Nová pravidla týkající se nočního klidu

Nová pravidla týkající se nočního klidu
27 / 10 / 2016, 17:45

Dobu nočního klidu budou moci obce regulovat stále, teď však pouze prostřednictvím obecně závazné vyhlášky.

Vyplývá to z novelizace přestupkového zákona, která začne platit od 1. října a která reagovala na nález Ústavního soudu. Podle něj musí obyvatelé obce s dostatečným předstihem vědět o kratší nebo žádné době nočního klidu, aby se na nastalou situaci mohli připravit.  

„Obyvatelé se nemusí bát o své soukromé oslavy a jiné soukromé události. Novelizace přestupkového zákona se jich nijak nedotkne. Nepodléhají totiž oznamovacímu režimu vůči obci. Mohou se tedy konat i po 22. hodině, pokud neporušují noční klid,“ uvedla náměstkyně ministra vnitra pro veřejnou správu Jana Vildumetzová.

Rušení nočního klidu musí být předem schváleno zastupitelstvem obce a určeno obecně závaznou vyhláškou. O výjimečných případech si rozhoduje sama obec a ve vyhlášce je vymezuje několika způsoby. Konkrétním datem, datovatelným obdobím (například velikonoční svátky) či událostí, jejíž datum je vzhledem k místním tradicím předvídatelné (například vinobraní). Pokud bude v průběhu roku pořadatel připravovat konání akce, která doposud nebyla ve vyhlášce uvedena, s předstihem nahlásí tuto skutečnost obci. Zastupitelstvo může na nejbližším zasedání seznam akcí ve vyhlášce rozšířit.

„Abychom obcím pomohli, připravili jsme vzor obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, metodický materiál k tvorbě zmíněné vyhlášky a odpovědi na nejčastější otázkyVše je dostupné na webových stránkách ministerstva. Současně nabízíme individuální metodickou pomoc,obce se na nás mohou kdykoliv obrátit, uzavřela Vildumetzová.


Metodické materiály jsou dostupné zde.

Autor: Lucie Nováková, ředitelka odboru tisku a public relations, MV ČR

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.