Úsvit podává trestní oznámení na Sobotku

Úsvit podává trestní oznámení na Sobotku
Autor fotografie: Redakce
19 / 04 / 2016, 11:00

Exkluzívně z poslanecké sněmovny. Úsvit a Blok proti islámu: Vláda ignoruje čtvrt milionu občanů. Podáváme trestní oznámení na Sobotku.

Praha, 19.4.2016 / Zveřejňujeme dnešní tiskové prohlášení Úsvitu s Blokem proti islámu:

"Je to rok, co čtvrt milionu občanů České republiky dalo svůj podpis pod petici Bloku proti islámu, aby se vypsalo referendum, kde by občané mohli odmítnout bruselské imigrační kvóty. Úsvit s Blokem proti islámu na podzim vložili do legislativního procesu návrh zákona s referendem o vypsání referenda o kvótách. Vládní koalice referendum stále odmítá ve sněmovně projednat. Vláda odmítla dát i stanovisko k petici za vypsání referenda. Bloku proti islámu a to přesto, že ho měla předložit podle usnesení sněmovny do 11. dubna. 

„Vláda ignoruje petici Konvičkova Bloku proti islámu a Úsvit bude dnes znovu požadovat schválení referenda o bruselských kvótách,“ řekl k postupu vlády předseda Úsvitu a válečný veterán Miroslav Lidinský.

Blok proti islámu s Úsvitem dnes podávají trestní oznámení na předsedu vlády. Předseda Bloku proti islámu doc. Martin Konvička k tomu uvedl: „Premiér Sobotka opakovaně ignoruje nejen názory občanů ale i usnesení Sněmovny, které ho zavázalo odmítnout bezvízový styk s Tureckem. Již více než týden vláda nerespektuje usnesení sněmovny předložit zprávu k naší petici proti kvótám, i když je to druhá největší petice v historii ČR

Trestní oznámení na premiéra Sobotku je podáno pro obecné ohrožení, sabotáž a maření úkolů úřední osoby z nedbalosti. Premiér ohrožuje bezpečnost ČR, když fakticky podepsal bianco šek pro příliv zatím neupřesněného počtu osob z Turecka a současně dalších osob dle přerozdělovacího mechanismu, tedy kvót, a tím ohrozil obranyschopnost a vnitřní bezpečnosti ČR."

V textu trestního oznámení se mj. uvádí:

Premiér, Bohuslav Sobotka nerespektoval ani Usnesení Sněmovny, ani Usnesení Výboru a na jednání Evropské rady pro schválení bezvízového styku s Tureckem hlasoval. Navíc neučinil vše co mohl a měl ve vztahu k přerozdělovacím mechanizmům.
Premiér mimo jiné uvedl, že „Česká republika tak využila všech dostupných prostředků jak na pracovní, tak politické úrovni“. Nicméně uveřejněny byly i zcela jiné informace kromě těchto oficiálních, které jsou s Vašimi slovy v přímém rozporu. Státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza Vám měl před mimořádnou radou ministrů vnitra EU sdělit: „Předsednictví signalizuje, že se prostě nechá hlasovat, podle jejich názoru i podle Komise prostor pro vyjednávání podle nedělní dohody s Junckerem byl do včerejška a my jsme se ho rozhodli nevyužít, i když byli ochotni nám vyjít vstříc.“
Jinými slovy řečeno premiér nemluvil pravdu, nerespektoval Usnesení Výboru a Usnesení Sněmovny, což potvrzuje mimo jiné i státní tajemník pro evropské záležitosti. Premiér neučinil zjevně vše co mohl, neboť státní tajemník Prouza potvrdil, že prostor pro jednání byl, ovšem premiér nekonal. 

Oznamovatel má za to, že v důsledku schválení dohody o bezvízovém styku s Tureckem a povinného přerozdělovacího mechanismu migrantů mohly být poškozeny zájmy České republiky a zejména ochrana bezpečnosti České republiky.
Oznamovatel má dále za to, že pokud premiér nerespektoval usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a jednal v přímém rozporu s jejím usnesením, mohl jako úřední osoba zmařit, resp. ztížit zajištění bezpečnosti v České republice.
Rovněž tak narušil bezpečnost České republiky, když fakticky podepsal bianco šek pro příliv zatím neupřesněného počtu osob z Turecka a současně dalších osob dle přerozdělovacího mechanismu, když tím ohrozil obranyschopnost a vnitřní bezpečnost České republiky.
S ohledem na události proběhlé v západní Evropě v průběhu minulého roku, počínaje teroristickými útoky a konče hromadnými pokusy o znásilnění o silvestrovské noci je oznamovatel toho názoru, že shora uvedeným jednáním se mohl premiér dopustit i obecnho ohrožení, případně obecného ohrožení z nedbalosti.

Vzhledem k výše uvedenému oznamovatel tímto podává oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu a žádá prověření celé záležitosti a zahájení trestního stíhání.
Tímto oznámením oznamovatel zejména nabádá, aby orgány činné v trestním řízení prověřily, zda mohlo dojít ke spáchání trestného činu ve smyslu ustanovení § 330 TZ - maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, § 314 TZ - sabotáž nebo trestného činu ve smyslu ustanovení § 272 TZ - obecné ohrožení případně trestného činu ve smyslu ustanovení § 273 TZ – obecné ohrožení z nedbalosti, případně jiného trestného činu.
Oznamovatel žádá, aby byl o konkrétních krocích orgánů činných v trestním řízení informován a o výsledku trestního řízení řádně vyrozuměn. 

Zdroj: Úsvit - Národní koalice

 

 

 

 

Tagy článku