Kde v ČR se musíte nejvíc bát o své zdraví, život i majetek

Kde v ČR se musíte nejvíc bát o své zdraví, život i majetek
Popisek: Ilustrační foto
13 / 05 / 2016, 10:00

Ministerstvo vnitra hlásí nejméně trestných činů od roku 1991. Klesá počet vloupání, vražd, krádeží i přepadení.

Citujeme ze "Zprávy o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2015 (ve srovnání s rokem 2014)".

Z pohledu vývoje kriminality je pro rok 2015 charakteristický pokles registrovaných skutků. V roce 2015 bylo registrováno celkem 247 628 trestných činů. Jedná se o nejnižší počet registrovaných trestných činů od roku 1991. Pokles nápadu trestné činnosti oproti roku 2014  činí 14,2 %. Celková objasněnost kriminality (včetně dodatečně objasněných trestných činů) dosáhla 50,9%.

Nejnebezpečnější je opět Praha, nejbezpečněji je v Karlovarském kraji

Dobrou zprávou je, že v loňském roce nebyl zaznamenán nárůst kriminality v žádném kraji. Nejvyšší podíl na celkové kriminalitě mělo hlavní město Praha s 25,8 % (+1,0 %) celorepublikového nápadu, následuje Moravskoslezský kraj s 12,2 % (-0,6 %) a Středočeský kraj s 10,2 % (-0,5 %). 

V Praze bylo loni zjištěno 64 095 (-7 733) trestných činů. V Praze se také koncentruje trestná činnost cizinců. Na celkem objasněných trestných činech se v Praze cizinci podíleli 15,5 %, zatímco celostátně činí jejich podíl 7 %. Recidivisté spáchali 59 % z celkem objasněných skutků. Pro Prahu je také typická nejnižší objasněnost kriminality, která činila 25,3 % .

Nejnižší podíl na celkové kriminalitě měl Karlovarský kraj s 2,3 %, dále kraj Vysočina s 2,7 % a Pardubický kraj s 2,7%.

Cizinci spáchali jen sedm procent objasněných činů. Nejvíc Slováci, Ukrajinci a Vietnamci

V roce 2015 cizinci spáchali 7 894 trestných činů, tj. o 240 méně než v roce 2014, tedy 7 % přímo objasněných trestných činů. Z celkového počtu 101 883 trestně stíhaných osob se jednalo o 7 264 cizinců, což představuje 7,1 %. Nejvíce odsouzených osob - cizinců bylo občany Slovenské republiky – 1 845 osob (37,8 % odsouzených cizinců), občany Ukrajinské republiky – 731 osob (15,0 %) a dále Vietnamské socialistické republiky – 510 (10,5 %).

Loni bylo spácháno 155 vražd. Vzrostl počet vražd na objednávku.

V roce 2015 došlo ke spáchání celkem 155 vražd, o pět méně než v roce 2014. Přímo objasněno bylo 135 vražd. Vzrostl počet vražd na objednávku, kdy v roce 2015 byly registrovány 4 vraždy (+3, +300 %), obdobná situace je u vražd motivovaných osobními vztahy, kterých bylo v roce 2015 registrováno 86. Naopak se snížil počet vražd loupežných, a to na 7. 

Nejvíc vražd bylo v roce 2015 spácháno z osobních vztahů, celkem 86. Jedná se o vraždy s podtextem získání finanční hotovosti, nebo je zaznamenána návaznost na vydírání, nákup drog a prostituci, dále vraždy vyvolané nesouladem v partnerských vztazích.

Stejně jako v posledních letech je velký počet vražd a pokusů vražd spáchán brutálním způsobem na seniorech, rodičích a prarodičích. Pachatelé jsou přitom recidivisté zpravidla v příbuzenském poměru s obětí. Ve většině případů jde právě o spontánní získání prostředků na nákup drog, krytí dluhů nebo jiných finančních závazků.

Majetková kriminalita: snížil se počet krádeží vloupáním

Majetková trestná činnost jako taková má v celkové kriminalitě na území ČR největší zastoupení. Krádeže vloupáním tvoří z počtu nápadu majetkové trestné činnosti bezmála jednu čtvrtinu. Objasněnost této trestné činnosti měla v roce 2015 nepatrně stoupající tendenci.

Na úseku trestné činnosti krádeží vloupáním do bytů a rodinných domů byl v roce 2015 v porovnání s rokem 2014 zaznamenán pokles nápadu trestné činnosti. Jedná se především o skutky spáchané pachateli v návaznosti na užívání omamných a psychotropních látek. 

V závěru roku 2015 byl zaznamenán nárůst vloupání do bytů a rodinných domů v noční době, kdy jejich majitelé jsou přítomni a spí.

Loni bylo registrováno 139 092 trestných činů (o téměř 20 procent méně než v předchozím roce) a přímo objasněno jich bylo 32 461. Snížil se počet registrovaných skutků krádeží vloupáním, a to na 34 476 - těch je o 30 procent méně, stejně tak se snížil počet krádeží na 84 793 (snížení přes 18 procent).  

Autor, zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace