Noční a víkendová pochůzková služba jako nový prostor pro soukromé agentury

Noční a víkendová pochůzková služba jako nový prostor pro soukromé agentury
Autor fotografie: www.protectas.com
02 / 04 / 2016, 14:00

STUDIE: zahraniční příklady „dodavatelských řešení“ při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku: ŠVÝCARSKO
Autor: Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

Roku 2015 statistici ve Švýcarsku hlásí, že v sektoru soukromé bezpečnosti působí 18 892 osob, asi o tisícovku více, než o rok dříve. Stěžejní roli na tomto trendu sehrávají právní změny, které vstoupily v platnost na počátku roku 2015. Na jejich základě mnohé kantony spustily model předávání policejních činností soukromým bezpečnostním agenturám.

Někdy se v této souvislosti hovoří o modelu "24 hodinové společnosti" (24-Stunden-Gesellschaft), tedy nepřetržité přítomnosti bezpečnostního personálu na ulicích. Přitom ještě roku 2012 se pod tímto pojmem rozuměla snaha najmout tisíce nových policistů.

Například v kantonu Basel-Land (Basilej venkov) bylo v lednu 2015 zdůrazněno, že primární odpovědnost za místní záležitosti veřejného pořádku náleží obcím a zároveň výslovně zaznělo, že kantonální policejní síly nebudou natolik k dispozici v noci a o víkendech, jako tomu bylo do té doby. Někdy dokonce zaznívá, že kantonální policie nebude obcím k dispozici ani „všechny všední dny v týdnu“.

Obcím tak víceméně nezbylo, než si najmout soukromé agentury, napojení na jejich pulty centrální ochrany a operační střediska (tzv. nächtliche Pikettdienst).

Obce jsou konejšeny, že najmutí soukromých agentur nebude stát „více než 2 švýcarské franky na obyvatele a rok“, ale i to je ze strany obcí předmětem kritiky a poznámek o selhání státu (či kantonu). Některé obce i z finančních důvodů vyzývají vlastní obyvatele, aby drželi po nocích a o víkendu dobrovolné hlídky. Další obce s více než 1 000 obyvateli zřídily funkci, označitelnou za „ponocného“.

Soukromé agentury jsou ovšem spokojeny, řada z nich očekává nárůst zakázek, personálu
a zisku o 5 až 35 %. Přitom se údajně zároveň zavazují poskytovat policejním silám respektive obcím externí servis za nižší cenu.

Doménou soukromých agentur se tak stávají činnosti, na které je policista „příliš drahý a příliš kvalifikovaný“, tedy například rušení nočního klidu. Ačkoli tedy přibyla práce a požadavky, kompetence personálu agentur zůstávají beze změny. K užití násilí je možné nadále víceméně pouze v sebeobraně. Kritici situace tak hovoří o tom, že soukromé obecní hlídky tak od protiprávního jednání odradí jen část případných výtržníků a jiných závadových osob. Mohou požádat o předložení dokladů totožnosti, ale odmítnutí tohoto požadavku nemohou nijak vynucovat.

V kantonu Zürich v současnosti (2011) působí okolo 160 soukromých bezpečnostních agentur, dohromady asi se 4 000 zaměstnanci. Jejich těsnější součinnost s kantonální policií se datuje do roku 1996, kdy byl uzavřen „konkordát“ a spolupráci, zejména během zvládání akcí za účasti velkého počtu obyvatel.

Například v obci La-Chaux-de-Fonds (kanton Neuchâtel, asi 40 000 obyvatel) jsou soukromé agentury a detektivové často přímo pověřování pátráním po odcizeném majetku (který nezřídka končí v zastavárnách). Agentura Securitas respektive její místní „klon“ Protectas zde dokonce provádí preventivní pochůzkovou činnost. Po několika měsících zkušebního provozu bylo zřejmé, že hlídková činnost dokázala v obci snížit majetkovou trestnou činnost a zvýšila i subjektivní pocit bezpečí místní veřejnost. Projekt tedy bude pokračovat. Na financování hlídek se podílí obec a netypicky i pojišťovny, které pak musí řešit méně případů vloupání do obydlí a vozidel.

