Jaderné hlavice na českém území I

Jaderné hlavice na českém území I
Autor fotografie: Milan Linhart / Radek John|Popisek: Atom muzeum Javor 51
23 / 06 / 2015, 11:15

Co jsme nevěděli...Reportáž Radka Johna

V naprostém utajení už v roce 1965 podepsal za tehdejší Československo ze zmocnění Vlády Československé socialistické republiky ministr národní obrany ČSSR Bohumír Lomský  s  Andrejem Grečkem, tehdejším 1. Náměstkem ministra obrany SSSR a Hlavním velitelem spojených ozbrojených sil zemí Varšavské smlouvy, Dohodu o rozmístění jaderné munice na území Československé republiky. Česká strana se zavázala vybudovat za tím účelem do konce prvního pololetí roku 1967 tři podzemní pevnosti a v každé z nich dvě speciální podzemní skladiště jaderných hlavic, pomocná zařízení a typové místnosti pro obsluhující personál.

Hlavní vstup do objektu JAVOR 51

Komunističtí vládní představitelé v této supertajné dohodě odsouhlasili, že uložení jaderné munice a rozmístění obsluhujícího personálu bude uskutečněno sovětskou stranou po převzetí hotových objektů. Dali tak souhlas k tomu, že od roku 1967 budou na území Československa příslušníci Sovětské armády disponující jadernou municí. Veškerá tvrzení komunistických pohlavárů, že nedovolí rozmístění sovětských vojsk na českém území, zaznívající pak zejména v roce 1968, byla tedy jen cynickou lží občanům vlastní země. Dávno před okupací Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968 bylo české území dáno k dispozici příslušníkům speciálních útvarů Sovětské armády, kteří pak obsadili vrcholně utajené objekty v Brdech, Bělé pod Bezdězem a u Bíliny na Teplicku, aby v nich uskladnili jadernou munici pro použití v případě válečného konfliktu se západními mocnostmi.

Nakládací rampa/ Venkovní hala/ Zadní nakládací vstup/ Jeden z 22 střeleckých bunkrů v okolí objektu JAVOR 51

Ve skutečnosti Kreml o využití zemí Varšavské smlouvy pro uskladnění jaderné munice rozhodl už v roce 1964. Naplánoval zřízení 24 bunkrů, ve kterých bude jaderná munice uskladněna v NDR, Polsku, Maďarsku, Bulharsku a Československu. Rumunsko bylo vynecháno.  Předběžnou smlouvu o zřízení tří podzemních pevností se šesti bunkry, ve kterých bude jaderná munice uložena v Československu, podepsal s Bohumírem Lomským zastupujícím ČSSR tehdy ještě maršál Malinovský. Kreml tak nerespektoval dohodu s USA z roku 1962, že obě jaderné mocnosti nebudou rozmísťovat jaderné zbraně na území jiných států.

NN rozvodna objektu JAVOR 51/Záložní dieselagregát ŠKODA/Plynová stanice/Detail NN rozvodny

Podzemní pevnosti pro Sovětskou armádu postavily tehdejší české Vojenské stavby. Rozpočet dvě stě miliónů korun byl výrazně překročen. Cena podzemních pevností se vyšplhala možná až k půl miliardě. V dnešních cenách by šlo o více než čtyři miliardy, které Česká republika investovala do úložišť jaderné munice pro Sovětskou armádu na českém území.

Betonové pevnosti pro uložení jaderné munice měly nezávislé zdroje vody, rezervní dieselelektrické agregáty poháněné šestiválcovým motorem Škoda, systémy filtrace i úplného odsátí vzduchu, rozvody helia, stlačeného vzduchu i odvod odpadových produktů.

Nikdo v českém podniku Vojenské stavby budujícím tyto gigantické pevnosti neměl ani tušení co se vlastně staví a za jakým účelem. Tvrdilo se, že jde o vybudování jakýchsi budoucích velitelství. Stavby si pak převzali příslušníci Sovětské armády. Úzké skupině lidí z komunistické „věrchušky“ se pak podařilo až do roku 1990 utajit, že v Československu fungují kromě příslušníků Střední skupiny vojsk, kteří obsadili toto území v roce 1968, ještě tři další speciální utajené útvary Sovětské armády disponující jadernou municí, jak jim to umožnila smlouva z roku 1965.

Sestava  Nadace Železná opona

Všechna úložiště jaderné munice v zemích Varšavské smlouvy po roce 1990 zanikla v souladu s přáním sovětských armádních špiček. České podzemní pevnosti v Bělé pod Bezdězem a u Bíliny byly po roce 1990 vykradeny sběrači kovů a jsou dnes zasypány. Jen úložiště jaderné munice - vojenský bunkr Javor 51 - mezi obcemi Míšov a Borovno ve vojenském prostoru Brdy, s kapacitou pro uskladnění až sto dvaceti jaderných hlavic nebo podvěsných jaderných pum, zůstal zachován v majetku Československé armády. Dobrovolníkům z nadace Železná opona se jej podařilo před více než třemi lety získat do zápůjčky a zpřístupnit úložiště jaderné munice veřejnosti. Jde o husarský kousek, jaký nemá ve světě obdoby. Úložiště jaderné munice Javor 51 je jediný objekt tohoto typu na světě, který lze navštívit a udělat si vlastní představu, jak daleko pokročily světové mocnosti na cestě ke zničení světa jadernými zbraněmi a jaké hrůzy by přinesla jaderná válka.

Atom muzeum Javor 51

Prohlídku depotu jaderné munice proměněného dnes v unikátní Atom muzeum Javor 51 si lze domluvit na www.atommuzeum.cz nebo na telefonním čísle 603 429 896.

Jak se podařilo více než třicet let utajovat, že na území socialistického Československa byla uložena jaderná munice v rukou příslušníků speciálních útvarů Sovětské armády? Podívejte se na rozhovor s ing. Václavem Vítovcem MBA, předsedou Nadace Železná opona:

Autor: Radek John, foto: Milan Linhart IRONCURTAIN, linhart@certex.cz

 

Galerie

Tagy článku