Chalupa (ANO): Islám ohrožuje západní civilizaci stejně jako v minulosti Třetí říše

Chalupa (ANO): Islám ohrožuje západní civilizaci stejně jako v minulosti Třetí říše
07 / 06 / 2016, 11:15

KOMENTÁŘ poslance Parlamentu ČR Ing. Bohuslava Chalupy k současné bezpečnostní situaci.

Na internetu se vede řada diskusí na téma obrana a bezpečnost a všechny nás znejišťuje eskalující napětí mezi NATO a Ruskou federací, dovolím si k tomu také připojit několik poznámek.

Česká republika musí být schopná se tvrdě a účinně ubránit

Co se týká bezpečnosti a obrany České republiky, je nutné se jako národ rychle vzpamatovat a být připraven na efektivní řešení jakékoliv krizové situace a pro případ, že budeme vystaveni agresi, jedno odkud přijde, být i schopni se tvrdě a účinně bránit – obnovit Branný spolek, opět zavést Brannou přípravu do škol, budovat Aktivní zálohu atd.

Pokud naše obrana nebude natolik účinná, zřejmá a nebude námi zřetelně signalizováno, že v případě ohrožení našich občanů bude armáda na jejich ochranu bez okolků použita, pokud nebudeme schopni, prokazatelně, způsobit eventuálnímu agresorovi nepřijatelné lidské, materiální a politické ztráty, budeme v mezinárodním prostředí v podstatě jen pro legraci.

Mimochodem - už čínský mistr Sun ´c učil, že kdo chce válčit, musí především počítat – pokud „nenapočítá“ (účinnou převahu), pak je zahájení války jen cestou k vlastní porážce

A protože vše souvisí se vším, nejde jen o to. Naše vážnost v Evropské unii a samozřejmě i v NATO, se mimo jiné odvíjí i od této schopnosti – a není potřeba si nic nalhávat, naše novodobá pověst v tomto směru není nic moc (1938, 1968).

Přitom jsme národem, který dal Evropě mimo jiné jednu z nejstarších universit, světově proslulé skladatele, nositele Nobelových cen, řadu vědců a jedinečných výsledků jejich práce, umělců, sportovců…

Jsme národem husitů, kteří dali do trika železným křižákům a pořádali spanilé jízdy od Baltu až po Středozemní moře. Naši legionáři získali světový respekt, vzpomínáme na naše piloty 310, 311, 312, 313 RAF perutí, kteří se vyznamenali při bitvě o Británii, na naše partyzány a vojáky 1. Československého polního praporu na východní frontě, atd., atd.

Máme úctyhodné tradice, tisícileté zkušenosti a úžasný potenciál a není žádný důvod, aby se s námi na Evropské půdě nejednalo jako s rovnocenným partnerem. Jen pro to musíme, alespoň občas, i něco udělat. 

Naším prvořadým úkolem, politickým úkolem, je zajistit bezpečnost a prosperitu nás všech. Naším úkolem je zároveň hledat způsob jak udržet čestný mír. Normální lidi nechtějí, nepotřebují válku.

ANO, jsem pro zmírnění sankcí proti Rusku - povede to jen k přeorientování ruského trhu ještě více směrem na východ a k našim dalším ekonomickým i vlivovým ztrátám - bez náhrady.

ANO, jsem pro zahájení skutečného dialogu mezi tzv. „Západem“ a Ruskem, dialogu, kde si obě strany budou jisti, že je jim rozuměno a že jedna strana dostatečně rozumí straně druhé a to i (a právě proto) s vědomím, že i Rusko může být dříve či později eventuálním agresorem.

Neochota, nebo neschopnost politiků zasednout k jednacímu stolu a hledat pro obě strany přijatelné záruky může vést, ve světě s jadernými zbraněmi, ke katastrofě. Zvykli a zapomněli jsme na jejich existenci, ale stále jsou v pohotovosti ve svých silech, v leteckých hangárech, na ponorkách… a je jich stále dost, aby zničili celou planetu. To nejsou řeči, to je prostý fakt. A fakt je i to, že radiaci je úplně jedno, jakého kdo jsme vyznání, jakou ideologii zastáváme, nebo jak jsme nebo nejsme bohatí – zabíjí zcela nekompromisně, každého.

