Jak zajistit nepřetržitou dostupnost dat?

Jak zajistit nepřetržitou dostupnost dat?
Popisek: ilustrační foto
06 / 09 / 2015, 10:00

Zavedení plánu zabezpečení dostupnosti dat nebo obnovy provozu při mimořádných událostech je pro společnosti základní postup, jak se vypořádat s nepříznivými povětrnostními podmínkami

Nelze dosáhnout 100% spolehlivosti, výpadky postihují i největší společnosti, které mají vytvořeny robustní plány ochrany. Společnost Google ve své poslední zprávě o mimořádné události uvedla, že infrastrukturu dodávající energii jejímu datovému centru v Saint-Ghislainu v Belgii zasáhly čtyři blesky po sobě.

Tato událost způsobila ztrátu dat v objemu 0,000001 %, 12 hodinový výpadek provozu a potíže evropským uživatelům této služby. Společnost Google má naštěstí trvale zavedenu strategii, jak se s podobnými událostmi vypořádat – data byla zkopírována na větším počtu serverů, aby se zabránilo úplné ztrátě dat.

Podle Martina Štětky, Senior Regional Managera Veeam Software pro ČR, SR a Maďarsko, „taková událost může postihnout kohokoliv, a bohužel platí, že pouze v těchto kritických okamžicích si společnosti uvědomí skutečnou hodnotu plánů obnovy provozu po živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. Společnost Google má, naštěstí pro její uživatele, takový plán zaveden a za své kroky si zaslouží pochvalu. Uvážíme-li objem dat a provozu, které tato společnost musí spravovat, tato událost mohla mít mnohem horší dopady a slouží jako názorná ukázka, jakou roli hrají v moderních společnostech řešení zabezpečující dostupnost klíčových funkcí.“

Interní mimořádné události (výpadek energie, nedbalost) i externí události (blesk, záplavy) mohou postihnout jakoukoliv společnost, bez ohledu na její velikost, narušit její běžný provoz a způsobit ztrátu klíčových dat, takže společnost nebude schopna uspokojovat požadavky zákazníků a utrpí ztráty.

Moderní společnosti netolerují výpadky a požadují RTPO (dosažení cílů bodu obnovení a doby obnovení) do 15 minut. Google obnovil provoz do 12 hodin, uživatelé však mají vyšší nároky. Tato poptávka versus skutečné možnosti IT odvětví vytváří tzv. „mezeru v dostupnosti“, prázdný prostor, který nutí IT společnosti k chytřejším opatřením, která zajistí nepřetržitý přístup ke klíčovým datům a aplikacím. Zde se dostávají ke slovu řešení zajišťující dostupnost dat.

„Kvalitní strategie zajištění dostupnosti dat umožní společnostem restartovat svůj informační systém během několika minut po mimořádné události. Zahrnuje také fázi stanovení priorit, která zabezpečí obnovu činnosti z hlediska technologií i lidských zdrojů. Rovněž je důležité řešit zmíněné problémy pomocí moderních nástrojů, které zajistí odpovídající úroveň dostupnosti datového centra a současně se postarají o průběžnou optimalizaci komunikačního kanálu. Společnosti by se měly připravit na mimořádné události zavedením moderního datového centra a dodržováním zásady 3-2-1: tři kopie, alespoň na dvou typech datových úložišť, z nichž jedno se nachází mimo podnik.

„Jelikož ročně dochází v průměru k 15 mimořádným událostem, společnostem vznikají průměrné roční náklady až 10 milionů eur, v závislosti na konkrétní aplikaci a objemu ztracených dat1. Ve Francii jsou banky a pojišťovny ze zákona povinny dvakrát až třikrát ročně testovat své plány obnovy provozu, v ostatních odvětvích tomu tak bohužel není.

„Volbou účinného řešení tak společnosti nejenom minimalizují riziko ztráty a nemožnosti obnovení data, ale překlenou tím i mezeru v dostupnosti, což všem společnostem umožní realizovat v praxi princip nepřetržitého provozu (tzv. Always-On Business). Společnost Google je skvělým příkladem způsobu, jakým by společnosti měly přemýšlet a jednat, ovšem i ony samy mohou uspíšit změny k lepšímu.“

1 Zpráva „Veeam Data Center Availability Report 2014“ uveřejněná v prosinci 2014

Tagy článku