Trend Micro XGen výrazně zdokonaluje ochranu koncových bodů

Trend Micro XGen výrazně zdokonaluje ochranu koncových bodů
20 / 10 / 2016, 01:45

XGen Endpoint Security jako první rozšiřuje multigenerační bezpečnostní techniky o špičkovou technologii strojového učení

Společnost Trend Micro, celosvětový lídr v oblasti bezpečnostních řešení, oznámila uvedení nové generace ochrany koncových bodů XGenTM. Nejnovější technologie společnosti Trend Micro využívá různorodé multigenerační techniky ochrany proti hrozbám a může tak vždy použít správné řešení ve správný čas – výsledkem je efektivnější a účinnější ochrana proti všem typům hrozeb.

Trend Micro XGen kombinuje praxí osvědčené metody pro rychlou detekci neškodných dat i známých hrozeb s pokročilými technikami. Nejdříve provádí kontrolu reputace webů a souborů, poté přípravné strojové učení, behaviorální analýzu a nakonec strojové učení v běhovém prostředí.

Strojové učení neboli tzv. machine learning dokáže na základě statistické pravděpodobnosti identifikovat, z kolika procent se může u určitého programu jednat o malware. Všechny tyto technologie umožňují rychlou a přesnou identifikaci i dosud neznámých hrozeb.

Společnost Trend Micro je první společností, která v rámci svých bezpečnostních řešení využívá špičkové strojové učení a umožňuje tedy jedinečnou analýzu souborů jak před jejich použitím, tak i za běhu aplikací. Navíc vedle analýz využívá i informace o bezpečných vzorech, takže eliminuje výskyt falešně pozitivních detekcí.

Ochrana koncových bodů se za posledních 25 let dramaticky vyvinula. Dříve byl malware nebo spam jediným problémem. Ale rozvoj hackerského podsvětí, neustále se měnící prostředí IT a lehkovážnost uživatelů stály za exponenciálním nárůstem sofistikovaných hrozeb, jako je phishing, cílené útoky, mobilní malware a nebo nyní ransomware.

Nedávno jedna konkrétní varianta ransomwaru dokázala kompromitovat přibližně 100 000 počítačů denně[1]. Tyto výzvy spolu se zvyšujícím se počtem útoků, kterých se v současnosti identifikuje kolem 500 000 nových denně,[2] kladou na zabezpečení firmy ještě větší nároky. Neexistuje jedno zázračné univerzální řešení, je potřeba chránit se proti každému novému druhu hrozby zvlášť.

„Název XGen jsme vybírali opravdu pečlivě, protože jsme chtěli zdůraznit rozsah působnosti této nové technologie napříč celou bezpečnostní problematikou. Zákazníci s naším nejnovějším produktem totiž získávají mnohem více, než jen další samostatné řešení ochrany nové generace,“ řekla Eva Chen, CEO společnosti Trend Micro. „Technologie strojového učení je zdarma součástí naší globální služby Smart Protection Network. Bezplatně zvyšujeme laťku bezpečnostních standardů tím, že přidáváme špičkovou technologii strojového učení do našich bezpečnostních řešení pro cílený boj proti pokročilým hrozbám, jako je ransomware, zatímco ostatní výrobci nabízejí jen jednu nebo dvě univerzální techniky ochrany.“

 „Ochrana koncových bodů XGen změnila náš přístup k bezpečnosti a umožnila nám snadno dosáhnout komplexní ochrany nejcennějších podnikových dat,“ dodal William Crank, chief information security officer společnosti MEDHOST. „Při posuzování řešení od jiných firem zaměřených na novou generaci bezpečnosti vyšlo najevo, že nejsou schopná nabídnout námi vyžadovanou míru ochrany. Z důvodu maximalizace bezpečnosti vyžadujeme nikoli uzavřenou a specifickou ochranu koncových bodů, ale řešení umožňující snadnou integraci, využívající sdílené informace o hrozbách a podporující správu z jedné centrální konzole.“

Ochrana koncových bodů XGen je od dnešního dne součástí Trend Micro Smart Protection Suites, která se může pochlubit řadou integrovaných bezpečnostních funkcí pro ochranu koncových bodů, elektronické pošty i webu. Tato sada tak zajišťuje ochranu uživatelů v rámci jejich každodenních aktivit a díky centralizovanému přehledu a řízení umožňuje zlepšit reakční dobu IT oddělení. Nejnovější technologie spolu s 28letými zkušenostmi a zajištěním bezpečnosti pro více než 155 miliónů koncových bodů demonstruje závazek společnosti Trend Micro k neustálému zdokonalování ochrany koncových bodů.

Společnost Trend Micro je kontinuálně jmenována lídrem Magického kvadrantu pro ochranu koncových bodů společnosti Gartner již od roku 2002[3]. V roce 2016 se Trend Micro umístilo nejlépe v ukazateli Ucelenost vize.

Více informací o ochraně koncových bodů XGen je k dispozici na: www.trendmicro.com/xgen.  

O společnosti Trend Micro

Trend Micro Incorporated je celosvětový lídr v oblasti řešení internetové bezpečnosti, který pomáhá zajišťovat bezpečnou výměnu digitálních informací. Inovativní řešení značky Trend Micro poskytují koncovým uživatelům, podnikům a státním institucím vícevrstvou ochranu data center, cloudového prostředí, sítí a koncových bodů. Všechny produkty spolu bezproblémově kooperují, sdílejí informace o bezpečnostních hrozbách a poskytují komplexní ochranu s jednotným přehledem a správou a zajišťují lepší a rychlejší ochranu. S více než 5000 zaměstnanci ve více než 50 zemích světa a nejmodernější bezpečnostní infrastrukturou umožňuje společnost Trend Micro zajistit firmám bezpečnou cestu ke cloudu. Více informací naleznete na www.trendmicro.com.[1] Zpráva Ransomware Victims Urged To Report Infections To Federal Law Enforcement [online], 15. září 2016.

Dostupné z: //www.ic3.gov/media/2016/160915.aspx

[2] 500 000 nových hrozeb bylo identifikovalo řešení Trend Micro Smart Protection Network. Dostupné z:

//cloudsecurity.trendmicro.com/us/technology-innovation/our-technology/smart-protection-network/index.html

[3] Trend Micro se umisťuje v kvadrantu lídrů nazvaném Magický kvadrant pro ochranu koncových bodů a Magický kvadrant  pro korporátní antiviry 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.