České firmy by podle odborníků měly na čtvrtou průmyslovou revoluci reagovat včas

České firmy by podle odborníků měly na čtvrtou průmyslovou revoluci reagovat včas
Popisek: Ilustrační foto
13 / 04 / 2016, 05:45

Siemens pomůže vybudovat v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT otevřené laboratorní testovací pracoviště typu “testbed”.

České vysoké učení technické v Praze uspořádalo dne 11. dubna 2016 česko-německý workshop na téma Průmysl 4.0. Jeho účastníky bylo mimo jiné osm předních vědeckých osobností německého výzkumu včetně prof. Wolfganga Wahlstera a prof. Wolfa-Dietera Lukase, kteří jsou hlavními autory německé koncepce Industrie 4.0 jako výrazu nástupu čtvrté průmyslové revoluce. Za Siemens ČR hovořil v rámci programu generální ředitel Siemens ČR, Eduard Palíšek.

Akce se konala pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Ing. Jana Mládka a rektora ČVUT v Praze prof. Petra Konvalinky. „Cílem tohoto ojedinělého workshopu bylo zajistit efektivní pracovní výměnu nejnovějších poznatků o vědeckých a inovačních výsledcích v obou zemích v oblasti Průmyslu 4.0, představit stav výzkumu v Německu i České republice v předmětné oblasti a zejména nastartovat proces identifikace potenciálních témat intenzivní česko-německé spolupráce,” shrnul setkání prof. Vladimír Mařík, ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT.

Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA, generální ředitel Siemens CZ, informoval účastníky o záměru firmy Siemens pomoci vybudovat v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT otevřené laboratorní testovací pracoviště typu “testbed” jako první svého druhu v ČR. Testbed by se stal platformou pro širokou spolupráci akademických pracovišť a průmyslu.

Pod vedením prof. Maříka vznikl dokument Národní iniciativa Průmysl 4.0, na jehož tvorbě se podílelo přes osmdesát autorů z akademické i výrobní sféry a který má být vodítkem pro firmy i státní správu při realizaci čtvrté průmyslové revoluce v ČR. Na jeho základě je připravován materiál Iniciativa Průmysl 4.0, který by měl být předložen vládě k projednání do konce dubna. Do přípravy materiálu byl zapojen i český Siemens právě prostřednictvím jeho generálního ředitele Eduarda Palíška.

O programu:

Workshop zahájil ministr průmyslu a obchodu Ing. Jan Mládek, který ve svém vystoupení potvrdil zájem vlády a ministerstva o prosazování koncepce Průmyslu 4.0. Vyzdvihl roli vysokých škol, výzkumných organizací, průmyslových podniků a dalších sociálních partnerů při přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0 i v jejím aplikačním procesu.

Prof. Wolfgang Wahlster, jenž působí jako ředitel Německého výzkumného ústavu pro umělou inteligenci (DFKI), ve svém úvodním referátu představil nejnovější trendy a vize v oblasti čtvrté průmyslové revoluce i konkrétní technické a technologické výsledky ve špičkových výzkumných organizacích v Německu: „Nacházíme se uprostřed čtvrté průmyslové revoluce, která odstartovala v roce 2011 díky naší navržené koncepci. V tuto chvíli velmi záleží na tom, aby evropské státy spojily své síly a představily novou generaci robotizovaných a digitalizovaných inteligentních továren. Setkání na ČVUT v Praze je milníkem k dosažení tohoto cíle prostřednictvím spolupráce předních česko-německých průmyslových hráčů.”

Prof. Vladimír Mařík seznámil přítomné s koncepcí a obsahem Národní iniciativy Průmysl 4.0 a s rolí ČVUT a dalších vysokoškolských pracovišť při jejím prosazování. Každá firma by si podle něj měla na základě dlouhodobých vizí stanovit konkrétní kroky, které udělá ve snaze přizpůsobit se čtvrté průmyslové revoluci.

Tagy článku