Jen náramky nestačí

Jen náramky nestačí
10 / 10 / 2016, 07:30

Znásilnění jako akt agrese proti ženám je staré jako lidstvo samo.

Celé dějiny jsou protkány sexuálním násilím na ženách, a i když tresty za znásilnění byly odlišné a záleželo vždy na kultuře, náboženství a soudci, faktem zůstává, že s tímto druhem trestného činu jsme se setkávali a setkávat se budeme, bohužel, i v budoucnu.

S masovou migrací se počty znásilnění nebo pokusu o znásilnění v Evropě výrazně zvýšily. Je to způsobeno jednak sexuální frustrací mladých mužů, kteří přicházejí ze zcela odlišného prostředí, a zejména jejich celkovým přístupem k ženám.

V podstatě chápu, že chlap, který ve svých dvaceti i více letech ještě neměl pohlavní styk (tedy když nepočítám kozy a ovce) je s dost velkou pravděpodobností sexuálně frustrovaný. Chápu i to, že při pohledu na krásné Evropanky v krátkých sukních a těsných tričkách mu teče slina až břicho.

Nicméně, při vší toleranci, korektnosti a multikulturní ohleduplnosti ho to neopravňuje se k našim ženám chovat jako k nástroji sexuálního potěšení, který použije, kdy a jak se mu zachce. Pouhé vysvětlování, že „se to nesmí“, evidentně nestačí (kdo by to řekl).

Některé země se snaží s narůstajícím počtem znásilnění vypořádat po svém a přistupují k tomuto problému vskutku inovativně - dá se říci, že se snaží zavést nové průkopnické metody sebeobrany žen. Asi nejdále se dostalo Švédsko. Švédská policie oznámila, že bude nabízet mladým ženám náramky s heslem "POLICEAVSPÄRRAT #tafsainte" [Policejní kordon, nesahat] vytištěným ve švédštině, aby se zabránilo sexuálnímu napadení.

 

Světe div se, ono to nezabralo! Počty napadených žen se překvapivě nesnižují, ba právě naopak. Osobně si nedovedu představit roztouženého násilníka vrhajícího se po své oběti, která mu místo efektivní obrany cpe před obličej náramek s nápisem NESAHAT.

Jenom naprostý tupec nebo člověk, který to řádně přehnal s omamnými látkami, si může myslet, že taková pitomost zabere (pokud to tedy celé nebylo myšleno jako vtip). Místo toho, aby se problém řešil represí a tvrdými tresty, vymýšlí se možná korektní, avšak naprosto stupidní řešení. Svým způsobem jsou tito velcí myslitelé spolupachateli trestných činů.

Ten, kdo dává ženám falešnou naději, že pozvednutí ruky s jakýmsi náramkem je ochrání před roztouženým násilníkem, z těchto žen v podstatě dělá oběti. Místo aby se napadená pokusila efektivně bránit, napadená jen čeká,  až kouzlo zabere, tedy až si útočník přečte magický nápis na náramku. Pak už na obranu může být pozdě. Oběť ztratila drahocenný čas, kdy se mohla připravit k obraně, a stává se již pouhou loutkou v rukou chtivého násilníka.

Každý, kdo má všech pět pohromadě (možná by stačily i čtyři…) ví, že jediná cesta, jak se bránit sexuálnímu napadení, je prevence, a když tato selže, přichází na řadu sebeobrana. Vymýšlet cokoliv jiného, i kdyby to nakrásně nebylo tak zhovadilé jako švédské náramky, je zbytečné.

Co tedy ohroženým ženám poradit?

Existuje mnoho způsobů jak se bránit a majitel každé školy sebeobrany vám bude tvrdit, že právě ta jeho metoda je ta nejlepší. Záleží pouze na vás, kterou z nich si zvolíte. Poraďte se s někým zkušenějším, zkuste více možností, pořiďte si nějaký sebeobranný prostředek, naučte se verbálně bránit a jasně dát najevo, že nejste laciná oběť a že se budete bránit.

Výzkumy jasně ukazují, že v případě, kdy žena již v počátku napadení dá jasně verbálně najevo, že se bude bránit, pravděpodobnost znásilnění klesá až o 40%. Bohužel, žijeme v době, kdy se občané stále více musí spoléhat sami na sebe a počítat s tím, že policie nemůže být všude.  Musíme si umět v krajním případě poradit sami. Stále více se budeme muset řídit heslem “Je lepší být připraven a nikdy to nepoužít, než nebýt připraven a být překvapen“.

Je to pouze na vás, ženách. Buď se smíříte s rizikem, že se i vám jednou, až půjdete samy noční ulicí nebo parkem, může něco stát, a budete jen doufat, že budete mít štěstí. Druhá možnost je počítat s nejhorším, ale nenechat se překvapit. Protože štěstí, jak známo, přeje připraveným.

Autor: Lumír Němec, THOR TACTICAL

Tagy článku