Vnitro si smlslo na Okamurovi: Roste nebo klesá kriminalita cizinců v ČR?

Vnitro si smlslo na Okamurovi: Roste nebo klesá kriminalita cizinců v ČR?
Popisek: Ilustrační foto
07 / 11 / 2016, 13:15

Ministerstvo vnitra vydalo dodatečné vyjádření k debatě o Zprávě o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2015. Tím dementuje některá vyjádření předsedy SPD Tomia Okamury a dalších poslanců v debatě vedené koncem října na plénu Sněmovny.

Ministerstvo připomíná, že zpráva je informativním dokumentem sestavená s využitím podkladů ústředních orgánů státní správy a dalších kompetentních subjektů, zejména pak Policie ČR, a tudíž neobsahuje taxativní výčet všech vnitřních bezpečnostních problémů.

Předseda SPD Tomio Okamura ve svém proslovu tvrdil, že kriminalita cizinců na našem území v porovnání let 2014 a 2015 stoupla.

„Cizinci žijící v České republice se v roce 2015 podíleli na celkové trestné činnosti v naší republice 7,4 %. Jedná se tedy o nárůst trestné činnosti cizinců v naší republice. Naopak u občanů České republiky se počet stíhaných vyšetřovaných či odsouzených osob loni meziročně snížil. Výše uvedené je pozoruhodné z toho pohledu, že v České republice žije v poměru k počtu obyvatel pouze 4,4 % cizinců, takže zjednodušeně řečeno mají cizinci žijící v České republice jednou tak velkou kriminalitu než občané České republiky a jejich kriminalita se statisticky neustále zvyšuje,“ uvedl Okamura.

Ministerstvo vnitra však s tímto jeho tvrzením nesouhlasí a opírá se ve své obraně o tvrdá data. Z policejních statistik totiž vychází, že v roce 2015 cizinci spáchali celkem 7 894 trestných činů, což představuje oproti předchozímu roku naopak pokles o 240 trestných činů.

„Jedná se o podíl 7% na celkové trestné činnosti. Citovaný podíl 7,4% platí pro počet odsouzených cizinců v roce 2015 (tedy osob, které trestnou činnost mohly spáchat i v jiných letech, neboť od spáchání trestné činnosti do odsouzení pachatele uplyne určité časové období, jehož délka je odvislá od průběhu trestního řízení a které může přesahovat rámec jednoho kalendářního roku). Odsouzených cizinců v roce 2015 bylo 4 876, tedy o 40 méně než v roce 2014,“ uvádí zpráva.

Pro tyto argumenty nelze prý souhlasit s Okamurovým tvrzením, že došlo k nárůstu trestné činnosti cizinců v naší republice, neboť došlo pouze k nárůstu podílu trestné činnosti spáchané cizinci. Tento podíl vzrost z 6,4% na 7% u trestných činů spáchaných cizinci v roce 2015 a z 6,6% na 7,4% u cizinců odsouzených za trestný čin v roce 2015.

Nicméně, i tato čísla mají hlubší vysvětlení. Ministerstvo dále uvádí, že tento nárůst není způsoben rostoucím počtem trestných činů páchaných cizinci, jelikož tyto počty meziročně mírně klesají, ale výrazným poklesem počtu trestných činů spáchaných českými občany a souvisejícím nižším počtem odsouzených českých občanů.

Ze statistik navíc vyplývá, že největší podíl na kriminalitě cizinců mají občané Slovenské republiky, Ukrajiny a Vietnamu.  Z toho vyplývá, že občané zemí jako Sýrie, Afghánistán či Irák, které patří mezi nejčastější žadatele o mezinárodní ochranu k nárůstu nepřispívají.

Navíc je prý nutno kalkulovat s tím, že do kriminality páchané cizími státními příslušníky je započítána také kriminalita páchaná turisty, držiteli cestovních víz a cizinci bez legálního pobytového titulu, kteří v uvedených 4,4 procentech nejsou započítáni. Dle neoficiálních údajů Policie ČR dosahuje podíl těchto skupin na cizinci spáchané kriminalitě přibližně 20% - 25% osobách.

Kromě Okamury uvádí zpráva na pravou míru též vyjádření místopředsedkyně výboru pro obranu Jany Černochové, Petra Bendla nebo Zdeňka Ondráčky. 

Autor: Jan Blažek

Celá odpověď MV ČR zde

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.