Pokud už je jednou na světě politickomocenský pojem „sféra zájmu (vlivu)“, který si pro sebe uzurpovaly velmoci, pak nelze v mezinárodním měřítku akceptovat to, že obhajobu své sféry zájmu si přisvojuje pouze jedna ze zájmových stran – je to o pragmatickém a výhodném zachovávání rovnováhy či naopak o nebezpečích, vyplývajících ze vzniku nerovnováhy - byť by to pro jednu stranu byl i jen pocit – nebezpečí z tohoto "pocitu" je zcela evidentní a reálné.

A řešit v tuto chvíli, jako zásadní, otázku ve smyslu „bylo nejdřív vejce nebo slepice? (kdo za to může)“ je zcela nesmyslné, nic neřešící. Svět se prostě změnil a bude se měnit stále rychleji. Právě pro to je nutné, dokud to bez větších ztrát lze, velmi rychle dosáhnout nové rovnováhy, stability, dodržovat ji a dále upevňovat.

Z perspektivy malého desetimilionového státu uprostřed Evropy, nicméně plně v souladu s naší historií a zkušenostmi, můžeme nabídnout roli zprostředkovatele, diplomatického mostu mezi Západem a Východem.

Pro Západ je nebezpečím Islám a ne Rusko

Podle mého názoru je pro nás, pro „Západ“, zásadním nebezpečím Islám, nikoliv Rusko. Islám jako zcela odlišný typ civilizace, s jinou kulturou, jinými hodnotami, jiným cílem směřování své existence. Takzvaná Třetí říše byla pro demokracii a západní civilizaci z úplně stejných důvodů stejným nebezpečím a jaké důsledky mělo přehlížení a podcenění této hrozby, kolaborace s takovým systém, to snad víme všichni – plynové komory, 60 milionů mrtvých, obrovské materiální a kulturní ztráty a citelné zpomalení rozvoje Evropy a západní civilizace jako takové.

Islám ale bohužel není jedinou hrozbou, v budoucnu na nás, jako lidstvo, dopadnou i důsledky změn klimatu, rostoucí chudoba především afrického kontinentu, která spolu s prokazatelným geometrickým nárůstem její populace je to, čím bychom se už nyní měli velice vážně zabývat.

Čekají nás i zcela neodhadnutelné a velmi složité problémy v oblasti digitálního, virtuálního světa.

Jsem hluboce přesvědčen, že na řešení těchto a dalších budoucích problémů samotný „Západ“ nebude mít sílu, budeme potřebovat každého spojence - budeme se potřebovat navzájem. Bude potřeba spojeného úsilí celého vyspělého světa založeného na stejném, nebo velmi podobném základním hodnotovém pojetí základních civilizačních parametrů.

A ať se nám to líbí nebo ne, Rusko bylo, je a bude součástí Evropy, kterou, předpokládám, chceme chránit a zachovat...a Rusko už opravdu není Sovětský svaz…A bohužel ani tak není jisté, zda to pro naše přežití bude stačit.

To nejsou poplašné zprávy, to je dle mého názoru racionální posouzení situace, v níž se všichni nacházíme.

Rusko není „obr na hliněných nohou“, ani nerozpoutalo dvě světové války

K současnému napětí mezi NATO a Ruskem a argumentací související s vojenskými schopnostmi - posuzovat eventuálního soupeře jen podle schopnosti investovat značné finanční prostředky a vycházet pouze z porovnání poměru takto investovaných částek, je velmi nebezpečné a zavádějící. Pokud se bavíme konkrétně o Rusku, tak zvláště v tomto případě.

Doposud nikdo nedocenil (nestanovil koeficient nutného dopočtu) hodnoty lidského potenciálu, což právě Rusové, převážně obyčejní lidé z neindustriálních oblastí Ruska několikrát v historii předvedli a úspěšně prokázali – díky lidskému potenciálu dokázali postupně porazit Mongoly, křižáky, mnohem lépe materiálně vybaveného Napoleona a konečně u Moskvy v roce 1941 dokázali zastavit a vytlačit z tehdejšího Sovětského svazu lidskou, ekonomickou a technologickou kapacitu celé nacistické Evropy! V tomto ohledu bych tedy byl v jistých "závěrech" velmi opatrný.

