Středočeský kraj nepodpořil legální držitele zbraní

Středočeský kraj nepodpořil legální držitele zbraní
Popisek: Ilustrační foto
11 / 12 / 2015, 06:00

Většina zastupitelů za ČSSD v čele s hejtmanem Peterou se odmítla zastat svých spoluobčanů.

Na zastupitelstvu Středočeského kraje 7. prosince předložil Tomáš Vaněk, zastupitel za ODS a místopředseda Výboru pro ŽPaZe, návrh usnesení odmítající současnou iniciativu Evropské komise, která nikterak neomezí kriminální živly a teroristy, ale výrazně omezí práva legálních držitelů zbraní a rozšíří počet „zbraní“ na které bude potřeba zbrojní pas. Informaci zveřejnil server ParlamentniListy.cz. Tomáš Vaněk uvedl: "Protože se většina zastupitelů za ČSSD v čele s hejtmanem Peterou odmítla zastat práv svých vlastních spoluobčanů, usnesení nebylo schváleno."

Proč nás chtějí evropští politici co nejrychleji odzbrojit?

Omezení práv legálních držitelů zbraní, důvodová zpráva:

Současný návrh EK  navrhuje v reakci na Pařížské události opatření, která postihnou legální držitele zbraní a nikterak neomezí případné teroristy. Jde především o tyto velice nekoncepční návrhy:

Převést do kategorie zakázaných zbraní:

1.Automatické střelné zbraně, které byly upraveny na zbraně poloautomatické.
Přitom je jasné, že pokud je úprava nevratná (a ze zákona být musí), je to evidentní nesmysl, protože již o automatickou zbraň nejde.

2.Civilní poloautomatické střelné zbraně, které mají vzhled zbraní s automatickým mechanismem.
Není vůbec zřejmé, jak má “vzhled” vliv na parametry zbraně.
V obou případech není definováno, zda jde o zbraň dlouhou či krátkou… takže to nejspíš dopadne i na držitele pistolí.

Převést do kategorie C (to znamená, že na tyto zbraně budete v ČR potřebovat zbrojni průkaz)

1) Poplašné a signální zbraně, salutní a akustické zbraně, jakož i repliky zbraní.
Pro účely této směrnice se „replikou palné zbraně“ rozumí předměty, které mají fyzický vzhled palné zbraně, ale jsou vyrobeny takovým způsobem, že nemohou být upraveny k vystřelení nebo vymetení střely nebo projektilu působením chemické energie.
Tedy i plastové hračky pro děti, vzduchovky, airsoftové a další podobné.
Realizace těchto návrhů by byla nejen neoprávněným zásahem do práv a svobod občanů, ale znamenala by i  výrazné omezení činnosti  organizací provozující sportovní střelbu, airsoftových klubů a dalších.
Teroristů, na které je oficiálně zacílena, by se přitom nedotkla vůbec.

Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo Středočeského kraje vyjadřuje nesouhlas se záměrem Evropské komise zpřísnit kontrolu, evidenci, nabývání a držení zbraní a střeliva, které jsou drženy a užívány legálně v souladu s vnitrostátním právem členských zemí Evropské unie.
2. Zastupitelstvo Středočeského kraje odmítá, aby Evropská komise zasahovala do funkčního systému kontroly, evidence, nabývání a držení zbraní a střeliva nastaveného právním řádem České republiky.
3. Zastupitelstvo Středočeského kraje vyjadřuje podporu vytvoření všech funkčních opatření, která povedou k potírání nelegálního obchodu, nabývání, držení a jinou manipulaci se zbraněmi a střelivem.
4. Zastupitelstvo Středočeského kraje odmítá, aby Evropská komise v reakci na tragické události spojené s teroristickými činy v Paříži perzekvovala členské státy a jejich občany neoprávněným zpřísněním legálního držení zbraní střeliva.
5. Zastupitelstvo Středočeského kraje žádá vládu a parlament České republiky, aby zaujali jasné odmítavé stanovisko a učinili potřebné kroky k zamítnutí tohoto návrhu nebo k jeho neplatnosti na území ČR.

"Všechny střelné zbraně je potřeba zakázat! Všechny civilisty odzbrojit!"

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.