Posledních deset let se trh tohoto typu stále rozšiřuje. Zprvu se začínalo střežením objektů, jako jsou kostely a či muzea před lupiči a vandaly, dnes je záběr mnohem širší, včetně poskytování komplexních bezpečnostních služeb mnoha lokalitám.

Mluvčí společnosti Protectas je přitom opatrný v případné kritice kantonální policie. Podle jeho názoru veřejnost citlivě vnímá vandalismus, noční výtržnictví nebo odhazování odpadků. „Není důvod volat policisty, pokud někdo poškozuje veřejné záchodky“. Práce je tu pro všechny tak jako tak dostatek.

Daleko citlivěji celou záležitost hodnotí policejní odbory, které se obávají dalšího snižování financí a stavů. Odboráři a právníci bijí na poplach a hovoří o erozi státu, kdy ještě před
15 lety byly hlídky tohoto typu zcela nemyslitelné a dnes se o nich hovoří jako o jediné alternativě vedle prosté rezignace na jakoukoli pochůzkovou činnost v řadě lokalit.

Z proklamace, která je zakotvena v právních předpisech většiny kantonů, a totiž že „kantonální policie je odpovědna za preventivní represivní opatření ve vztahu k prosazování práva, včetně viditelného hlídkování ve veřejném prostoru“ toho v posledních letech v řadě lokalit mnoho nezbylo.

Tento příspěvek je výstupem z grantu „Adaptace bezpečnostního systému České republiky na měnící se ekonomickou, sociální, demografickou a geopolitickou realitu“ (Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010–2015 (BV II/2 – VS), Identifikační kód: VG20132015112.

Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.
Policejní akademie České republiky v Praze
krulik@polac.cz

Psali jsme také:

Obecní policie a privatizace bezpečnosti v evropských zemích

Sbory obecní policie pod taktovkou státu - Bulharsko

Soukromá bezpečnostní agentura v roli „obecní policie“ - Německo

Soukromá bezpečnostní agentura v roli „obecní policie“ - Rakousko

Soukromá bezpečnostní agentura v roli „obecní policie“ - Malta 

Použité zdroje

  • GERNY, Daniel. Polizei auf dem Rückzug. Neue Züricher Zeitung. 16. IV. 2015. //www.nzz.ch/meinung/polizei-auf-dem-rueckzug-1.18523547
  • WILHELM, Martin. Gemeinden lassen Securitas statt Polizei ausrücken. Tages Anzeiger. 10. IV. 2015. //www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Gemeinden-lassen-Securitas-statt-Polizei-ausruecken/story/27804547
  • Wegen der 24-Stunden-Gesellschaft braucht es mehr Polizisten. Aargauer Zeitung. 18. XI. 2012. //www.aargauerzeitung.ch/schweiz/wegen-der-24-stunden-gesellschaft-braucht-es-mehr-polizisten-125630018
  • PANY, Thomas. Schweiz: Private Sicherheitsdienste übernehmen Polizeiaufgaben: Juristen warnen vor einer Erosion des staatlichen Gewaltmonopols. Heise Online. 17. IV. 2015. //www.heise.de/tp/artikel/44/44678/1.html
  • GERNY, Daniel. Sicherheitsdienste verdrängen Polizisten. Neue Züricher Zeitung. 16. IV. 2015. //www.nzz.ch/schweiz/sicherheitsdienste-verdraengen-polizisten-1.18523497
  • GERNY, David. Private Bewacher an die Kandare. Neue Züricher Zeitung. 30. IX. 2011. //www.nzz.ch/private-bewacher-an-die-kandare-1.12734362
  • Fixbewachung. Protectas. //www.protectas.com/de-CH/leistungen/fixbewachung/
  • Fotos. Protectas. //www.protectas.com/de-CH/medien/fotos/

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.