Inteligentní energetické sítě nové generace mají nový nástroj pro sledování kvality

Inteligentní energetické sítě nové generace mají nový nástroj pro sledování kvality
Popisek: Elspec Blackbox G5 DFR
04 / 10 / 2016, 03:30

Elspec Blackbox G5 DFR přináší inteligenci do rozvaděčů elektrických přenosových soustav.

Společnost Blue Panther představuje novou generaci analyzátoru kvality elektrické sítě – Elspec Blackbox G5 DFR – která je primárně zaměřena na provozovatele energetických soustav, distributory elektrické energie a inovátory v oblasti inteligentní sítí, tzv. smart grids. 

Elspec Blackbox G5DFR je plně vybavený digitální analyzátor vybavený technologií PQZIP. Jedná se o zařízení pro kontinuální záznam signálu elektrické energie. Díky tomu je Elspec Blackbox G5DFR ideální pro monitoring, ochranu energetické sítě, sledování kvality energie, synchronizaci fází a zátěžové profily.

Modulární design umožňuje rozšířit nasazení pro téměř jakýkoliv požadavek distributora el. energie. V kombinaci s Elspec PQSCADA Sapphire – systémem pro řízení spotřeby – nabízí BlackBox G5DFR výkonnou platformu pro získávání, analýzu a vykazování dat v energetických rozvodnách.

„Zjistíte to rovnou na místě“

Novinkou je možnost zobrazování detailních dat o stavu elektrické energie přímo v rozvodně na vestavěném 7“ dotykovém displeji. Pracovník tak již nemusí pro kontrolu konkrétního parametru vytvářet export veškerých dat a následně v kanceláři zjišťovat informace o změnách elektrické energie. Rovnou si je zobrazí na displeji včetně zvětšeného detailu. 

Data, data, data…

Analyzátor je schopen 24-bitového nepřetržitého záznamu 1024 vzorků v jednom cyklu při frekvenci 50/60 kHz. To znamená, že je schopen zaznamenat přes 10 000 parametrů v jednom cyklu na každý analogový kanál, a tím umožňuje analyzovat prakticky jakýkoliv elektrický parametr. Od krátkých přechodových jevů až po dlouhodobá rušení. Tato data je schopen díky technologii PQZIP nepřetržitě ukládat po dobu až 1 roku.

Záznam hraničních událostí na el. síti

BlackBox G5 DFR je určen k detekci každé situace, která se vyskytne v energetické síti. Mechanismus měření umožňuje konfigurovat hraniční události na jakýkoliv měřený parametr (více než 10.000) a/nebo I/O porty. Nastavení podporuje přesažení limitu, množství změněných limitů, včetně krátkodobých špiček a propadů signálu. Vzhledem k tomu, že BlackBox G5DFR zaznamenává průběhy signálů kontinuálně, nastavení hraničních událostí neovlivňuje záznam, ale ukládá výsledné protokoly samostatně, včetně času zahájení, ukončení, doby trvání, závažnosti a rozsahu události. Všechny události mohou také být zobrazeny v tabulkovém nebo bodovém grafu jako CBEMA / ITIC.

Webové rozhraní

BlackBox G5DFR je vybaven webovým serverem založeným na HTML5. Lze tak k datům přistupovat přes jakékoliv zařízení s webovým prohlížečem prostřednictvím bezpečnostního hesla. Webové rozhraní, které se používá pro konfiguraci a účely monitorování, zahrnuje dva hlavní moduly:

  • Přehled: Celkový pohled na kompletní stav energetického systému a odečtů
  • Průzkum: Modul Investigation zobrazuje grafy trendů, histogramy, seznamy událostí, souhrnné tabulky a statistické sumáře všech uložených parametrů. Tento modul umožňuje uživateli analyzovat napěťové špičky a poklesy, přírůstky, přerušení, a jakékoliv jiné události, ke kterým došlo.

Měření energií s přesností 0,1 %

Díky schopnosti přesného odečtu událostí v energetické síti, je analyzátor vybaven vysoce přesným měřičem energií, který může získávat data jak odečtem umístěným v trafostanicích vysokého napětí, tak i lokálních sítích nízkého napětí. Měření je prováděno s extrémní přesností 0,1 % a zcela převyšuje průmyslové standardy. Konkrétně zaznamenává toky energií uvnitř distribučního systému a také dodanou a přijatou energii od spotřebitele, což je zásadní v souladu s rozvojem chytrých energetických sítí.

Jaroslav Smetana, Blue Panther s.r.o.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.