Společnost M2C střeží obchodní centra s propracovanými postupy pro mimořádné události

Společnost M2C střeží obchodní centra s propracovanými postupy pro mimořádné události
Popisek: Ilustrační foto
23 / 07 / 2016, 11:45

Vzhledem k bezpečnostním incidentům v Evropě společnost M2C nastavila permanentní stav s mimořádnými opatřeními již minulý rok od útoků v Paříži.

Tato mimořádná opatření nadále trvají. Vzhledem k událostem v obchodním centru Olympia v Mnichově jsou všichni naši zaměstnanci zabezpečující obchodní centra v pohotovosti. Obchodní centra, která střežíme, jsou připravena pro případ takovýchto mimořádných událostí a zaměstnanci v průběhu celého roku procházejí intenzivními školeními.

Od událostí v Paříži v minulém roce jsme navýšili počet evakuačních cvičení a naši zaměstnanci procházejí pravidelně i školením na detekci chování podezřelých osob. Při mimořádných bezpečnostních událostech vždy intenzivně komunikujeme s PČR a všemi složkami integrovaného záchranného systému IZS. Vždy se jedná nejen o posílení lidských sil, ale také i využití technologií k rychlé identifikaci podezřelého chování nebo nestandardní situace na obchodních centrech," uvedl provozní ředitel společnosti M2C, Oldřich Rutar.

Základem techniky detekce podezřelého chování je znalost místního prostředí a schopnost identifikovat odchylky od normálu.  Zaměstnancům ostrahy je průběžně zdůrazňováno, že v případě detekce podezřelé osoby je potřeba jednat profesionálně a dodržovat stanovené postupy. 

„Nejen díky našim zkušenostem z obchodních center v Turecku umíme nastavit model bezpečnosti do režimu vysokého zabezpečení,“ upřesnil Oldřich Rutar

Ve spolupráci s provozovateli center a v návaznosti na zvýšená policejní opatření rozšiřujeme všechna společná preventivní opatření pro zachování bezpečnosti na všech námi střežených obchodních centrech. Každoročně na podzim pořádáme kulaté stoly spolu se zástupci jednotlivých spravovatelů a vlastníků obchodních center týkající se právě mimořádných bezpečnostních opatření.

M2C nepodceňuje aktuální hrozby a díky mezinárodnímu působení je schopno vyškolit bezpečnostní management na vysoké úrovni.

Shrnutí v bodech společnosti M2C - doporučení a přijetí opatření - mimořádné situace v obchodních centrech

  • V loňském roce jsme zařadili pravidelné školení specializující se na detekci podezřelých osob v prostorách OC
  • M2C doporučuje posílení ostrahy, zejména o specialisty, kteří prošli školením proti extremismu a školením detekce podezřelých osob
  • M2C doporučuje přísné nastavení režimu veřejných a neveřejných prostor
  • M2C doporučuje striktně dodržovat systém režimových pracovišť
  • M2C vše koordinuje s PČR a IZS
  • M2C doporučuje zintenzivnění cvičných evakuací a související osvětu pro ostatní servisní organizace a nájemce

Kontakt pro informace o společnosti M2C: //www.m2c.eu/novinky

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.