Semináře policejních preventistů pro vedení škol a především pedagogy, bezpečnostní audity pro školy, a řada dalších opatření, která nejsou finančně náročná a přesto pomohou zajistit větší bezpečí našim dětem ve školách před šílenými útočníky. I to byla doporučení ze semináře. Seznamte se s doporučeními ve formátu pdf.
Zdroj: ASIS CZ

O problematice bezpečnosti ve školách jsme psali v našem článku Bezpečnost škol po útoku ve Žďáru nad Sázavou. Tématu, které přestalo být pro ostatní média aktuální měsíc po tragédii, se v našem magazínu budeme věnovat i nadále. O tom, že se uskuteční odborná diskuze na toto podceňované téma, jsme psali v článku AKTUÁLNĚ: pozvánka k diskuzi o bezpečnosti na školách.


Dne 9.12. 2014 se uskutečnil v prostorách The Prague British School kulatý stůl na téma bezpečnost ve školách.Toto setkání uspořádalo sdružení bezpečnostních profesionálů ASIS CZ ve spolupráci s The Prague British School. 

Kulatého stolu se zúčastnili zástupci krajského ředitelství Policie ČR, České školní inspekce, bezpečnostních oborových sdružení a zejména přes 20 ředitelů středních a základních škol, kterým byl program věnován.

Mediálními partnery byly Učitelské noviny a Security Magazín. Soukromý bezpečnostní sektor reprezentovala společnost M2C, která společně s ASIS CZ vypracovala metodický dokument Deset doporučení pro bezpečnost škol pro efektivní bezpečnostní řešení ve školách.

Mezi nejzásadnější výstupy z tohoto setkání patří:

1) Školy by měly udělat maximum možné pro přípravu na krizové události. Těmito událostmi může být útok školního střelce, technická havárie či jiná událost, která má za následek ohrožení životů. S těmito událostmi je nutné pracovat i z hlediska prevence a snížení destruktivních dopadů.

2) Policie se speciálně věnuje a školám nabízí účast na semináři, který detailně vysvětluje, jak se věnovat hrozbě šíleného střelce.

3) Bezpečnostní opatření musí vycházet z důsledně připravené studie zabezpečení, která zejména stanoví bezpečnostní priority

4) ČŠI informovala o výsledcích svého šetření. Konstatovala stav zabezpečení, čímž poskytla data pro další analýzu vhodného bezpečnostního systému

5) Účastníci si mohli pomocí psychologa společnosti BrainPoint zážitkově vyzkoušet, co budou muset řešit v momentě, kdy se dozví o krizové události.

6) Společnost M2C zastupující profesionální soukromý sektor vytvořila na základě své zkušenosti produkt – bezpečnostní audit pro školy, díky kterému dokáže navrhnout efektivní bezpečnostní řešení dle potřeb jednotlivých škol. Při tvorbě těchto bezpečnostních řešení se samozřejmě počítá s ekonomickými možnostmi jednotlivých škol.

Ke stažení: BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY  (autor: ASIS CZ)

Poznámka redakce:
Informace, které zazněly na tomto semináři, byly natolik alarmující, že je s podivem, že se akce nezúčastnil zástupce ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V diskuzi zaznělo, že problematika zabezpečení škol a ochrana žáků a pedagogů před podobnými útočníky jako ve Žďáru nad Sázavou, NENÍ prioritou některých ředitelů škol, ani zřizovatelů a zřejmě ani bohužel ústředního orgánu státní správy - tedy MŠMT.

SECURITY MAGAZÍN jako mediální partner nabízí zájemcům z řad odborné veřejnosti předání kontaktů na odborníky, kteří se diskuze zúčastnili. Kontaktní email: jan.cihak@securitymedia.cz

Psali jsme také:

ASIS CZ - diskuze o bezpečnosti škol u kulatého stolu

Bezpečnost škol po útoku ve Žďáru nad Sázavou

Kolik duševně nemocných se může změnit ve vraždící monstra?

 

Tagy článku