Držení zbraně neznamená, že umíte střílet

Držení  zbraně neznamená, že umíte střílet
11 / 10 / 2016, 05:30

Udělat zkoušky na zbrojní průkaz je jedna věc, ale umět se zbraní „pracovat“ je věc druhá.

Zhoršující se bezpečnostní situace v Evropě, teroristické útoky na „měkké cíle“. Obava z nově přijímaných omezení k držení zbraní ze strany EU. To jsou důvody, proč si lidé pořizují stále více střelných zbraní. Není výjimkou, když  si někdo pořídí několik krátkých a dlouhých zbraní, samozřejmě mám na mysli legální  střelné zbraně. 

(Měkký cíl je každé místo, kino, nákupní centrum, nádraží atd., kde se nachází větší množství obyvatel a není dostatečně chráněný proti teroristickému útoku. Teroristé si záměrně vybírají takové druhy cílů, kde mohou napáchat co největší škody, bez toho aniž by jim v tom někdo zabránil. Komplexní ochrana měkkých cílů ozbrojenými složkami je prakticky nemožná. Podaří-li se nám zabezpečit např. letiště tak teroristé provedou svůj útok na nádraží nebo v kině.)

Pouze málokdo se ale zamyslí nad tím, jestli pouhé vlastnictví zbraně a její eventuální nošení mu dokáže pomoci při ochraně jeho osoby nebo ochraně rodiny. Udělat zkoušky na zbrojní průkaz je jedna věc, ale umět se zbraní „pracovat“ je věc druhá.

U zkoušek na zbrojní průkaz,  po té, co se prokoušete hromadou otázek, z nichž u některých zvažujete, nakolik byl autor testu při smyslech, jdete provést praktickou zkoušku  na střelnici. Zde před komisařem musíte prokázat, že zvládáte bezpečnou manipulaci se zbraní a musíte udělat test střelby. 

Až potud je vše v pořádku a v zásadě není co vytknout. Problém, ale  vidím právě těch  v praktických testech střelby. Tyto testy spočívají v tom, že zbraň dokážete nabít, vystřelit do terče 50/20 a tento terč zasáhnou 4 výstřely z pěti. Podle toho na jakou skupinu ZP děláte zkoušku, střílíte na vzdálenost 10 nebo 15m.  Tento praktický test, je podle mého názoru naprosto nedostatečný a žadatel nemůže prokázat, že se zbraní umí střílet. Tato nedostatečnost zkoušky na ZP způsobuje, že máme mnoho držitelů legálních zbraní, ale pouze malé procento tuto zbraň dokáže adekvátně použít.

Dalo by se to přirovnat k držení řidičského průkazu. Když uděláte zkoušky v autoškole, tak také nestačí, že zvládnete testy a dokážete nastartovat motor, ale musíte prokázat před, že s vozidlem umíte jezdit, že zvládáte situace v provozu a umíte reagovat na vzniklou dopravní situaci.  To, že vozidlo pouze nastartujete, rozjedete se na dvoře, zastavíte a opět vypnete motor, asi stačit nebude. Kdyby testy v autoškole probíhaly tímto způsobem tak by počet dopravních nehod výrazně stoupnul.

Myslím, že rozšíření této praktické části zkoušky o střelbu a střelecké dovednosti by byl krok tím správným směrem. Například v Izraeli držitelé zbraní, musí každé tři roky obnovovat zbrojní licenci a právě jedna ze součástí této zkoušky je praktická střelba na certifikované střelnici, kde musí  žadatel prokázat, že se zbraní umí nejenom bezpečně manipulovat, ale musí absolvovat i praktické střelecké zkoušky.

Výcvikem ve střelbě se zabýváme dlouhodobě a z vlastních zkušeností víme, že rozdíl, mezi držitelem ZP a člověkem, který má zbraň poprvé v ruce, je často pouze v tom, že držitel ZP má vlastní zbraň.

Každý kdo vlastní střelnou zbraň by si měl uvědomit, že vlastnictví zbraně, bez toho aniž tuto zbraň dokáže zodpovědně ovládat (neumí střílet), může být nebezpečím nejenom pro jeho vlastní osobu, ale pro každého, v jehož přítomnosti, tuto zbraň vytáhne, s úmyslem ji použít. 

Autor: Lumír Němec, THOR TACTICAL

Tagy článku