Sedm odhodlaných!

Sedm odhodlaných!
Autor fotografie: alamy.com|Popisek: Sedm statečných,film USA, 1960
24 / 08 / 2016, 21:30

EXKLUZIVNĚ / Přinášíme výpověď sedmi zakladatelů nově založené asociace, která podporuje Aktivní zálohy Armády ČR.

V červnu tohoto roku založilo sedm podnikatelů Asociaci pro podporu aktivní zálohy, která si stanovila následující cíle:

  • propagace a podpora institutu aktivní zálohy
  • organizace akcí na podporu aktivní zálohy
  • partnerství pro Ministerstvo obrany ČR pro jednání v otázkách legislativy týkající se zaměstnavatelů příslušníků aktivní zálohy

Webové stránky asociace naleznete na doméně www.srdceastit.cz  


 

Ing. Libor Wurm, jednatel ALFEKO, s.r.o.

Zástupce firmy ALFEKO při ocenění NGŠ AČR

„Štěstí přeje připraveným“, toto léty prověřené tvrzení nabývá v dnešní době stále více a více na aktuálnosti. Sledujeme-li události z pohledu dnů a týdnů, tak máme pocit, že není důvod k neklidu. Drtivá většina z nás se cítí bezpečně, a pokud by nás nepoškádlila občas media, tak bychom byli přesvědčeni, že nám nic nehrozí. Konflikty se nás nedotýkají, tropické deště ani tornáda nám nehrozí. Neznáme terorismus na vlastní kůži, žijeme v blahobytu, naše děti se přestávají hýbat, kluci neprocházejí žádným výcvikem, vojna se zrušila.

Podívejme se na střed Evropy z pohledu posledních 20 let. Počasí nás překvapilo záplavami, ozbrojené konflikty na Balkáně, Ukrajině byly tady u nás,  za rohem, několik kilometrů od nás. Není týdne, abychom se nedozvěděli o nějakém teroristickém útoku. Tvrdit, že se nás to netýká, je pouze strkáním hlavy do písku.

Jistěže máme složky placené z našich daní a máme právo se tedy ptát právě jich, zda jsou zárukou, že nás ochrání. Z pohledu dnů a týdnů určitě. Ale z pohledu 20 let? Příležitostí budeme mít určitě dost. Oteplování, úbytek zdrojů, následné migrace, stěhování národů, nástup nacionalistů a rozpínavost států či ideologií - je toho víc než dost.

Armádu chápeme spíše jako jakousi povinnost či nezbytnost a více než její přínos a profesionalita jsou nám prezentovány různé aféry. Tohle mi vadí, protože naší armádě věřím. 

Mimo jiné i proto že vzhledem ke svému věku to už nebudu asi já, kdo bude zachraňovat, ale ten, kdo bude spíše zachraňován.

To, že zaměstnáváme záložáka nás těší a bereme to jako jeden z mnoha úkolů a povinností, které vůči této zemi a státu plníme. Je to totéž, jako vytvářet pracovní místa, je to totéž jako  dávat lidem jistotu a práci, je to totéž jako zvyšovat jejich kvalifikaci a hodnotu.

Proto mi přišla myšlenka založení asociace jako úžasná věc, kterou chci a mohu podpořit."


 

Ing. Richard Fuxa, předseda představenstva BigBoard Praha, a.s.

Richard Fuxa při ocenění NGŠ AČR

"Naše společnost má ve svých řadách jednoho příslušníka aktivních záloh 601. skupiny speciálních sil. Přiznám se, že nevím přesně, co tato jednotka cvičí, neboť když se na to ptám, dostanu od našeho záložáka odpověď, že je to tajné ;-)

Velmi si vážím Děkovného listu od náčelníka Generálního štábu, a přestože nejsem voják, rozumím tomu, že každá armáda potřebuje zálohy. A pokud máme profesionální armádu, zálohu musí tvořit dobrovolníci.

Generál Bečvář při svém projevu řekl: "Žádné ozbrojené sily se neobejdou bez záloh a ani armáda České republiky není výjimkou. Vlastenectví v dnešní době opět nabývá na významu. Je na místě si uvědomit, že i zaměstnavatelé těchto příslušníků mají na obraně státu svůj podíl,"

Myslím, že minimálně zaměstnavatelé ocenění NGŠ jsou hrdí na to, co dělají pro společnost.  Členství v Asociaci bereme jako další krok v podpoře aktivních záloh a jsme rádi, že jsme mezi zakladateli.  Jsme firma, která se zabývá venkovní reklamou a zkusíme i svým dílem přispět k propagaci aktivní zálohy."


