S rostoucí ekonomikou se začala měnit i skladba krádeží, rostou krádeže dražšího zboží.

S rostoucí ekonomikou se začala měnit i skladba krádeží, rostou krádeže dražšího zboží.
Popisek: Ilustrační foto
19 / 10 / 2015, 14:15

Blíží se vánoční nákupní boom a s ním i růst krádeží a též i skladba zboží, které se krade. Výrazně se zvyšuje podíl krádeží značkové kosmetiky, elektroniky, alkoholu, značkového textilu a novým trendem jsou i krádeže hraček. V posledních třech měsících roku se až pětinásobně zvyšuje počet zadržených pachatelů krádeží v segmentu retailového obchodu.

Česká ekonomika opět roste a maloobchodní tržby, dle informací ČSU, rostly oproti loňskému roku v první polovině letošního roku o 6,2 procenta. V tržbách v maloobchodě se projevila opětovná chuť českých domácností utrácet. S rostoucí ekonomikou se snižuje i nezaměstnanost a roste počet nových pracovních míst.

Co však již dlouhodobě neklesá, je objem ztrát zaviněných lidským selháním, tedy krádeží na celkovém objemu maloobchodních tržeb. Tento podíl stále osciluje okolo hodnoty 1,5 procenta z tržeb, kdy se hodnotou lehce přes 50 % na těchto ztrátách podílejí zákazníci a zbytek jde na vrub zaměstnancům společností a jejich dodavatelům. Podíl 1,5 procent ztrát z tržeb odpovídá i celosvětovému průměru, který osciluje mezi hodnotami 1,4 až 1,6 procent.

Co se však, s rostoucí ekonomikou mění, je skladba krádeží. Stále v průběhu roku převažuje především drobné potravinářské zboží, oblečení a levnější elektronika.

„Změnou je ale to, že již není v tzv. kurzu ukrást pouze levný alkohol, zloději se již více zaměřují i na dražší značkový alkohol, který se dá následně na černém trhu opět velmi rychle zpeněžit,“ komentuje Martin Giebel ze společnosti M2C, aktuálně největší „trendy“ ve skladbě krádeží.

A dodává, že je to očekávaný trend (tedy krádeže dražšího, na černém trhu lépe a hlavně ihned rychle přeprodávaného zpeněženého zboží), který kopíruje opětovný růst ekonomiky a i zvyšující se platy.

"V nastávajícím období lze očekávat změnu jak ve formě krádeží, tak i dle sortimentu. Zvyšuje se nejenom počet krádeží, ale také počet zadržených pachatelů. Souběžně s tím radikálně vzrůstá i počet tzv. nedokončených krádeží, kdy pachatelé nejčastěji nezvládnou stres spojený s krádeží,“ říká Martin Giebel z M2C.

 Zdroj: M2C

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.