Bezpečný multimetr je otázka života

Bezpečný multimetr je otázka života
Autor fotografie: FLUKE|Popisek: Digitální multimetr
01 / 04 / 2016, 05:45

Jakékoliv zařízení pracující s elektřinou musí svým uživatelům zajistit odpovídající ochranu před úrazem elektrickým proudem

Digitální multimetr je jedno ze základních zařízení používané elektrikáři, inženýři elektroniky, inženýři automatizace nebo automechaniky. Toto multifunkční zařízení umožňuje měření elektrických a neelektrických hodnot. Momentálně je na trhu k dispozici široká nabídka multimetrů. Je patrné, že zde existuje široké cenové rozpětí, které zákazníky nutí přemýšlet, na čem a kde bylo při výrobě ušetřeno. Výrobci levnějších multimetrů často kopírují podobu krytů renomovaných značek, jako jsou Fluke, které jsou lehce rozeznatelné díky jejich žluto-šedému designu.

Proč jsou mezi multimetry tak dramatické rozdíly v ceně?

Bezpečnost

Výběr měřícího zařízení z hlediska bezpečnosti se dá přirovnat k výběru ochranné přilby. Na první pohled se ochranné přilby od sebe neliší, vidíme pouze rozdílné ceny. Jejich tvary a vnějšek jsou si velice podobné. Ovšem věci, které jsou tak důležité pro ochranu motocyklisty, jsou ukryté uvnitř - speciálně tvarovaná, odolná výplň pohltí energii nárazu a zaručí bezpečnost, a proto je zde ten rozdíl v ceně. Podobný přístup můžeme použít i v případě výběru elektrického měřicího přístroje. Na první pohled stejně vypadající multimetry se mohou podstatně lišit z hlediska použitých bezpečnostních řešení, která zaručují bezpečnost uživatelů. Multimetry dodávané společností Fluke jsou vybaveny speciálními pojistkami, které zabraňují tomu, aby se elektrický oblouk dostal ven ze zařízení. Konstruktéři pracující pro společnost Fluke dělají vše, co je v jejich silách, aby zaručili bezpečné použití těchto zařízení a vysokou přesnost měření, a to i v bodě odběru/příjmu elektrické sítě. Je nutno připomenout, že čím blíže u připojení elektrického spotřebiče jste, tím vyšší je zkratová kapacita a během zkratu je vypuštěno více energie. Během určení místa měření je nutné vybrat multimetr, který vyhovuje požadavkům příslušné bezpečnostní kategorie (viz obr. 1). Toto se vztahuje také pro sondy a testovací vodiče.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1

Výběr vhodného multimetru

Většina multimetrů Fluke vyhovuje bezpečnostním požadavkům kategorie CAT IV (600V). Během výběru multimetru věnujte pozornost následujícím parametrům: nejširší možný rozsah měření a rozlišení měření. Pro tyto účely určeme, v jakých místech budeme měření provádět. Například, pokud chcete měřit výstup usměrňovače pohonu s proměnnou frekvencí, měli bychom vybrat multimetr s nejvyšším rozsahem frekvence, protože proměnná složka je periodický signál, který se velmi rychle mění. Měli bychom také vzít do úvahy to, že v elektrické síti je mnoho rušících prvků, ve kterých je možné nalézt víc a víc nelineárních přijímačů energie, které vytváří vyšší harmonické řády. Pokud tedy chceme, aby byla naše měření přesná, měli bychom vybrat multimetr s funkcí TrueRMS, napřiklad Fluke 289.

Průmyslový multimetr

Fluke 289 patří mezi průmyslové multimetry se zápisem dat. Kromě toho, že obsahuje všechny základní měřící funkce a vyhovuje nejvyšším bezpečnostním požadavkům, umožňuje toto zařízení zaznamenávat měření. Během určitého časového období a v určitém intervalu lze zaznamenat mnohá měření. Data je možné nepřetržitě zaznamenávat až 200 hodin. Velká, podsvícená obrazovka umožňuje zobrazení uložených měření v grafickém formátu, a poskytuje tak obrázek naměřených hodnot (TrendCapture).

Svými vlastnostmi patří k nejpřesnějším multimetrům nabízených společností Fluke i celkově na trhu. Jeho přesnost měření stejnosměrného napětí je až 0,025%. Vzorkovací frekvence AC signálu (šířka pásma) je 100 kHz. Je třeba také zmínit, že může měřit činitel výkyvu (ČV) a má funkci LoZ (nízká vstupní impedance), která odstraňuje bludný proud (viz obr. 3).

Zajímavou vlastností tohoto multimetru je možnost zobrazení napětí v jednotkách dBV nebo dBm. To je velmi užitečná vlastnost v případě diagnostických testů audio-video zařízení a radarových zařízení.

Pracovníci průmyslové údržby oceňují rozsah měření 50 ?. Díky této funkci jsou schopni měřit malé odpory s přesností 0,001?, a kompenzovat tak odpor testovacího vodiče. Navíc, díky zdroji proudu 10 mA, dosahují vetší přesnosti měření v prostředích se šumem a v prostředích s rušením.

K zařízení Fluke 289 lze také připojit širokou nabídku příslušenství, např. svorky vysokého proudu (měření až do 6,000 A AC) , senzorové proudové svorky Hallova jevu (díky čemu je možné měřit proud AC/DC) a termoelektrické články.

Konektor Fluke Connect™ ir3000 FC Connector je dalším užitečným příslušenstvím. Díky němu je možné multimetr propojit s aplikací Fluke Connect™. Tento modul umožňuje posílat data z multimetru Fluke do smartphonu, sbírat data měření v reálném čase, vytvářet průběžné grafy, ukládat a sdílet hodnoty.

Systém Fluke Connect™ momentálně zahrnuje přes 30 měřicích zařízení Fluke a toto číslo neustále roste. Zařízení Fluke s označením FC se mohou bezdrátově (Bluetooth, WiFi) spojit s aplikací Fluke Connect™. Pokud je tato aplikace nainstalovaná ve smartphonu (obr. 7), lze sbírat data o měření a zobrazovat výsledky na obrazovce z 11 různých zařízení najednou. Aplikace umožňuje také spravovat výsledky měření: lze je sdílet s ostatními uživateli nebo je archivovat v databázi Fluke Cloud™. Přistupovat k datům uloženým v cloudu je možné standardně pomocí smartphonu nebo prohlížeče.

Testy elektroinstalací vykonaných pomocí zařízení Fluke a technologií Fluke Connect™ mohou být optimalizované díky provádění více měření najednou. Dosažené výsledky mohou být později přiřazené předefinovaným zařízením a díky systematickým kontrolám je možné zaznamenat obecné trendy spojené s budoucími změnami. Spojením trendů několika hodnot (včetně termogramů pořízených termokamerami Fluke) lze předpovědět nadcházející selhání, což přináší největší benefit z použití technologie Fluke Connect™ - úsporu času a financí. A co víc, příprava reportu pomocí Fluke Connect™ je daleko jednodušší, vytvořená hlášení jsou standardizovaná a založená na již realizovaných měřeních.

Díky propojení měřících přístrojů s cloudem lze zvýšit efektivitu údržby současně se snížením nákladů a předvídání krizových situací. 

Tagy článku