Nikdy předtím jsme v Evropě nehráli tak významnou pozitivní úlohu, jako za vlády Karla IV

Nikdy předtím jsme v Evropě nehráli tak významnou pozitivní úlohu, jako za vlády Karla IV
Popisek: Karel IV klečí před Madonou, fragment obrazu arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi
14 / 05 / 2016, 09:45

Karel IV. (14. května 1316, Praha – 29. listopadu 1378, Praha) byl jedenáctý český král

Praha - Slavnostní mší v katedrále sv.Víta na Pražském hradě dnes vyvrcholí oslavy 700. výročí narození Karla IV. Mši bude sloužit arcibiskup Dominik Duka. Zúčastní se jí prezident Miloš Zeman, nejvyšší představitelé státu i zástupci evropských panovnických rodů. Během mše bude vystavena Svatováclavská koruna. 

Koruna i další korunovační klenoty, které byly ve čtvrtek vyneseny z komory v kapli svatého Václava, budou v rámci karlovských oslav vystaveny ve Vladislavském sále Pražského hradu. Lidé si je budou moct prohlédnout od neděle 15. do 29. května.

Mezi čestnými hosty oslav jsou lucemburský velkovévoda Jindřich I., lichtenštejnský dědičný princ Alois a monacký kníže Albert II. Tři zástupce evropských panovnických rodů prezident Zeman přijal na Hradě v pátek. Představitelé ostatních evropských monarchií se z různých důvodů omluvili. Pozváno jich bylo celkem deset.

Karel IV. byl velký reformátor a státník zcela ojedinělého rozhledu a schopností.

Patřil k nejvýznamnějším osobnostem světa 14. století, jeho kulturní vliv však přetrvává až do dnešních dob. Zdaleka se přitom netýká jen území, jemuž kdysi vládl. Neformální titul „Otec vlasti“ si však s Karlem IV. spojujeme především my v České republice. Důstojné připomenutí 700. výročí císařova narození je úkolem především pro zemi, k níž měl Karel IV. nejblíž. Můžeme tak demonstrovat kontinuitu s tou částí naší minulosti, která byla charakterizována kulturním rozkvětem, hospodářskou prosperitou a politickou stabilitou – tedy hodnotami, které jsou i dnes stále žádané. Zdroj: otecvlasti.eu

Hranice českého království překročil Karel v říjnu 1333. Jeho první zastávkou byl Zbraslavský klášter, kde již plné tři roky odpočívala jeho matka Eliška. Karel svůj návrat do vlasti pak zaznamenal takto:

"…A tak, když jsme byli přišli do Čech, nenalezli jsme ani otce, ani matky, ani bratra, ani sester, aniž koho známého. Také řeč českou jsme úplně zapomněli, ale později jsme se jí opět naučili, takže jsme mluvili a rozuměli jako každý jiný Čech... Toto království jsme nalezli tak zpustošené, že jsme nenašli ani jediného hradu svobodného, který by nebyl zastaven se všemu královskými statky, takže jsme neměli, kde bychom přebývali, leč v domech měšťanských jako jiný měšťan". Zdroj: wikipedia

Historik Petr Bahník pro ParlamentniListy.cz uvedl, že vztah českého státu ke středověké Říši byl velmi volný. Karel v českých zemích vládl z titulu českého krále, nikoli císaře. Císařské zákony se na české území nevztahovaly a veškeré povinnosti českého státu k Říši spočívaly v dodání ozbrojeného doprovodu pro císařskou korunovaci. A dodal: 

"Myslím, že nikdo soudný nemůže současnou EU s její  centralizační a unifikační politikou, s obludným dotačním systémem a nejnověji s přerozdělováním imigrantů, považovat za nějakého dědice ideje středověkého impéria. Nejde totiž „jen“ o otázku suverenity českého státu, ale i o naprosto odlišná filosofická východiska obou historických „projektů“. 

Na webových stránkách otecvlasti.eu a na karlovapraha.cz naleznete všechny akce související s oslavami sedmistého výročí narození Karla IV.

Tagy článku