Mezinárodní veletrh Security Essen 2018 se zaměří na prevencii rizik na zemi, vodě a ve vzduchu

Mezinárodní veletrh Security Essen 2018 se zaměří na prevencii rizik na zemi, vodě a ve vzduchu
Autor: Screenshot YouTube
30 / 05 / 2018, 08:00

Ve dnech 25. - 28.9. se v německém Essenu bude konat mezinárodní veletrh Security Essen.

Bezpečnostní veletrh představuje řešení pro sektory dopravy a logistiky

Kvůli dalšímu otevírání trhu v Evropě a prohlubující se globalizaci před sektory dopravy a logistiky dříve netušené možnosti. Nicméně pro oba sektory se zároveň stává důležitým trvalým úkolem téma bezpečnosti. Nová i stará rizika – od vzrůstajícího nebezpečí terorismu přes výzvy spojené s digitalizací po nové zákonné regulace – vyžadují přehled možností pro přijímání preventivních opatření a snižování rizik. Téma bezpečnosti se stává stále významnějším i pro společnosti provozující lokální veřejnou dopravu, protože pro mnoho cestujících je vnímání vlastní bezpečnosti rozhodujícím faktorem pro použití dopravního prostředku. Pro provozovatele je tudíž posílení vnímání bezpečnosti relevantním ekonomickým faktorem, který se může odrážet v číslech společností v konkrétní formě. Na bezpečnostním veletrhu Security Essen získají manažeři a návštěvníci přehled o všech hlediscích bezpečnostního sektoru. Od 25.–28. září tohoto roku poskytne globální veletrh civilní bezpečnosti ve výstavním centru Messe Essen jako každý rok odpovědi na současné výzvy, kterým čelí ekonomika a společnost.

Veletrh Security Essen

Vystavovatelé představí inovace související se všemi aspekty IT bezpečnosti, přístupových systémů a bezpečnostních služeb. Tyto oblasti budou doplněny řešeními pro videodohled, prevenci požáru a mechanické bezpečnostní systémy. Tento rok bude veletrh organizován mnohem viditelněji s ohledem na zaměření produktů a výstavní místa. V budoucnosti budou mít vystavovatelé i návštěvníci také užitek z nové struktury haly ve výstavním centru. Hala bude šestiúrovňová a její struktura se bude mnohem více orientovat podle nabídky produktů vystavovatelů. Halu budou tvořit oddělení služeb, přístupu, mechatroniky, mechaniky a systémů, videa a požární ochrany, narušení a systémů. Jako odpověď na měnící se výzvy v oblasti bezpečnosti bude vytvořeno také oddělení kyberbezpečnosti a ekonomické bezpečnosti, jimž bude poprvé vyhrazena samostatná hala. Toto nové uspořádání bude cenné zejména pro dopravní a logistické sektory, protože rizika spojená s digitalizací jsou reálná na zemi, vodě i ve vzduchu. Již v roce 2012 napadli kyberzločinci v USA část tratě společnosti NorthWest Rail Company a nabouráním se do IT systémů vypnuli signalizační zařízení. Specialisté potřebovali na opravu škod dva dny. I když naštěstí nedošlo k žádnému zranění, odstávka tohoto úseku tratě způsobila provozovateli finanční ztrátu.

Kyberbezpečnostní konference vysílá silný signál do oblasti digitální  bezpečnosti

Na veletrhu Security Essen odborníci proberou v rámci kyberbezpečnostní konference podobné scénáře jako výše zmíněný. Čtyři dny trvající akce se zaměří na předávání poznatků a výměnu zkušeností – protože digitální technologie sice přináší větší pohodlí, ale zároveň vyvolává otázky ohledně nevyžádaného přístupu a ze strany hackerů a zlodějů dat. Dveřní systém s kontrolou přístupu prostřednictvím videa, požární alarmy, které je možné nastavit pomocí aplikace, nebo také technologie domovních systémů připojených k ovládacímu centru – digitální komunikace je všude a nese s sebou citlivá data, jež musejí být chráněna před třetími stranami. To je výzva, jejíž obtížnost se bude spíše zvyšovat než snižovat, a to i kvůli trendům v oblastech autonomního řízení a internetu věcí. Návštěvníci veletrhu budou mít možnost získat o tématu během konání akcí relevantní informace prostřednictvím přednášek, které se budou soustředit na konkrétní přístupy a zkušenosti z praxe. Návštěvníci budou také moci po přednáškách získat více informací o relevantních produktech, např. po přednášce o bezpečnostních cloudových službách získají přímo na stánku vystavovatele HKS Sicherheitsberatung informace o produktech technické kyberochrany.

