Konference "Historie a současnost chemických zbraní"

Konference &quote;Historie  a současnost chemických zbraní&quote;
Autor fotografie: Masarykova univerzita|Popisek: Konference "Historie a současnost chemických zbraní"
26 / 02 / 2015, 10:15

Pozvánka Fakulta logistiky a krizového řízení ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity na vědeckou konferenci konanou ve dnech 27. a 28.5.2015 v Uherském Hradišti.

LOGO

pořádá vědecko-odbornou konferenci k 100. výročí použití chemických zbraní na téma

HISTORIE A SOUČASNOST CHEMICKÝCH ZBRANÍ

 

Nad konferencí převzali záštitu:
prof. Ing. Petr SÁHA, CSc., rektor UTB ve Zlíně
brig. gen. Ing. Drahoslav RYBA, generální ředitel HZS ČR
Ing. Dana DRÁBOVÁ, Ph.D., předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
doc. PhDr. Vít HLOUŠEK, Ph.D., ředitel Mezinárodního politologického ústavu FSS MU
MVDr. Stanislav MIŠÁK, hejtman Zlínského kraje
Ing. Stanislav BLAHA, Starosta města Uherské Hradiště

Odborný garant konference: prof. Ing. Dušan VIČAR, CSc.

Vědecký výbor konference

doc. Ing. Vilém ADAMEC, CSc.                        

FBI,VŠ – TU Ostrava

doc. RNDr. Jiří DOSTÁL, CSc.        

FLKŘ, UTB ve Zlíně, Uherské Hradiště

prof. MUDr. Josef FUSEK, DrSc.

Fakulta vojenského zdravotnictví UO Brno

plk. gšt. Ing. Jiří GAJDOŠ 

JCBRN Defence COE Vyškov

prof. JUDr. PhDr. Miroslav MAREŠ, Ph.D.

Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita

doc. Ing. Ivan MAŠEK, CSc.

FLKŘ, UTB ve Zlíně, Uherské Hradiště

doc. Ing. Otakar J. MIKA, CSc.

FLKŘ, UTB ve Zlíně, Uherské Hradiště

prof. RNDr. Jiří PATOČKA, DrSc.                   

Fakulta sociálně zdravotní, Jihočeská univerzita

doc. Ing. Vladimír PITSCHMANN, CSc.            

FBI ČVUT Praha

doc. JUDr. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. 

Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita

brig. gen. Ing. Miloš SVOBODA

Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR

plk. Ing. Mgr. Rostislav RICHTER

IOO – GŘ HZS ČR, Lázně Bohdaneč

RNDr. Bohuslav ŠAFÁŘ, CSc.

Vojenský výzkumný ústav, s. p. Brno

 Organizační výbor konference 

Předseda:

Ing. Jan STROHMANDL

Členové:

RNDr. Zdeněk ŠAFAŘÍK, Ph.D.

 

Mgr. et. Mgr. Petr VILÍMEK, Ph.D.

 

Ing. Jakub RAK

 

Mgr. Danuše ULČÍKOVÁ

 

Ing. Hana ZOUHAROVÁ

Místo konání konference:
Fakulta logistiky a krizového řízení, Studentské náměstí 1532, Uherské Hradiště, přednáškové a seminární místnosti, budova UH 2

Termín: 27. a 28. květen 2015

Cíl a zaměření konference:
Cílem konference je prezentace a výměna nových teoretických i praktických vědeckých poznatků z problematiky chemických zbraní a ochrany obyvatelstva před následky použití/zneužití chemických zbraní a bojových chemických látek. Vědecká konference umožní širokou odbornou diskusi a výměnu zkušeností vědecko-pedagogických pracovníků, odborníků z praxe i dalších účastníků konference o zásadách ochrany obyvatelstva před následky použití/zneužití chemických zbraní a bojových chemických látek.

Odborné bloky konference a jejich garanti:

Sekce č. 1:

Polické a právní aspekty vývoje a použití chemických zbraní (prof. JUDr. PhDr. Miroslav MAREŠ, Ph.D.).

Sekce č. 2:

Historie použití chemických zbraní (prof. RNDr. Jiří PATOČKA, DrSc., doc. Ing. Vladimír PITSCHMANN, CSc.).

