Jak se k bezpečnosti staví strany, které usilují o vstup do poslanecké sněmovny.

Jak se k bezpečnosti staví strany, které usilují o vstup do poslanecké sněmovny.
10 / 09 / 2017, 19:45

Comunnity Policing – Spolupráce policie, státu a veřejnosti při zvyšování bezpečnosti.

Překvapivě nikdo ze stran není jasně proti jeho zavádění, nebo fungování!

Pojem community policing v sobě zahrnuje širokou paletu činností, které směřují k propojení činností veřejnosti a bezpečnostních složek, ale také třeba k přípravě a zapojení obyvatel do činností k preventivnímu zajišťování bezpečnosti, nebo odstraňování následků živelných katastrof. Cílem implementace je však vždy zvýšení lokální bezpečnostní situace, snížení reakčních časů v případě mimořádných událostí a využití místních znalostí a naučených dovedností obyvatel pro efektivnější řízení bezpečnostních a záchranných operací. V zahraničí je tato disciplína celkem značně rozvinutá a zlepšuje tak bezpečností situaci v místech, kde se aplikuje, zvyšuje bezpečnostní povědomí a odpovědnost obyvatelstva a dává možnost každému občanovi se dobrovolně zapojit do bezpečnosti ve svém okolí. V ČR jsou podobné projekty v přípravě, nebo někde v malém měřítku realizovány například formou školení. Jak se k podpoře těchto projektů staví vybrané politické strany?

ANO:

Dotační podpora preventivních programů pro snižování kriminality je v programu zanesena, avšak s důrazem na kamerové systémy. V případě integrace je řeč pouze o profesionálních složkách. Z programu vyplývá podpora občanů, zapojujících se do Aktivních záloh AČR, nebo do Sboru Dobrovolných hasičů. Přímo Community policing zmíněn není.

KSČM:

Pojem Community policing program neobsahuje. Program slibuje hlubší integraci složek Integrovaného záchranného systému a ozbrojených složek včetně armády ČR za účelem zvýšení efektivity výkonu služby na našem území a obrany před terorismem. Zapojení občanů není nijak zmíněno.

ČSSD:

Preventivní programy pouze v problematických lokalitách, zvýšení podpory finanční a materiální profesionálním složkám, jejich integrace a posílení spolupráce. O zapojení občanů do bezpečnosti není ani zmínka, avšak ministr vnitra Milan Chovanec svými kroky podporu community policingu prokazuje, neboť za jeho působení byly některé programy v této oblasti pod MV ČR odstartovány.

ODS:

Strana ve svém programu deklaruje podporu dobrovolných školení obyvatel na zvládání krizových událostí, podporu kariéry v profesionálních bezpečnostních složkách, ale třeba i kurzy pro studenty středních škol na zvládání krize. Prosadit by se pod jejich vládou měla modernizace celého integrovaného záchranného systému, ale i legislativa pro zapojení komerční bezpečnosti do bezpečnosti státu.

TOP09:

Tato strana zmiňuje atributy community policingu v kapitole Odpovědný stát a občan. Specifikuje posílení odpovědnosti občanů za obranu státu ve vztahu k podpoře aktivních záloh AČR, ale i integrace občanů, právnických osob a bezpečnostních sborů v zajišťování bezpečnosti státu a vlastního okolí. Pozornost chce strana věnovat přípravě i školení a rovněž účelnosti vynaložených zdrojů této aktivity.

KDU – ČSL:

Strana ve svém volebním programu zmiňuje pouze podporu občanské zájmové činnosti, směřující k připravenosti obyvatel na krizové situace. To je však jediný aspekt, který strana ve svém volebním programu slibuje.

Strana Zelených:

V předvolebním programu strana community policing nijak nedefinuje. Zmiňuje pouze podporu existujících státních ozbrojených složek a jejich hlubší integraci. Práce s obyvatelstvem a propojování bezpečnosti s veřejným životem není zmíněna v žádném programovém bodě a to ani nepřímo.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.