Zaměřeno na letiště: stěží může být nějaká oblast ještě citlivější

Hacker překoná firewall řídicí věže, teroristé propašují zbraně přes kontrolní bod a gangy ukradou z letiště v noci cenné zboží. Scénáře rizik a úkoly spojené s leteckou bezpečností jsou různorodé. Úspěšná ochrana a snižování rizik v této oblasti vyžaduje rozsáhlé know-how, technické vybavení a neustálou adaptaci na současnou rizikovou situaci. Veletrhy nabízejí ideální příležitost k nalezení všech komponent potřebných pro komplexní bezpečnostní koncept, a to v jednom balíčku. Sektor letecké bezpečnosti bude mít na veletrhu významné zastoupení – zúčastní se jej sdružení Association of Air Security Companies (BDLS). BLDS reprezentuje ekonomické a odborné zájmy členských společností na národní a evropské úrovni. Na německých letištích kontroluje cestující více než 23 tisíc soukromých bezpečnostních pracovníků, kteří každý rok ochrání 223 milionů cestujících a 4,6 mil. tun nákladu. Personál na letiště dodávají soukromí bezpečnostní poskytovatelé jako Stölting nebo Kötter. Návstěvníci veletrhu se budou moci s těmito poskytovateli blíže seznámit.

Zaměřeno na námořní přístavy: bezpečnost na vodě   

V mnoha zemích patří námořní a vnitrozemské přístavy mezi nejdůležitější místa pro přepravu zboží. Jako poskytovatelé logistických služeb a „brány do světa“ mají mimořádně velký význam i pro německou ekonomiku – role Německa jako jednoho z předních světových exportérů by bez nich byla nepředstavitelná. V četných dodavatelských řetězcích hrají roli důležitého článku, protože téměř každé odvětví ekonomiky závisí na dobře fungujících přístavech a dobře rozvinuté infrastruktuře. V tomto ohledu jsou přístavy vystavené zejména přírodním a teroristickým rizikům. Vzrůstající riziko také představuje organizovaný zločin, který se soustředí zejména na výnosné krádeže přepravních kontejnerů. Na veletrhu proto nabídnou svá řešení pro ochranu perimetru společnosti jako Berlemann Torbau and Perimeter Protection.

V noci zajišťují ochranu proti zločinu primárně inteligentní kamerové systémy. V tomto ohledu zavádějí moderní systémy automatizovanou metodu detekce objektů – jestli se blíží na chráněné místo, z jakého směru přichází nebo jak dlouho zůstane na určitém místě. S těmito daty jsou algoritmy schopné objekty rozpoznat a klasifikovat je, např. jako člověka nebo zvíře. Dodavatelé takových systémů, jako např. společnost Promise Technology, se zúčastní příštího veletrhu jako vývojář otevřených platforem úložišť pro IP videodohled. Dalším zástupcem bude firma Schneider Intercom a na veletrhu nabídne bezpečnostní a komunikační řešení vycházející z technologií IP a interkomu. Tyto systémy poskytují výhodu v tom, že hlas, vizuální informace a data jsou spojena do sítě v rámci jedné systémové platformy s jednotným provozním rozhraním.

Zaměřeno na železnice a místní veřejnou dopravu: vyšší obrat s vyšší bezpečností

Ze zákaznických průzkumů pravidelně vyplývá, že pocit bezpečí cestujících má značný vliv na celkovou spokojenost se službami nabízenými veřejnými provozovateli dopravy. V tomto ohledu mezi nejdůležitější faktory, jak zvýšit pocit bezpečí pasažérů, patří uniformovaný personál, viditelné bezpečnostní technologie jako kamery nebo zařízení pro nouzové volání stejně jako dobré osvětlení dopravních prostředků a míst, kudy projíždějí. Svá řešení v oblasti všeho, co se týká nouzových volacích a servisních kontrolních center na letošním ročníku veletrhu nabídne společnost Accellence Technologies. Kromě se zvyšují požadavky na bezpečnostní a alarmové systémy v průmyslových aplikacích a jsou stále náročnější a komplexnější, což vede často k tomu, že požadavky na design zůstávají ve stínu. Nápravu v tomto směru zajišťují např. světelná řešení z Pfannenbergu. V září budou mít návštěvníci veletrhu možnost si prohlédnout umělecky vyvedené světelné systémy, které architekti, designéři nebo urbanisté běžně používají pro projekty na veřejných místech.

25.–28. září 2018: bezpečnostní veletrh v Essenu se zaměřuje na digitalizaci a bezpečnost sítí

Veletrh Security Essen se od 25.–28. září bude poprvé konat v modernizovaných halách výstavního centra Messe Essen, díky čemuž může mít akce novou strukturu. Ta zajistí pro návštěvníky i vystavovatele optimální orientaci a rozmístění výstavních ploch. Letošní ročník se bude věnovat zejména tématu digitalizace a bezpečnosti počítačových sítí. Toto téma doplní atraktivní doprovodný program – na zmíněné kyberbezpečnostní konferenci vystoupí kromě jiných také zástupci Spolkového úřadu pro informační bezpečnost nebo Spolková asociace pro bezpečnostní technologie. Na místě budou i představitelé policie, justice, politiky nebo místních úřadů, kteří se zúčastní paralelní diskuse. Navíc bude pro návštěvníky v Hale 8 na velké ploše připravena speciální show, v rámci níž pod průvodním heslem „Veřejné bezpečnostní fórum“ proběhnou živé ukázky různých scénářů ochrany veřejných míst.    

Nepřehlédněte na Security magazínu:  Survival  - jak se chovat, abyste přežili v pustině nebo džungli? A kam se schovat před teroristickým útokem? S námi víte víc

 

 

 

 

 

 

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace