Zpřísňování bezpečnostních opatření u provozovatelů a majitelů měkkých cílů – zejména obchodních center

Zpřísňování bezpečnostních opatření u provozovatelů a majitelů měkkých cílů – zejména  obchodních center
Autor fotografie: ASIS CZ|Popisek: Kulatý stůl zahájil předseda sdružení bezpečnostních profesionálů Jaromír Průša
14 / 09 / 2016, 13:45

8. září 2016 uspořádala česká pobočka ASIS INTERNATIONAL kulatý stůl na téma Zpřísňování bezpečnostních opatření u provozovatelů a majitelů měkkých cílů – zejména obchodních center.

Kulatý stůl zahájil předseda sdružení bezpečnostních profesionálů Jaromír Průša, který uvedl, že cílem setkání je reakce na vývoj bezpečnostní situace především v Evropě, hrozby a nebezpečí plynoucí z terorismu.

Se zástupci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Policejní akademie, Ministerstva vnitra a soukromé bezpečnostní služby M2C se diskutovalo na téma měkkých cílů, active shootera, osamělého vlka a to především v rámci ochrany obchodních center.

Hledaly se nejen odpovědi na otázky v oblastech prevence, ochrany nakupujících a zaměstnanců, ale i možnost spolupráce se složkami Integrovaného záchranného systému. Účastníci kulatého stolu byli v rámci diskuze se zástupci Policie ČR a Ministerstva vnitra seznámeni s aktivitami státu, s novinkami v legislativě a obeznámeni se současnou situací a vývojem řešení krizových situací při ohrožení měkkých cílů a to v podobě metodiky MV a zřízení odboru na nově vzniklé Národní centrále proti organizovanému zločinu Policie ČR.

Policie spouští non-stop poradenskou linku. Kvůli ochraně měkkých cílů

Všichni níže zmínění odborníci společně se zástupci obchodních center následně v panelové diskuzi rozebrali jednotlivá aktuální témata, jako např. spolupráci s policií, ozbrojenou ostrahu, face recognition, ozbrojenou veřejnost při návštěvě obchodních center apod.

Pozvání na kulatý stůl přijali zástupci:

  • Ministerstva vnitra – odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, vedoucí Oddělení krizového řízení JUDr. Benedikt Vangeli 
  • Policejního prezidia České republiky – ředitelství služby pořádkové policie plk. Doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA 
  • Policejního prezidia České republiky – Národní centrála proti organizovanému zločinu kpt. Mgr. Petr Jokl 
  • Ministerstva vnitra – generální ředitelství HZS ČR – vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva plk. Ing. Luboš Votípka 
  • Vadim Petrov – bezpečnostní poradce 
  • Policejní akademie České republiky v Praze – Fakulta bezpečnostního managementu, katedra krizového řízení Mgr. Jan Tvrdek a Ing. Ondrej Tarčáni 
  • SBS – společnost Mark2 Corporation Czech a.s., provozní ředitel Oldřich Rutar 

V rámci kulatého stolu se přítomní odborníci shodli na tom, že se jedná o velmi důležitá a aktuální témata, která se budou v rámci Konference bezpečnostního managementu KBM2016 dne 3. 11. 2016 rozebírat podrobněji s cílem rozšířit informace o ochraně měkkých cílů i do ostatních oblastí, kterých se to týká, nejen v obchodních centrech.

Jaroslav Zoubek ze společnosti M2C, jako zastupující poskytovatele služeb bezpečnosti, zdůraznil:

„Veškerá mimořádná opatření nastavená již od minulého roku na objektech, které
střežíme, jsou stále aktuální a připravují se další formy školení a metodik pro bezpečnostní
manažery i strážce. Reflektují aktuální dění v celé Evropě a inspirované budou i cennými
zkušenostmi M2C například z Turecka, kde je hrozba teroristickými útoky stále.“

Závěrem se všichni účastníci shodli na faktu, že situace se v Evropě nebude v nejbližších letech zlepšovat a takovýchto diskuzí bude vyvoláváno stále více nejen týkajících se měkkých cílů.

Podrobné informace budou uveřejněny v příštím vydání Security magazínu.

Autor: ASIS CZ

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.