Ochrana kritické infrastruktury z dílny VOP CZ, s.p.

Ochrana kritické infrastruktury z dílny VOP CZ, s.p.
Autor fotografie: VOP CZ, s.p.|Popisek: TAROS je bezosádkový pozemní dálkově řízený prostředek kategorie UGV
28 / 10 / 2016, 14:30

VOP CZ, s.p., je významným vojenským podnikem v ČR a uznávaným zahraničním partnerem v oblasti strojírenské kooperační výroby.

V oblasti výzkumu a vývoje se podnik zabývá novými produkty vojenské, bezpečnostní a civilní techniky. Jeho vývojáři se podílejí na mnoha projektech ve spolupráci s dalšími domácími a zahraničními experty. Jednou z oblastí, jíž se vývojáři ve VOP CZ, s.p. zabývají, je problematika ochrany kritické infrastruktury (OKI).

V oblasti OKI nabízí podnik VOP CZ řešení a produkty pro zabezpečení vstupu a vjezdu do objektů, identifikaci a sledování vozidel, kontrolu podvozku vozidel a ochranu perimetru. Dále také VOP CZ nabízí systém pro pokročilou video analýzu sledování perimetru, mobilní kontrolní pracoviště vstupu MKPV, bezosádkový robotický systém UGV TAROS V2 nebo strážní věže.

unikátní systém pro kontrolu podvozků motorových vozidel KERBEROS 3D VISION

Jedním z klíčových projektů v této problematice je unikátní systém pro kontrolu podvozků motorových vozidel KERBEROS 3D VISION. Tento systém je určen pro kontrolu podvozků osobních a nákladních motorových vozidel při vjezdu do objektu.

KERBEROS 3D VISION

Systém zajišťuje poloautomatické sejmutí intenzitního a hloubkového 3D obrazu v oblasti viditelného světla a blízkého IR spektra projíždějícího vozidla. Výsledkem je potom prostorový 3D model kontrolovaného podvozku, který je automaticky porovnán s předchozími průjezdy daného vozidla.

Zároveň s pořízeným 3D snímkem podvozku má operátor k dispozici také klasický snímek podvozku ve vysokém rozlišení, na němž probíhá kontrola případných zjištěných nežádoucích objektů či vizuální kontrola podvozku jako celku při prvním vjezdu vozidla do objektu.

Zařízení Kerberos 3D Vision je schopno velmi účinně detekovat a identifikovat potenciální hrozbu a umožňuje efektivně reagovat na vzniklou situaci bez nutnosti přímého pohybu v blízkosti kontrolovaného vozidla v průběhu jeho kontroly. Zajímavá je také vysoká propustnost systému, která činí až 10 vozidel za minutu.

KERBEROS MOBILE

V případě potřeby provádět vizuální inspekce podvozků v terénu, VOP CZ, s.p. nabízí mobilní verzi systému KERBEROS, označovanou jako KERBEROS MOBILE. Toto zařízení umožňuje velmi rychlou vizuální kontrolu podvozku vozidla s automatickou archivací pořízeného záznamu a možností porovnání s dříve pořízeným snímkem podvozku. Zajímavá je také kompaktnost systému a doba nasazení, jež činí pouze několik minut.  (Produkt získal ocenění také na letošním veletrhu FSDAYS).

Dalším systémem z produkce VOP CZ, s.p., je zařízení s označením SKP neboli systém kontroly podvozku, které plně nahrazuje ještě stále běžně používaná inspekční zrcadla ke kontrole podvozků vozidel. 

zařízení s označením SKP neboli systém kontroly podvozku, které plně nahrazuje ještě stále běžně používaná inspekční zrcadla ke kontrole podvozků vozidel.

Digitální snímání obrazu podvozku je realizováno analogovou kamerou a v online režimu je obraz promítán na displeji operátora. Kamera je doplněna o přísvit LED diodami umožňujícími osvětlit tmavá místa snímaného prostoru a práci za zhoršených světelných podmínek. V případě požadavku ze strany zákazníka je možno jednotlivé videozáznamy archivovat pro pozdější použití.

TAROS je bezosádkový pozemní dálkově řízený prostředek kategorie UGV (Unmanned ground vehicles) schopný pohybu v náročném terénu, který je možno osadit širokou škálou senzorických a zbraňových komponent, robotickou rukou, komunikačními podsystémy, logistickou nástavbou atd. Součástí systému je operátorský/ovládací terminál pro přímé dálkové řízení vozidla.

TAROS je bezosádkový pozemní dálkově řízený prostředek kategorie UGV

Komunikace a přenos řídících signálů je řešen pomocí bezdrátových modulů. Určení prostředku je možné zejména v přímé podpoře bojové činnosti mechanizovaných, průzkumných a speciálních jednotek. Prostředek je schopen vést průzkumnou, případně bojovou činnost (podle typu nástavby) a také zaměřovat nepřátelské jednotky a palebná postavení.

Prostředek je určen pro nasazení a manévrovou činnost v rizikových prostorech, například pokrytých palbou nepřítele, nebo s pravděpodobným výskytem, případně aktivaci nebo deaktivaci nepřátelského IED, kde realizuje rizikové aktivity, včetně bojové činnosti a váže na sebe pozornost nepřátelských vojsk. Tím šetří životy vlastních vojsk, poskytuje okamžitou informační převahu nad nepřítelem a okamžitou bojovou podporu v operacích.

Tento prostředek ve střednědobém horizontu není určen jako absolutní náhrada vojáka v plném spektru jeho operačního nasazení, ale spíše jako nástroj, nebo podpora řešení vybraných průzkumných nebo taktických aktivit.

TAROS je bezosádkový pozemní dálkově řízený prostředek kategorie UGV

Článek byl zveřejněn v letošním 5. vydání SECURITY magazínu

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.