Jak se ochránit před teroristickým útokem?

Jak se ochránit před teroristickým útokem?
23 / 03 / 2016, 07:45

Ministerstvo vnitra doporučuje občanům vyhýbat se místům s vysokou koncentrací osob. Pravidlem číslo jedna je: „Buďte vždy ostražití a nepodceňujte závažnost situace.“ V případě, že uvidíte či uslyšíte jakoukoli podezřelou činnost, kontaktujte policii.

V České republice je po teroristických útocích v Belgii vyhlášen první stupeň ohrožení terorismem. Na tiskové konferenci po jednání s premiérem Bohuslavem Sobotkou, zástupci tajných služeb a policejním prezidentem, to uvedl ministr vnitra Milan Chovanec. 

Policejní prezident brig. gen. Tomáš Tuhý na uvedeném briefingu řekl:
„Byl jsem pozván na Bezpečnostní radu státu, abych zde poskytl informace o učiněných opatřeních provedených ihned po dnešních útocích v Bruselu. Mohu vás ubezpečit, že do současné doby pracovníci Policie ČR, kteří spravují národní kontaktní bod proti terorismu, nezaznamenali žádnou informaci, která by svědčila o ohrožení České republiky terorismem. Přesto jsme bezprostředně po dnešních útocích v Belgii učinili bezpečnostní opatření a běžný výkon služby jsme preventivně posílili o stovky policistů. 

Nadále budeme situaci pečlivě sledovat. Jsme v kontaktu se zpravodajskými službami i zahraničními partnery a společně vyhodnocujeme poznatky, které se soustředí ve zmíněném Národním kontaktním bodu proti terorismu.

Česká republika má před sebou ještě mnoho dalších bezpečnostních opatření, která nás čekají v nejbližším období. Proto jsem na dnešní Bezpečnostní radu státu přišel s požadavkem na to, aby vláda schválila využití příslušníků Armády ČR k plnění úkolů Policie ČR. Předpokládám, že se bude jednat řádově o několik příslušníků armády, kteří by měli být nasazeni v nejbližších hodinách. Opatření budou viditelná, abychom jasně deklarovali, že jsme tady pro občany tohoto státu. Budeme se pohybovat ve společných hlídkách na frekventovaných místech, a to nejen v hlavním městě Praze, ale naše aktivity zaměříme i do ostatních větších měst České republiky, tam, kam bude potřeba. První stupeň znamená potřebu zvýšené bdělosti. Ministerstvo vnitra proto doporučuje občanům vyhýbat se místům s vysokou koncentrací osob. Ministerstvo zahraničních věcí navíc doporučuje odložit cesty do Bruselu a občanům ČR v Bruselu omezit pohyb a vyhýbat se veřejným místům.“

"Co dělat, abyste předešli teroristickému útoku?"

Buďte všímaví. Při svých každodenních činnostech si všímejte svého okolí. Pomůže vám to poznat běžný stereotyp ve vašem okolí a postřehnout cokoli neobvyklého. Poznejte lidi, kteří okolo vás bydlí a pracují. Naučte se všímat si neobvyklých věcí, jako např. podezřelého odloženého zavazadla na veřejném prostranství, na letišti, v kancelářské budově nebo nákupním centru.

Berte vážně to, co slyšíte. Pokud zaslechnete, jak se někdo baví o své příslušnosti k teroristické organizaci nebo sděluje jinému svůj záměr spáchat násilný čin vůči občanům, okamžitě to oznamte policii.

Teroristé provádějí sledování potencionálních cílů. Před samotným provedením konkrétního útoku se zpravidla snaží o jeho cíli získat maximum informací a provádí nácvik samotného útoku. Toto je fáze, kdy mohou občané pomoci nejvíce.

Pokud se setkáte s jakoukoli formou podezřelé činnosti, okamžitě to nahlaste policii.

Tísňová volání

Tísňové volání musí být co nejstručnější a nejvýstižnější. Doporučená struktura telefonátu je následující:

  • Sdělte, co se stalo (popis a charakter události).
  • Sdělte, kde přesně se událost stala.
  • Sdělte, kdy se událost stala (nebo se stále děje).
  • Sdělte své jméno a telefonní číslo.
  • Nezavěšujte jako první. Buďte připraveni poskytnout operátorům doplňující informace.
  • Po ukončení hovoru může být uskutečněn zpětný telefonát, který ověří pravdivost nahlášené zprávy.

Pokud si nejste jisti, o jakou povahu události se v konkrétním případě jedná, můžete zavolat na kteroukoliv tísňovou linku. Jednotlivé složky jsou mezi sebou v kontaktu a hlášení si navzájem předají.

Jak se ochránit před teroristickým útokem? Britská i česká policie radí, jak se zachovat

Tagy článku