Exkluzívně: Aktivní zálohy AČR v akci. Deník jednoho ze záložáků…

Exkluzívně: Aktivní zálohy AČR v akci. Deník jednoho ze záložáků…
15 / 04 / 2016, 21:15

Ale jak vlastně takové cvičení probíhá? Co při něm záložáci skutečně zažívají? Jak plní bojové úkoly? Přinášíme exkluzivní reportáž…

Cvičení Hradba 2016 již absolvovalo 12 rot aktivních záloh krajských vojenských velitelství a rota AZ vojenské policie. Během cvičení, které probíhá již od 3. března 2016, se vojáci postupně připravují na střežení a obranu důležitých objektů kritické infrastruktury a ochranu státních hranic. Na cvičení nastoupily poslední dvě jednotky, rota KVV hl.m. Praha a Liberec.

Cvičení vychází z námětu, kdy z důvodu zhoršující se bezpečnostní situace v Evropě povolala vláda aktivní zálohu k převzetí a střežení objektů (vodní nádrže, spojovací uzly). Mají čelit hrozbám teroristů, jejichž hlavním cílem je poškodit hráz s pitnou vodou a přerušit veškeré spojení. Během devítidenních bloků cvičení provádějí jednotky aktivní zálohy také komplexní kontroly na hranicích, aby zabránily nelegální těžbě dřeva a obchodu se zbraněmi.

Ale jak vlastně takové cvičení probíhá? Co záložáci skutečně zažívají při takovém cvičení? Jak plní bojové úkoly? Přinášíme exkluzivní reportáž…

Den 1

Čtvrtek 14. dubna 2016. Ubytovali jsme se ve srubovém táboře Smilov, asi tři kilometry od města Libavá. Proběhlo poučení v oblasti bezpečnosti výcviku. Proběhlo také přidělení zbraní, které musí mít vojáci při sobě po celou dobu cvičení.

Čtvrtek 14. dubna 2016. Ubytovali jsme se ve srubovém táboře Smilov, asi tři kilometry od města Libavá.

Den 2

Pátek 15. dubna 2016. Obdrželi jsme bojový rozkaz velitele úkolového uskupení Hradba 2016 s úkolem ochrany strategického objektu – starého zámečku, ve kterém je důležitý spojovací uzel, a ostrahy hranice ve vymezeném úseku.

Štáb roty začal rozpracovávat bojový rozkaz velitele roty. Čety prováděly výcvik pod vedením zkušených instruktorů ze 72. mechanizovaného praporu. Výcvik byl zaměřen na činnost na kontrolně propouštěcím bodu, na chemickou přípravu a bojové drily.

Řidiči vozidel Tatra a UAZ z řad příslušníků naší roty absolvovali přezkoušení a cvičné jízdy. Od této chvíle nás budou vozit naši řidiči, kteří zároveň zabezpečují dovoz teplé stravy z Libavé.

V 17 hodin jsme obdrželi tzv. „FRAGO“ - doplňující rozkaz k noční patrole ze soboty na neděli v prostoru státní hranice. Velitelé čet začínají plánovat trasu přesunu.

Hned po večeři v 19 hodin začalo zaměstnání chemické přípravy, jehož součástí je kontrola těsnosti masek. 

Autor:  velitel pěší roty AZ hl. m. Prahy kpt. Ladislav Košťák.

Tagy článku