„Kolabující Evropa může ohrozit i existenci NATO“, i to zaznělo na konferenci Aktivní záloha ozbrojených sil ČR – Výzvy a příležitosti

„Kolabující Evropa může ohrozit i existenci NATO“, i to zaznělo na konferenci Aktivní záloha ozbrojených sil ČR – Výzvy a příležitosti
Autor fotografie: Joker Island|Popisek: Členové Aktivních záloh Armády České republiky na Šestém tankovém dni ve VTM Lešany
28 / 01 / 2016, 19:00

Aktivní zálohy by mohly být nasazeny i v ČR k plnění úkolů Policie ČR.

Na konferenci "Aktivní záloha ozbrojených sil ČR – Výzvy a příležitosti", která se uskutečnila ve středu 27. ledna v konferenčním sále Domu armády Praha, se ve třech diskusních panelech hovořilo na téma vývoje bezpečnostního prostředí a jeho důsledků pro výstavbu ozbrojených sil a jejich schopností, naplňování Koncepce Aktivní zálohy OS ČR a byla představena i opatření směřující k dalšímu rozvoji Aktivní zálohy a posilování jejích schopností. Celá tisková zpráva je zde.

Zhoršená bezpečnostní situace v Evropě

Například Miloš Balabán z FSV UK vyzval k posilování kapacit bezpečnostního systému ČR, abychom byli připraveni i na možný plán „B“. Podle něj je třeba si uvědomit, že v zemích jako Libye, Sýrii, Irák nebo Jemen je nestabilní situace a masová migrace bude pokračovat i nadále. Současně uvedl, že se mění politická mapa Evropy a varovným signálem by pro nás měl být například i fakt, že kolem osmi tisíc Židů emigruje z Francie. „Kolabující Evropa může ohrozit i existenci NATO a my se budeme muset spolehnout na vlastní kapacity,“ dodal v závěru vystoupení.

Luboš Dobrovský, bývalý ministr obrany, pak připomenul, že řešit musíme nejen mírovou strukturu ozbrojených sil, ale i otázky mobilizačních potřeb armády. Podotkl, že české vlády dlouhodobě zanedbávaly naši armádu.

Bývalý náčelník Generálního štábu AČR armádní generál v záloze Jiří Šedivý zdůraznil význam Aktivní zálohy při plnění úkolů na teritoriu ČR. V souvislosti se současnou situací v Evropě řekl: „Odmítání bezpečnostních rizik (v souvislosti s uprchlickou krizí, pozn. redakce) je totální selhání unijních politiků….Tisíce džihádistů se přesunují do Evropy a přenesou-li boj ze Středního východu do Evropy, žádná policie nás neochrání, potom by musela nastoupit armáda.“
Zmínil i podceňovanou nebo málo zmiňovanou bezpečnostní situaci na jihu Evropy, konkrétně na Balkáně. K tomu uvedl: „V roce 1996 jsme řešili problém s wahhábisty na území Bosny a Hercegoviny. Je známo, že islámský stát má svoje základny právě na tomto území,“ a upozornil na skutečnost, že kalašnikovy, které byly použity teroristy při pařížských útocích, byly s největší pravděpodobností vyrobeny právě v bývalé Jugoslávii. A možnost volného pohybu osob maximálně usnadňuje převoz zbraní v rámci celého Schengenu.

Náměstek pro řízení sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany Jakub Landovský poté zarámoval současný rozvoj armády nejen do národního kontextu, ale i do kontextu aliančních opatření. Prozatím je v Aktivních zálohách 1300 dobrovolníků, ale do konce roku 2025 jich má být pět tisíc. Na příkladu kurdských ozbrojených milicí upozornil na to, jakým způsobem je možné aktivizovat občany k obraně své vlasti; pešmergů bojuje až 150 tisíc (v Iráckém Kurdistánu v severovýchodním Iráku přitom žije 4,9 milionů obyvatel, pozn. redakce).

Aktivní zálohy přispějí k většímu sepětí mezi občanskou společností a ozbrojenými silami

Tato slova pronesl generálporučík Josef Bečvář, jehož vystoupení první blok uzavíralo a zdůraznil: „Z Aktivní zálohy se nesmí stát jen jakási módní záležitost. Stojí před námi řada zcela konkrétních opatření spojených s rozvojem AZ jak u teritoriálních sil, tak i u bojových útvarů...Parlamentem ČR byla schválena novelizace branné legislativy, máme finanční zdroje a především vůli budovat Aktivní zálohu,“ zdůraznil náčelník Generálního štábu AČR.

Bečvář: Armáda je schopna poskytnout na ostrahu hranic proti uprchlíkům až 2500 vojáků

V rámci druhého panelu byly shrnuty změny, které pro Aktivní zálohu přináší novelizace branné legislativy. František Šulc ve svém vystoupení vyslovil i potřebu vypracování systému růstu kariér u vojáků v Aktivní záloze. Dle jeho slov je při budování schopností nutná evoluce, ne revoluce. Poslankyně Jana Černochová konstatovala, že po novelizaci branné legislativy považuje za prioritní nábory, výcvik a vybavení Aktivní zálohy. Dodala také, že výbor pro obranu bude pozorně sledovat implementaci novelizace zákonů do praxe, aby mohl reagovat na případné další potřeby.

Aktivní zálohy by mohly být nasazeny i v ČR k plnění úkolů Policie ČR

Zástupce náčelníka Generálního štábu - ředitel Společného operačního centra MO generálmajor Petr Mikulenka představil perspektivy operačního nasazení Aktivní zálohy. Na teritoriu ČR by se dle jeho slov mohlo jednat o její nasazení po boku profesionálních vojáků k plnění úkolů Policie ČR, střežení objektů důležitých pro obranu státu a další infrastruktury, či jako dosud k záchranným a likvidačním pracím.

Do zahraničních operací je vyslání příslušníků Aktivní zálohy možné jen s jejich souhlasem a to především ve formě individuálního posílení vyčleňovaných útvarů o specifické odborníky, čemuž by pochopitelně předcházela i odpovídající příprava.

Cvičení Hradba 2016: Až 1100 příslušníků AZ budou procvičovat scénáře rizika teroristických útoků

Na samý závěr jednání ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava plukovník Jaroslav Hrabec představil bližší kontury cvičení Hradba 2016, kterého se od 3. března do 22. dubna 2016 ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá postupně zúčastní na 1100 příslušníků ze 14 pěších rot AZ při jednotlivých krajských vojenských velitelstvích a také příslušníci čety AZ Vojenské policie.

Na scénáři zvýšeného rizika teroristických útoků a pronikání extrémistů na naše území si zálohy procvičí činnost při střežení objektů důležitých pro obranu státu a opatření ke zvýšení ochrany státní hranice. Dle jeho slov se bude jednat o soubor řady úkolů, jako jsou přesuny jednotek, doprovody transportů, zaujímání stanovených objektů a prostorů a jejich střežení, hlídkování a pozorování. To vše spojené pochopitelně s řešením simulovaných krizových situací.

© Agentura personalistiky AČR

Zdroj, autor: www.acr.army.cz

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.