Začíná platit nová branná legislativa

Začíná platit nová branná legislativa
01 / 07 / 2016, 10:15

Možnost většího zapojení Aktivní zálohy do činnosti Armády ČR, zatraktivnění služby záložníků, podpora zaměstnavatelům či dobrovolná vojenská cvičení.

To jsou hlavní novinky z branné legislativy, které vstupují v účinnost dnešním dnem. Legislativu, která si klade za cíl umožnit větší dobrovolné zapojení občanů do plnění branné povinnosti, schválili zákonodárci letos v lednu.

 „Nová legislativa dává našim občanům větší možnosti dobrovolně se podílet na obraně státu. To považuji v kontextu současné bezpečnostní situace za velmi důležité. Zájem o vstup do aktivních záloh je již nyní ve srovnání s loňským rokem dvojnásobný, což dokazuje, že jdeme správnou cestou,“ říká ministr obrany Martin Stropnický.

 „Za nejvýznamnější změny považuji zásadní zvýšení možnosti operačního využití vojáků v aktivní záloze, zlepšení jejich postavení na trhu práce zavedením finančních kompenzací pro zaměstnavatele a v neposlední řadě také otevření armády široké veřejnosti ve formě dobrovolných cvičení, které umožní našim občanům připravit se na krizové situace,“ doplňuje armádní generál Josef Bečvář, náčelník Generálního štábu Armády ČR.

V současné době máme 1 360 vojáků v aktivní záloze a jen za první pololetí letošního roku jejich počet vzrostl po letech stagnace o více než 100. Cílový stav spojený s postupným naplňováním a vznikem dalších jednotek aktivní zálohy do roku 2025 je stanoven na 5 000 vojáků. Vítaní jsou všichni občané, kteří splní zákonné požadavky a projdou zdravotními testy. Voják v AZ nemusí vykonávat činnost totožnou se svou civilní profesí, ovšem zkušeností odborníků jako jsou například lékaři, právníci, či techničtí specialisté armáda velmi ráda využije.

Zlepšení podmínek pro vstup do záloh

Nová legislativa proto od letošního 1. července navyšuje roční odměnu za službu v AZ ze současných 6 tisíc na 18 tisíc Kč. Vysokoškolští studenti v prvním roce po zařazení do AZ nadto dostanou ještě dalších 6 tisíc korun jako motivaci. Místo náhrady mzdy je vojákům v AZ pak nově vypláceno služné ve výši tarifu vojáka z povolání ve stejné hodnosti. Dále záložáci obdrží i některé další benefity, na které měli dosud nárok jen vojáci z povolání. Nově je koncipována i finanční podpora zaměstnavatelů, kteří budou dostávat 2/3 průměrné měsíční mzdy při povolání jejich zaměstnance na plánované cvičení či operační nasazení a v případě neplánovaného cvičení či nasazení budou dostávat celou výši průměrné měsíční mzdy.

Česká armáda fandí zaměstnavatelům, kteří podporují Aktivní zálohy

V případě, že občané dosud nevykonali vojenský výcvik (nebyli dříve vojáky z povolání, vojáky v AZ, či nevykonali vojenskou základní nebo náhradní službu), musí v prvním roce zařazení absolvovat základní výcvik formou kurzu základní přípravy v délce 6 týdnů, který je organizován 4x ročně Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií ve Vyškově. Poté se již účastní pravidelného cvičení v rámci své jednotky aktivní zálohy. V prvním roce výcvik trvá maximálně 12 týdnů, další roky pak do 4 týdnů.

Nasazení nejen při živelních pohromách

Další změna se týká možného nasazení aktivní zálohy. Dle stávající legislativy bylo dosud možné povolávat záložáky na výjimečné vojenské cvičení pouze pro záchranné práce při živelních pohromách nebo při jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, životní prostředí nebo značné majetkové hodnoty v délce do 14 dnů ročně. Nyní mohou být AZ povolávány k operačnímu nasazení podle potřeb ozbrojených sil až na 7 měsíců za rok na území ČR a se souhlasem příslušníka AZ i v zahraničí.   

Letos na jaře se všechny jednotky pěších rot aktivní zálohy zapojily do historicky největšího cvičení AZ Hradba 2016. Jeho cílem byla prověrka schopností a připravenosti k jejich operačnímu nasazení na území ČR a bylo zaměřeno na střežení objektů důležitých pro obranu státu a posílení Policie ČR při ostraze hranic. V plánu je i širší zapojení AZ do dalších cvičení po boku profesionálních vojáků.

Podrobnosti o nové legislativě a jednotkách AZ naleznou zájemci na nově spuštěných webových stránkách www.aktivnizaloha.army.cz.

Lidé se mohou hlásit i na dobrovolná cvičení

Projít vojenským výcvikem (dle zákona v délce do 12 týdnů v roce dle potřeby ozbrojených sil do dvou let od podání žádosti) však nově budou moci i další občané, kteří nechtějí vstupovat do Aktivní zálohy. Splnit k tomu budou muset zákonné požadavky (státní občanství ČR, plnoletost, trestní bezúhonnost, prohlášení o nepodporování extrémismu) a zdravotní způsobilost. 

Ti občané, kteří tuto možnost využijí a dosud neabsolvovali základní vojenský výcvik, budou povoláni podobně jako noví příslušníci aktivní zálohy do 6 týdenního kurzu základní přípravy ve Vyškově. V případě občanů, kteří již dříve absolvovali vojenskou službu, se postupně dle potřeb ozbrojených sil rozběhne zdokonalovací odborný výcvik u jednotek. O vojenské cvičení budou moci občané požádat i opakovaně. Vojáka v záloze lze poté s jeho souhlasem povolat na území ČR ke službě v operačním nasazení, vyžadují-li to záchranné práce při živelních pohromách v celkové délce do 30 dnů v kalendářním roce.

Uvažujete nad vstupem do Aktivní zálohy AČR?

První dobrovolné cvičení ve formě kurzu základní přípravy budou moci ve Vyškově absolvovat zájemci z řad veřejnosti již v říjnu letošního roku. Podmínkou, aby však mohli být povoláni dle kapacit již k tomuto termínu, je vyplnění registračního formuláře na www.kariera.army.cz během první poloviny července a poté absolvování lékařských prohlídek v průběhu prázdnin, aby mohl být vydán příslušný povolávací rozkaz na vojenské cvičení.

Autor: Odbor komunikace Ministerstva obrany

Tagy článku