Ericsson: ICT technologie mění budoucnost bezpečnosti

Ericsson: ICT technologie mění budoucnost bezpečnosti
Autor fotografie: Pixabay|Popisek: Ilustrační foto
27 / 04 / 2016, 03:30

Rychlejší reakci při zásazích pohotovostních a záchranných složek slibuje širokopásmové mobilní připojení a distribuované zpracování údajů.

  • Nejnovější studie společnosti Ericsson se zabývá možnostmi využití informačních technologií v souvislosti s budoucností bezpečnosti veřejnosti
  • ICT a s nimi spojené struktury mají potenciál vytvořit flexibilní platformy v rámci vícero pohotovostních složek, které zajistí efektivní komunikaci a sdílení informací

Společnost Ericsson přišla se studií, která se zabývá problematikou a využitím informačních technologií v souvislosti s budoucností veřejné bezpečnosti. Organizace zabezpečující veřejnou bezpečnost dnes čelí výzvám, jakými jsou stárnutí populace, měnící se společenské normy, extrémní výkyvy počasí nebo lidskou činností způsobené přírodní katastrofy. Vlády zároveň hledají možnosti snížení veřejných výdajů, zatímco očekávání veřejnosti v souvislosti s bezpečností a ochranou jsou stále vyšší. Ke zlepšení efektivity a pruduktivity mohou významnou měrou přispět právě technologie, přičemž základním východiskem je pochopení a řízení systému toku informací. 

Klíčovým faktorem výsledku zásahu je vždy čas, který uplyne mezi momentem nahlášení mimořádné události a reálným příjezdem pohotovostních složek. Například ze studie Skotské záchranné služby a Glasgow University vyplynulo, že zkrácení doby odpovědi zdravotní záchranné služby z patnácti na pět minut zdvojnásobilo míru přežití pacientů se srdečním infarktem.[[i]]  

Organizace, jejichž úlohou je zachraňovat životy lidí by mimo jiné měly být schopné koordinovat všechny ostatní složky zapojené do zásahů v případě ohrožení. ”Tuto schopnost podporuje celá škála systémů. Každý z nich je možný implementovat samostatně, ICT technologie však umožňují sdílení informací a zdrojů, což přispěje ke zvýšení jejich efektivity,” říká Jiří Rynt ze společnosti Ericsson.

Proces vývoje efektivních řešení na bázi ICT začíná u jejich struktury a vychází z úlohy, kterou má organizace plnit. Každý zásah pohotovostních složek sestává z hierarchicky uspořádaných kroků zahrnujících vybavení, systémy nebo lidské zdroje. Jednotlivé organizace musí individuálně vyhodnotit, jakým způsobem mohou ICT technologie změnit každou úroveň této hierarchie. Patří sem faktory jako jednoduchost a dostupnost zavádění, které by měly vést organizace k využívání řešení založených na otevřených standardech.



[i] British Medical Journal, Jill P Pell, Jane M Sirel, Andrew K Marsden, Ian Ford and Stuart M Cobbe, Effect of reducing ambulance response times on deaths from out of hospital cardiac arrest: cohort study, June 2001, dostupné na ://www.bmj.com/content/322/7299/1385

Tagy článku