Sekce č. 3:

Současnost a nové hrozby použití chemických zbraní (plk. gšt. Ing. Jiří GAJDOŠ).

Sekce č. 4:

Zdravotní aspekty použití bojových chemických látek (prof. MUDr. Josef FUSEK, DrSc., doc. MUDr. Jiří BAJGAR, DrSc.).

Sekce č. 5:

Detekce, identifikace a monitorování bojových chemických látek (Ing. Pavel ČUDA, Ph.D.).

Sekce č. 6:

Ochrana osob před následky použití bojových chemických látek (pplk. doc. Ing. Stanislav FLORUS, CSc.).

Sekce č. 7:

Dekontaminace bojových chemických látek (Ing. Miroslav SKOUMAL, CSc.).

Sekce č. 8:

Zneužití bojových chemických látek k chemickému terorismu (doc. Ing. Otakar J. MIKA, CSc.).

Sekce č. 9:

Výzkum a vývoj v oblasti ochrany před následky chemických zbraní (RNDr. Bohuslav ŠAFÁŘ, CSc., plk. Ing. Mgr. Rostislav RICHTER).

Sekce č. 10:

Vzdělávání v ochraně obyvatelstva před účinky chemických zbraní (doc. Ing. Ivan MAŠEK, CSc.).

Organizační pokyny:
Úplný text příspěvku do sborníku upravený podle poskytnuté šablony zašlete nejpozději 
do 15. dubna 2015 na emailovou adresu safarik@flkr.utb.cz, strohmandl@flkr.utb.cz.

Všechny zaslané příspěvky budou recenzovány a v případě jejich přijetí budou uveřejněny
ve sborníku konference.

Předběžnou rezervaci ubytování u firmy EDUHA, s.r.o. na dny 26. a 27. 5. 2015 můžete provést v závazné přihlášce na konferenci.

Důležité termíny:
Zaslání závazné přihlášky a abstraktu článku do: 31. 3. 2015
Zaslání úplného textu článku do: 15. 4. 2015
Úhrada účastnického poplatku: 15. 4. 2015

 Rámcový návrh programu dne 27. květen 2015 – plenární zasedání

p. č.

čas od – do

program

provede

pozn.

1.

09,00 – 10,00

Příjezd účastníků, organizační otázky, ubytování.

organizační výbor

 

2.

09,30 – 10,00

Prezence.

organizační výbor

 

3.

10,00 – 10,25

Zahájení konference, přivítání účastníků.

rektor UTB ve Zlíně, hejtman ZK, starosta města UH, děkan FLKŘ, odborný garant konference

 

4.

10,25 – 12,30

První blok vystoupeni, pořadí dle výběru organizačního výboru, společné foto.

moderuje: doc. Ing. Ivan Mašek, CSc.

 

5.

12,30 – 13,30

Oběd.

ubytovací
a stravovací centrum.

 

6.

13,30 –15,00

Druhý blok vystoupení.

moderuje: doc. Ing. Otakar J, Mika, CSc.

 

7.

15,00 – 15,30

Přestávka.

 

 

8.

15,30 – 16,30

Třetí blok vystoupení.

moderuje: doc. Ing. Miroslav Tomek, Ph.D.

 

9.

16,30 – 17,00

Závěr prvního dne, vydání pokynů na druhý den.

předseda organizačního výboru

 

10.

17,00 – 18,00

Ubytování.

ubytovací a stravovací centrum

 

11.

18.00 – 21.00

Společenská večeře, přátelské posezení, výměna zkušeností (ubytovací a stravovací centrum).

organizační výbor, účastníci konference

 

Rámcový návrh programu dne 28. květen 2015 – jednání v sekcích

p. č

čas od – do

téma vystoupení

provede

pozn.

1.

08,00 – 09,00

Snídaně.

ubytovací a stravovací centrum

 

2.

09,00 – 11,00

Vystoupení v sekcích dle upřesněného programu.

 

 

3.

11,00 – 11,30

Přestávka.

 

 

4.

11,30 – 12,00

Projednání a schválení závěrů konference, závěrečné slovo odborného garanta konference.

prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.

 

5.

12,00 – 13,00

Oběd.

ubytovací a stravovací centrum

 

6.

13,00

Ukončení konference.

 

 

 HISTORIE  A SOUČASNOST CHEMICKÝCH ZBRANÍ

 

 

 

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace