17 vysokých důstojníků ÚOOZ se postavilo na odpor plánovaným změnám

17 vysokých důstojníků ÚOOZ se postavilo na odpor plánovaným změnám
09 / 06 / 2016, 22:00

Policisté ÚOOZ vyzývají ministra vnitra o pozastavení nelogických organizačních změn. "Nebráníme se změnám, bráníme se znásilňování", uvádí v dopise ministrovi Chovancovi.

Policejní prezident se souhlasem ministra vnitra chce sloučit dva klíčové centrální útvary Policie, které řeší nejzávažnější kauzy korupce a organizovaného zločinu v ČR. Na to reagoval ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Robert Šlachta a vedoucí odborů útvaru a zažádali o odchod do civilu.

Policejní prezident Tomáš Tuhý dnes okomentoval jejich záměr takto: „Samozřejmě že každá reorganizace s sebou nese některé problémy. Ne každý tuto reorganizaci dobře nese. Já jsem zaznamenal odpor některých lidí, ale žádný konkrétní dokument nemám,“ shrnul Tuhý. 

Podařilo se nám získat dokument, ve kterém se 17 vedoucích odborů a expozitur ÚOOZ postavilo plánům policejního prezidenta a ministra vnitra Milana Chovance. V dokumentu z 9. června tito policisté uvádí: 

"Vedení Policie ČR nás v žádném případě nepřesvědčilo o připravenosti veškerých chystaných změn. Nebylo nám schopno zodpovědět konkrétní dotazy týkající se základního chodu nového policejního útvaru vznikajícího od 1. července 2016. Na veškeré naše dotazy jsme dostali pouze jedinou stále opakující se odpověď, že vše bude řešit jakýsi blíže nespecifikovaný přípravný výbor.

Překotná rychlost, nepřipravenost, absence jakékoliv analýzy dopadů na trestní řízení nás vede k jednoznačnému závěru......Nedůvěřujeme celému tomuto konceptu a nedůvěřujeme vedení Policie ČR...Tímto krokem budou zásadně ovlivněna probíhající trestní řízení.."

V dopisu závěrem vyzývají ministra vnitra, aby pozastavil plánovanou reorganizaci. Redakce má samozřejmě k dispozici i druhou část dopisu s jmény a podpisy těchto policistů.

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.