Pokud by přece jen k něčemu došlo, pak by bylo Rusko jednoznačně velmi těžkým soupeřem, zažitá představa "obra na hliněných nohou" je zavádějící a nebezpečná, Rusko je z vojenského hlediska jednoznačně supervelmoc. A jen na okraj - historie zcela jasně označuje původce dvou světových válek, Rusko to nebylo…

To že politická reprezentace EU si sama sobě natolik zkomplikovala možnost efektivního, organizačně připraveného a zejména akceschopného silového zásahu a to navíc v době, kdy vojenský konflikt může trvat i jen pouhých několik týdnů a s tím, že pravděpodobný protivník má k dispozici naopak jednotné vedení s neomezenou schopností rychle realizovatelných opatření, to je myslím zřejmé.

Ve Středomoří musí být zahájena humanitární akce pod patronací Rady bezpečnosti OSN, pod ochranou vojsk NATO a s materiální podporou EU

S tím úzce souvisí i úloha NATO při ochraně Evropského teritoria před hrozbou z jihu, před nezvládnutou migrační krizí (a budou další nejen kvůli válečným konfliktům). To, zda NATO nemůže konat bez politického rozhodnutí Evropského parlamentu, nejsem schopen zcela objektivně posoudit, nicméně to, že armády NATO jsou nástrojem politických rozhodnutí, je v případě NATO jen polovinou pravdy, protože NATO je vojensko-politickou organizací, tedy organizací se všemi z toho plynoucími důsledky, včetně řady rozhodovacích jak politických tak vojenských kompetencí a odpovědnosti.

Daňový poplatník, občan národního státu v Evropském společenství, v členském státě NATO, se bude stále častěji a oprávněně ptát svých politiků, na co mu jsou jím draze financovaní vojáci a špičkové vojenské technologie, když nakonec poslouží jen k jakémusi fakticky "bezzubému" monitorování situace.

Neustále jsme mediálně, doslova každý den informováni o trvale se opakujících tragédiích ve Středozemním moři, stovky mrtvých každý týden. Marně přemýšlím, proč Rada bezpečnosti OSN, v zájmu zachování a ochrany životů migrantů, nevydá pokyn k zahájení humanitární akce a pod ochranou vojsk NATO, s materiální podporou EU, nezahájí vybudování vojensky zajištěných velkokapacitních utečeneckých táborů na Africkém pobřeží?

Takové řešení by umožnilo na jedné straně totální blokádu afrických pobřežních vod, kvalitativně zcela neporovnatelné zlepšení ochrany Schengenských hranic, záchranu lidských životů, zlikvidování obchodu s lidmi a na straně druhé by EU (alianční země NATO a zároveň členské země OSN) mohla přistoupit k legálnímu, efektivnímu a především bezpečnému provádění azylových řízení mimo území EU, bez zatěžování evropských tranzitních zemí na utečeneckých trasách…. Proč to nejde? Na co se čeká?...na další utopené, na další mrtvé v důsledku terorismu, na radikalizaci Evropské politické scény, na rozpad EU….?!

Jako místopředseda Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR budu spolu s kolegy dál konat tak, aby naše armáda byla armádou, za kterou se daňový poplatník nebude muset stydět a na kterou se bude moci kdykoliv spolehnout. Zároveň budu podle svého přesvědčení a možností usilovat o racionální dialog mezi NATO a Ruskem s cílem maximálně zklidnit situaci a předejít tak naší možné vzájemné ozbrojené konfrontaci.
Rozum a srdce.

Ing. Bohuslav Chalupa

Poslanec PČR (ANO 2011), podnikatel. Vystudoval Vojenskou vysokou školu pozemního vojska ve Vyškově. Člen hnutí ANO 2011, v němž předsedal do roku 2015 jihomoravské krajské organizaci. V roce 2013 byl za hnutí zvolen poslancem Parlamentu ČR. 

 

Tagy článku