Pozvánka na kulatý stůl „Obranná koncepce České republiky“

Pozvánka na kulatý stůl „Obranná koncepce České republiky“
Autor fotografie: Jan Polák/This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license|Popisek: Budova Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve Sněmovní ulici v Praze.
21 / 09 / 2015, 20:30

22. 9. 2015 od 10.00 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

P O Z V Á N K A

na kulatý stůl
pořádaný výborem pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
pod záštitou
poslance Davida Kádnera,
předsedy výboru pro obranu PSP ČR
a
senátora Jozefa Regece,
člena výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR

na téma:
„Obranná koncepce České republiky“

22. 9. 2015 od 10.00, místnost č. 108 – Státní akta

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
(vstup do objektu je možný pouze s platným občanským průkazem)

Dovolujeme si Vás pozvat na kulatý stůl, který se bude zabývat aktuálními bezpečnostními riziky, kterým je Česká republika vystavena. Současná mezinárodně-politická situace sebou přináší i nové výzvy pro zajištění národní bezpečnosti. V moderním světe vznikají nová místa, která byla ještě do nedávna klidná, a která dnes ohrožují stabilitu nejen svého bezprostředního okolí ale zprostředkovaně i Evropy a České republiky.

Co se týče vnější obranné politiky, za hlavní riziko pro bezpečnost EU i ČR lze dnes označit Islámský stát na Blízkém východě. Otázka vnitřní bezpečnosti na to v mnohém navazuje. Zde roste riziko v souvislosti s imigrantskou krizi, které čelí celá Evropa, a v souvislosti s šířením mezinárodního terorismu. Takový stav musí vyvolávat otázku, jak by ČR měla reagovat. Je třeba navyšovat prostředky na Armádu ČR a bezpečnost obecně? Měla by být v rámci imigrantské krize lépe chráněna česká státní hranice, případně za jaké situace by k tomu mělo dojít? Měla by být přijata další opatření proti šíření terorismu, či měly by světové mocnosti s podporou ČR přímo zasáhnout proti Islámskému státu?

V rámci kulatého stolu se setkají zástupci ministerstva obrany a Armády ČR, ministerstva vnitra a Policie ČR a ministerstva financí, politici a odborníci a společně by měli hledat odpověď na otázku, jak by měla Česká republika reagovat na bezpečnostní výzvy nové doby.

Srdečně Vás zve
David Kádner, v. r.
předseda Výboru pro obranu

PROGRAM

1. Úvodní slovo, přivítání (David Kádner, Jozef Regec)
2. Resorty ke koncepci rozpočtu

  • Ministerstvo obrany
  • Ministerstvo vnitra
  • Ministerstvo financí
  • Generální štáb AČR

3. David Kádner
4. Jozef Regec
5. Michael Hrbata
6. Jiří Hynek
7. Miroslav Lidinský
8. Martin Lank
9. Diskuze  
10.  Závěrečné slovo Davida Kádnera

13:00 Položení květin k bustě W.Churchilla
13:10 Tisková konference a prezentace technologií pro ochranu hranic  

Prosíme o včasné potvrzení Vaší účasti na sekretariátu výboru pro obranu na e-mail: formandlovam@psp.cz nebo tel.: 257 173 224

1.    

Tagy článku