 

Ing. Radim Vaněk, jednatel IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.

Radim Vaněk při ocenění NGŠ AČR

"Nepocházím z rodiny s vojenskou tradicí, ani jsem v minulosti neměl k armádě vyloženě blízko. Znám však velice dlouho našeho záložáka a to i z osobního života. Měl jsem možnost sdílet i některé z jeho zážitků z minulých bojových misí. Pozoruji, jak se svět mění a nenechává mě chladným postoj politiků k naší zemi a zejména k naší bezpečnosti a to jak u nás, tak v celé Evropě. Mohu říci, že jsem s velkou nelibostí sledoval, jak se armáda v minulých letech dostala na okraj zájmu naší společnosti. Jako bychom zapomněli na hrdiny z první a druhé světové války, kteří bojovali a umírali za naši vlast, za naše spokojené životy. Pro mě osobně armáda znamená jistotu, záruku míru a také naší suverenitu.   Byl jsem mimo jiné velice překvapen, když jsem zjistil kolik peněz má od státu vysloužilý voják, který se zúčastnil dvou bojových misí. Zároveň vidím, jaké srdce mají lidé, co se dobrovolně zúčastní jako aktivní zálohy akcí a jsou ochotni pro nás všechny něco udělat. Cítím zde opravdový duch národa, možná to po čem všichni toužíme a už ani nevíme kde to vzít.

Se založením asociace jsem souhlasil po krátké úvaze a to proto, že chci něco udělat. To nejmenší je pro mě jako zaměstnavatele samozřejmě a bez problémů uvolňovat našeho záložáka na cvičení a poskytovat mu maximální podporu v tomto směru. Chci pomoci zvýšit povědomí o aktivních zálohách a záslužné práci, kterou pro nás všechny dělají. Nenechává mě chladným ani úroveň armády jako taková. Podle některých informací není dostatek zbraní ve skladech, chybí vybavení a dokonce kvalitní náboje. Osobně mě vadí i postoj Evropské Unie v otázce regulace zbraní, která v případě že projde, ovlivní bezpečnost naší země, ale to je na samostatnou debatu.

V situaci, kdy jako stát nemáme dostatek profíků vojáků, potřebujeme další profesionály a záložáci jsou pro mě východiskem, které jsem ochoten a rozhodnut je maximálně podpořit."


 

Ing. Kvido Štěpánek, jednatel Isolit - Bravo spol. s r.o.

Kvido Štěpánek při ocenění NGŠ AČR

"Vojenskou základní službu jsem absolvoval na počátku osmdesátých let. Ač to bylo v armádě skrz naskrz komunistické a já jsem komunisty upřímně z duše nenáviděl, přesto vojnu dodnes považuji za přínos do svého života a jsem rád, že jsem jí prošel. Odnesl jsem si odtud mnohé a také po následujících cvičeních hodnost poručíka, kterou nejspíš stále mám, protože vojenskou knížku mi nikdo nesebral.

Nejsem příznivcem zrušení vojenské základní služby. AČR však v nynějších stavech připomíná svým rozsahem spíše armádu nějakého pidistátu. Politikové průřezově spektrem ji snad už více ani zničit nemohli. Aktivní záloha je krok správným směrem a nepodporovat ji, se podle mne rovná velezradě.

Sám jsem se zajímal o vstup do Aktivní zálohy. Ať jsem to ale s ředitelem KVV probíral, jak jsem chtěl, méně jak tři až čtyři týdny cvičení ročně by to být nemohlo. Za situace, kdy jsem si bral tři až čtyři dny dovolené ročně, jsem si to nemohl dovolit.

Svoje sympatie a podporu aktivní záloze tedy realizuji alespoň aktivní podporou všude tam, kde mohu. Náš aktivní záložník je řidičem kamionu a slouží jako četař v Pardubické pěší rotě a již máme ve firmě další dva zájemce o službu v AZ."


