2 000 000 zabezpečených automobilů

2 000 000 zabezpečených automobilů
17 / 04 / 2014, 12:39

Construct vyrobil a prodal již dva miliony mechanického zabezpečení

Německo, Rusko, Ukrajina, Chorvatsko, ale i Malajsie nebo Dominikánská republika. Nejen po tamních ulicích jezdí vozy vybavené mechanickým zabezpečením vozidel proti krádeži Construct, které vyrobily “zlaté české ručičky”.

První mechanické zabezpečení Construct bylo vyrobeno v roce 1991 na vůz Škoda Favorit. Byl to relativně jednoduchý, přesto velmi účinný systém, jehož principy jsou v současném provedení produktů Construct dodnes zachovány.

Svými kvalitami přesvědčil Construct vedení České pojišťovny, které v té době chtělo snížit plnění z důvodu krádeží vozidel svých klientů. Proto začala česká pojišťovna jako první poskytovat na mechanické zabezpečení slevu z pojistného, které v té době bylo několikanásobně vyšší než je nyní. Ostatní pojišťovny tento krok následovaly a slevy na pojistném na mechanické zabezpečení poskytují dodnes.

Velmi důležitým a nelehkých úkolem bylo přesvědčit automobilky, aby schválili instalaci zabezpečení Construct do vozidla. “Absolvovali jsme řadu jednání na Svazu dovozů automobilů, ve ve Škoda Auto a u importéru° dalších znacˇek. Prošlapávali jsme cesticˇku
i ostatním našim následovníku°m. Zkoušky na Kriminalistickém ústavu, korozní odolnost, systém rˇízení kvality atd., atd. Bylo to nárocˇné, ale krásné období. Byli jsme a zu°stali jednicˇkou na trhu. Construct se montoval snad do všech znacˇek automobilu°. Máme tisíce modelu°. Stali jsme se synonymem pro mechanické zabezpecˇení vozidel. A prodali jsme jich miliony.” vypráví Ing. Jiří Dufek, generální ředitel společnosti.

Právě v letošním roce, na přelomu března a dubna, v roce 20. výrocˇí schválení produktu mechanického zabezpecˇení Construct jako originálního prˇíslušenství pro vozy značky Škoda, vyrobila společnost již 2 000 000. zabezpečení vozidel Construct. Jubilejní kus bylo zabezpečení na Škodu Roomster a Fabii (CF 016).

“Kdyby mi prˇed více jak dvaceti lety, když jsme vyrábeˇli u nás v garáži takrˇka na koleni první zámek pro Škoda Favorit, neˇkdo rˇekl, že jich jednou vyrobíme 2 000 000 kusu°, rozhodneˇ bych tomu neveˇrˇil,” rˇekl Petr Ambrož, zakladatel spolecˇnosti Construct, který vede firmu dodnes.

Výrobu milióntého kusu slavila spolecˇnost v roce 2007. Výroba druhého miliónu zabezpecˇení v pru°beˇhu posledních sedmi let je jasný du°kaz toho, že Construct prˇekonal krizi v automobilovém pru°myslu a zu°stává nadále silným hrácˇem na trhu.

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.