Konference "Využití moderních bezpečnostních technologií"

Konference &quote;Využití moderních bezpečnostních technologií&quote;
Autor fotografie: Ivo Kolář EUROALARM|Popisek: Konference "Využití moderních bezpečnostních technologii"
17 / 05 / 2015, 07:30

Nejnovější technologie využívané v segmentu bezpečnosti osob i majetku jsou ve znamení záznamových zařízení s HD zobrazením a především s využitím bezpilotních letadel - dronů. Jaká jsou zákonná omezení při použití nejmodernějších systémů a máme se obávat ztráty soukromí? I o tom byla konference....

 

V úterý 12. května se na ministerstvu vnitra uskutečnila konference „Využití moderních bezpečnostních technologií“, kterou pořádala Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky a Úřad pro ochranu osobních údajů. Program a přehled přednášejících naleznete zde

Konference se zúčastnilo přes 140 účastníků z řad zástupců státní správy i samosprávy a především zástupců městských (obecních) policií, výrobců, prodejců i koncových uživatelů nejmodernějších technologií v tomto segmentu průmyslu a služeb. 

Z konference vybíráme několik zajímavých informací...například:

Ing. David Balhar - vedoucí oddělení bezpilotních systémů Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) uvedl, že úřad eviduje přes sto dronů (bezpilotních letadel, UAV), 110 pilotů  a 14 provozovatelů těchto leteckých činností. Veškeré potřebné informace jsou zveřejněny na webových stránkách úřadu

Úřad pro civilní letectví

ÚCL připomněl, že podle české legislativy musí být pilot dronu vždy ve vizuálním kontaktu se strojem (např. 3D brýle je možné využít pouze jako podpůrný prostředek). Současně upozornil, že pro komerčně používané drony musí být sjednáno tzv. povinné ručení, v opačném případě hrozí provozovateli správní delikt. 

Zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů (JUDr. Jiří Maštalka a JUDr. Alena Kučerová) poznamenali, že v poslední době zaznamenal úřad vysoký nárůst sledovacích a záznamových zařízení a je ke zvážení všech, kteří chtějí tyto systémy používat, zda je to skutečně nutné a zdůvodnitelné. K záznamovým zařízením se připravuje nová legislativa- směrnice EU, díky níž bude nutné novelizovat současný zákon o ochraně osobních údajů. Úřad upozornil na již vydaná stanoviska k používání záznamových zařízení, jednak na STANOVISKO č. 1/2013 o Zpracování osobních údajů prostřednictvím záznamu z kamer, kterými jsou vybavena bezpilotní letadla nebo na STANOVISKO č. 1/2015 březen 20151 Provozování kamery v motorovém vozidle se záběrem mimo toto vozidlo

O stanovisku ÚOOÚ, které povoluje záznamy z kamer umístěných ve vozidlech, jsme psali v článku "Smíme používat kamery v autech? Úřad pro ochranu osobních údajů vydal konečně stanovisko"

JUDr. Tomáš Koníček – z odboru prevence kriminality MV ČR mj. upozornil na normy prevence kriminality (ČSN EN 14383 „Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov"), v současnosti je připravována norma týkající se bezpečnosti ve školských zařízeních. Norma bude mít sice pouze doporučující charakter, nicméně její přijetí bylo urychleno i s ohledem na zlepšení bezpečnostní situace ve školách v souvislosti s útokem ve Žďáru nad Sázavou .

Ing. Kateřina Kůrková – upisovatel leteckých rizik České pojišťovny uvedla, že pro komerční využití dronů musí být uzavřeno povinné ručení a rovněž je doporučeno havarijní pojištění. Povinnost pojištění vyplývá z nařízení EP 785/2004. Havarijní pojištění se může vztahovat i na „nesená zařízení“- tedy kamery, fotoaparáty, čidla, atd. Výše pojištění se liší podle maximální vzletové hmotnosti.

Ing. Milan Kladníček, ředitel Městské policie Zlín představil událostní informační a bezpečnostní systém, založený na mapování, analýze a predikci kriminality a rovněž digitální zobrazovací jednotku (tématu se budeme věnovat v dalším vydání časopisu SECURITY magazín).

Jaroslav Řešátko z firmy TELINK,  která se zabývá návrhy, prodejem a servisem dronů (jsou nově členy Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR) varoval mj. před pády dronů, způsobených ztrátou signálu, apod.). Jedním z požadavků je současně i širší kategorizaci a lepší členění dronů v současné legislativě. Firma představila na konferenci některé ze svých produktů.

TELINK

Zajímavý produkt představil Mgr. Aleš Boček, zástupce firmy CEL-TEC - „Profesionální policejní kameru PD77G/R

Na konferenci zazněly i negativní připomínky k současné legislativě v oblasti využití dronů se záznamovými zařízeními, především k zákonným omezením pro složky integrovaného záchrann=ho systému (IZS) včetně jejich využití policejními složkami při demonstracích a jiných mimořádných událostech. 

Autor foto: Ivo Kolař, Euroalarm

 

Galerie

Tagy článku