 

Michal Kroft, advokát NWD Legal

Michal Kroft, advokát NWD Legal

"Na vysoké škole jsem jako každý vysokoškolák měl povinnou tzv. vojenskou katedru a byl jsem připravován na funkci velitele tanku. Na vojnu jsem ale ze zdravotních důvodů nenastoupil.

V květnu tohoto roku jsem byl požádán, abych jako právník pomohl s dokumenty se založením Asociace. Myšlenka podpořit povědomí o aktivní záloze mi přišla velmi zajímavá a prospěšná, neboť o tom, že každá armáda potřebuje své zálohy, asi není potřeba široce diskutovat.

Protože Asociace je zájmová organizace otevřená všem společnostem, které tuto myšlenku chtějí pomoci propagovat s potěšením jsem se přidal. Myslím, že minimálně mezi našimi klienty a svými přáteli povědomí o aktivní záloze mohu pozvednout.  

Navíc jsem se následně podrobněji seznámil s plánem rozvoje AZ a velmi mě potěšilo, že armáda bude mít právníky i mezi aktivními zálohami. Doufám, že brzy budu i já aktivní záložák."


 

Ing. Petr Rusek, předseda představenstva TATRA TRUCKS a.s.

Ing. Petr Rusek, předseda představenstva TATRA TRUCKS a.s.

"Důvody, proč jsme s Tatrou vstoupili do asociace, jsou firemní i osobní. Tatra je jednou z nejstarších světových automobilek, tradiční podnik českého průmyslu a také významný dodavatel techniky pro Armádu ČR. Tatře, jejím akcionářům i zaměstnancům, je vlastní i určitý patriotismus. Značka Tatra reprezentuje Českou republiku a šikovnost českých lidí i v dalekých exotických zemích. Proto je pro nás naprosto přirozené, aby naši zaměstnanci byli aktivními záložáky.

Členství v aktivní záloze chceme ve firmě široce presentovat a podporovat.  Vím, že od 1. 7. 2016 vznikají nové jednotky aktivní zálohy a již jsme domluveni s poradcem NGŠ, že našim zaměstnancům vše do detailu vysvětlí. Členstvím v asociaci chceme, jako významná česká firma dát najevo, že přispívat k obranyschopnosti České republiky mohou aktivně nejen vojáci a aktivní záložníci, ale i manažeři firem tím, že záložákům vytvoří podmínky pro účast na vojenských cvičeních i tím, že institut aktivní zálohy podpoří svým jménem.

Co se týče osobních důvodů na mé straně, i když jsem vzděláním strojař a profesně jsem obchodník a manažer v průmyslu, k armádě, obraně a ozbrojeným složkám mám hodně blízko. Jedním z mých koníčků je sportovní střelba a považuji se za vlastence a českého patriota. Sice nesloužím v armádě a nejsem aktivní záložák, ale snažím se svou prací o to, aby v ČR byl zachován i průmysl, který dokáže naši armádu pro případ nutné obrany vybavit nezbytnou automobilovou technikou."


 

Ing. Jan Weinfurt, jednatel  TUV NORD Czech, s.r.o.

Jan  Weinfurt při ocenění NGŠ AČR

Aktivním zálohám fandím z vlastenectví, posledních 20 let se s armádou nenakládalo, jak se patří. Každá armáda potřebuje zálohy, a jestliže byla zrušena vojenská základní služba, je jasné, že tady musí být nějaký jiný systém přípravy záloh.

Samozřejmě, že je obtížné nahradit během cvičení v práci vysoce kvalifikované odborníky, ale jde to. Členství v aktivní záloze považuji za záslužnou věc a já ve své pozici mohu přispět tím, že své záložáky na cvičení uvolním.

Opravdu si vážíme si Děkovného listu od náčelníka Generálního štábu. Když jsem se o tomto ocenění a o založení asociace zmínil některým svým obchodním partnerům, setkal jsem se s pozitivními reakcemi. Jsem přesvědčen, že počty aktivní záložníků i členů asociace budou rozhodně narůstat.


Náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář ocenil zaměstnavatele aktivních záloh dne 29. 6. 2016. Seznam oceněných společností najdete ZDE.

Podle vyjádření generálního štábu, je naplánováno ocenění dalších zaměstnavatelů na podzim tohoto roku.

Tagy článku