TITUS - mobilní ochránce pro ochránce

TITUS - mobilní ochránce pro ochránce
Autor fotografie: TATRA TRUCKS a.s.|Popisek: Tatra Titus
02 / 04 / 2016, 14:30

VIDEO / Po desetiletích klidného vývoje nelze ani v Evropě přehlédnout zhoršení bezpečnostní situace. Zkušenosti získané v konfliktech a misích mimo Evropu však přinášejí cenné poznatky k ochraně bezpečnosti obyvatel doma. Mezi nové a osvědčené prostředky boje s teroristy patří především kolová obrněná vozidla, která je možné zařadit do kategorie MRAP. Jedno z nich nabízí světoznámá automobilka TATRA.

Změny v taktice po 21. století

Praxe z misí, především na blízkém a středním východě a její vyhodnocení se staly základem pro konstrukci vozidel, která jsou schopna plnit široké spektrum různých úkolů. Důvodem se stal především fakt, že došlo od posunu od klasických forem bojové činnosti k protiteroristickým operacím.

Přitom armády se snaží získat techniku, která by byla nasaditelná a vysoce účinná za všech okolností. Právě v zahraničních misích dochází k novému jevu. Reálná činnost armád se z velké části dostává do podoby, kterou bychom předpokládali spíše u vojensky organizovaných policejních formací, známých obvykle jako četnictvo.

Protivník nedisponuje těžkými zbraněmi, ani leteckou podporou. Využívá momentu překvapení a podpory obyvatelstva. Pohybuje se v jemu známém, obvykle nepřehledném terénu. Navíc využívá městskou aglomeraci k ochraně i obraně, takže aplikuje systém husitské vozové hradby nahrazující standardní opevnění.

Současný voják nebo příslušník četnictva sice obvykle disponuje špičkovou výbavou a nejmodernějšími technologiemi, ale i on se pěším postupem v terénu unaví. Proto je třeba mu zajistit mobilitu formou přepravního prostředku.

Zde vyvstává základní problém ochrany přepravovaných vojáků. Ve městě a nepřehledném terénu se obvykle bojuje na malou vzdálenost, takže i necvičený protivník dokáže zasahovat. Vzniká možnost vytváření léček a nelze rovněž přehlédnout, že protivník může vést palbu z budov od sklepů až po střechy.

Reálně vzniká možnost nastřelení vojáků i vozidel ze všech stran. K tomu je třeba připočítat možnost použití min nebo různých výbušných nástrah, včetně improvizovaných. Právě ty měly na svědomí většinu ztrát spojeneckých armád na živé síle i vozidlech za posledních deset let bojů v Iráku a Afghánistánu.

Terorismus se stal objektivní realitou a hrozbou pro budoucnost i v Evropě. Teroristé navíc používají asymetrické bojové prostředky, které jsou výrazně levnější, než standardní armádní výzbroj. Obvyklá strnulá taktika na ně příliš neplatí.

V Evropě, včetně naší republiky lze předpokládat především potřebu posílení policejních sil, které primárně ze zákona zajišťují bezpečnost občanů, majetku i celého státu. Obzvláště je třeba připomenout snahu teroristů napadat důležité objekty zjišťující dodávky energií, vody a komunikační systémy.

TATRA TITUS

Sofistikovaný ochránce

Jedním z reálných řešení výše uvedených problémů jsou kolová obrněná vozidla programu MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) odolávající masivním útokům střelnými zbraněmi, hlavicemi pancéřovek i trhavinovými náložemi ze všech stran.

Jejich nevýhodou byla obvykle vysoká hmotnost a z ní vyplývající nedostatečná průchodnost v terénu. Totéž platí o brodech, mostech, nezpevněných komunikacích a městských a vesnických aglomeracích zatarasených ruinami a vraky vozidel.

S cílem zvýšení průchodnosti a snížení hmotnosti kolových obrněných vozidel se spojili vývojáři české automobilky TATRA se svými světoznámými podvozky a odborníci francouzského konsorcia NEXTER, známého výrobce řady druhů a typů obrněné techniky. Zde můžeme připomenout, že automobily Tatra používala francouzská armáda před druhou světovou válkou.

