O nás

Vlastníkem a provozovatelem serveru securitymagazin.cz je společnost SECURITY MEDIA, s.r.o., která je i vydavatelem tištěného dvouměsíčníku SECURITY MAGAZÍN. 

SECURITY MAGAZÍN je největším webem v České republice, věnujícím se obraně a komerční bezpečnosti s více než 1 milionem návštěvníků za měsíc.

Tištěný magazín vychází od roku 1994, časopis odebírají bezpečnostní agentury, společnosti zajišťující facility management, vysoké školy a firmy sdružené v Asociaci obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. Ze státních složek například členové Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Senátu Parlamentu ČR, armáda ČR, příslušníci policejních nebo hasičských sborů.

SECURITY MAGAZÍN is the biggest website for defense and security matters in Czech Republic with a visit rate of 1 to 1.5 milion visitors per month.

Printed magazine with a tradition since 1994, collected by private security agencies, facility management companies, universities and companies associated in Defence and Security Industry Association of the Czech Republic (DSIA), as well as by state departments like members of the Parliament, Senate, Czech Army, police or firefighter representatives.

 

 

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.