Řídicí a bezpečnostní technologie Siemens zabezpečují ekologičtější chod elektrárny v Mannheimu

Řídicí a bezpečnostní technologie Siemens zabezpečují ekologičtější chod elektrárny v Mannheimu
20 / 07 / 2016, 04:00

Společnost Siemens dodala v rámci modernizace uhelné elektrárny v německém Mannheimu-Neckarau hlavní řídicí technologie, transformátory, přípojky k vysokonapěťové síti a elektrickou požární signalizaci. Díky moderním technologiím Siemens patří nyní elektrárna Blok 9 Grosskraftwerk Mannheim mezi jeden z nejefektivnějších bloků uhelných elektráren na světě.

Blok 9 zajišťuje od svého spuštění v roce 2015 dlouhodobou dodávku energie občanům města Mannheim a městského území Rhine-Neckar. Díky moderní technologii a kogeneraci je zde energie vyráběna ekologicky a efektivně. To znamená, že Blok 9 využívá menší množství uhlí k výrobě stejného množství elektřiny a tepla k dálkovému vytápění. V důsledku toho jsou emise skleníkových plynů a škodlivin na vygenerovanou kilowatthodinu výrazně nižší.

Hlavní řídicí systém maximalizuje zabezpečení napájení

Veškeré informace, které jsou zásadní pro provoz nové elektrárny, se soustředí v hlavním řídicím centru, kde jsou vyhodnocovány řídicím systémem Siemens SPPA T3000. Celkem 16 velkoformátových displejů nabízí obsluze přehled o všech aktuálních hodnotách v rámci elektrárny, včetně konkrétních parametrů procesů a stavů jednotlivých ventilů. Hlavní řídicí systém Siemens zajišťuje plně automatické řízení Bloku 9 a představuje spolehlivou ochranu proti poruchám a kritickým stavům. Systém podporuje také manuální i kombinovaný režim.

Jelikož je výtěžnost obnovitelných energetických zdrojů neproměnlivá, musí být možné Blok 9 rychle zapnout či vypnout v závislosti na aktuální situaci. Díky flexibilnímu provedení hlavního řídicího systému může Blok 9 kdykoliv na vyžádání zajistit energetickou rovnováhu, čímž výrazně přispívá ke stabilitě sítě a zabezpečení napájení v oblasti Mannheimu.

Připojení k vysokonapěťové síti

Nový Blok 9 je připojen k vysokonapěťové (220 kV) síti dodavatele elektřiny TransnetBW a provozovatele přenosové soustavy Amprion prostřednictvím dvou GSU transformátorů a několika spínacích jednotek. Tyto dva GSU Siemens transformátory jsou paralelně propojeny tak, aby dodávaly výkon od 27 kV do vysokonapěťové sítě. Toto unikátní řešení bylo v Německu použito vůbec poprvé. Kromě toho dodala společnost Siemens další transformátory a spínací jednotky, které napájejí veškeré elektrické pohony, čerpadla a ovladače.

Detekce požáru jako ochrana proti falešným poplachům

Až 1,200 kombinovaných hlásičů Siemens Sinteso využívajících pokročilou analýzu signálu ASAtechnology™ a detektory plynu zajišťují detekci vzniku požáru v elektrárně Grosskraftwerk Mannheim a eliminují výskyt falešných poplachů způsobených prachem či párou. Kromě toho systém požární signalizace obsahuje 400 tlačítkových hlásičů a detekci nárůstu teploty optickým kabelem, která slouží ke sledování případného požáru u dopravníků popele a umožňuje detekci s přesností až na dva metry.

Veškeré signály jsou přiváděny do 11 ústředen Sigmasys, které jsou navzájem propojeny zokruhovanou systémovou sběrnicí a jsou připojeny k dispečinku ve velínu. Zde je možné zdroj zahoření sledovat na monitoru a zobrazit jej na půdorysu. Pokud dojde k požáru, pak jsou automaticky informováni hasiči v elektrárně. V případě potřeby jsou povolány na pomoc i externí hasičské jednotky.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.