Výsledkem mezinárodní spolupráce je kolové obrněné vozidlo TITUS jako odpověď na výše uvedené problémy válek a konfliktů 21. století. Zde je nutné především uvést, že TITUS používá osvědčenou terénní platformu s nezávislými výkyvnými polonápravami, která díky možnosti různých úprav a elektronického ovládání tvoří koncepci na špičce světového vývoje. Oproti podvozkům s pevnými nápravami či s nezávislým hydropneumatickým odpružením jednotlivých kol je však robustnější, odolnější a jednodušší z hlediska údržby a oprav, než podobné zahraniční konstrukce.

Nový podvozek TATRA a motor o výkonu 373 kW umožňují vozidlu TITUS pohybovat se rychlostí až 110 km/h po vozovkách, stejně jako překonávat terénní i jiné překážky. Kontrolu pohonné soustavy zajišťuje systém Vetronics jako jeden z řady ergonomických prvků vybavení.

Dalším je například objem vnitřního prostoru 14, 4 m3, jenž zvyšuje komfort cestování i u vojáků vyšších postav. Nepřehlédnutelnou výhodou je využití koncepce středové nápravy, kterou používaly již mezi světovými válkami například automobily Tempo. Toto řešení výrazně zlepšuje překonávání jak prohlubní, tak vyvýšenin. Kola jsou vybavena systémem dohušťování a vnitřními dojezdovými obručemi (Runflat).

Pancéřová korba má variabilní balistickou odolnost ve třech úrovních (Level 2, 3, 4 v systému NATO) podle požadavku zákazníka. Standardní pohotovostní hmotnost vozidla je 17 tun a bojová 23 tun, přičemž tyto hodnoty se dále mění dle zvolené úrovně balistické a protiminové ochrany.

V základním provedení je vozidlo vybaveno protiminovou ochranou úrovně 4a/3b dle STANAG 4569 s možností rozšíření na 4a/4b. V nejvyšším stupni ochrany odolá explozi 150 kg TNT ve vzdálenosti 5 metrů, střepinám dělostřeleckých granátů ráže 155 mm, střelám z pancéřovek, protitankovým minám a většině improvizovaných výbušných nástrah IED a výbuchem tvarovaných projektilů EFP. Okna mají stejnou odolnost jako okolní pancéřování.

Rychlé nastoupení vojáků i opuštění vozidla umožňují sklopná rampa na zádi, dvoje dveře na bocích a čtyři poklopy. Osádka i vezené družstvo či specialisté mají k dispozici sedačky eliminující fyziologický šok při explozi trhaviny pod dvojitou podlahou pancéřové korby.

TITUS je možno vybavit různými druhy a typy lafetované výzbroje ráže 7,62 až 40 mm a zadýmovacími granátomety. Vozidlo je rovněž vybaveno účinným hasicím systémem, komunikačními prostředky a systémem vnitřní komunikace podle požadavků zákazníka.

TITUS má především značný potenciál z hlediska rozsahu využití a dalšího vývoje verzí pro potřeby armád, policejních sborů i záchranářských formací. Aktuálně jsou v nabídce dvě verze obrněného transportéru, velitelské stanoviště, samohybný minomet, ženijní a pyrotechnické vozidlo, servisní technické vozidlo, průzkumné vozidlo, nákladní vozidlo, specializované vozidlo pro boj v ulicích s výsuvným žebříkem, a robotizované dálkově ovládané vozidlo.

Rovněž je reálné hasičské obrněné vozidlo, průzkumné vozidlo s bezpilotními a robotickými prostředky, chemické a další specializovaná vozidla. TITUS je každopádně schopen plnit veškeré požadavky kladené na kolová obrněná vozidla armád i policií počátku 21. století.

Článek vyšel v 1. čísle SECURITY MAGAZÍNU

 

Tagy článku