23. srpna 1939 si Hitler a Stalin rozdělili Evropu

23. srpna 1939 si Hitler a Stalin rozdělili Evropu
Popisek: Molotov se vítá s nacistickými kamarády
23 / 08 / 2016, 08:30

Tento den podepsalo hitlerovské Německo a SSSR pakt o neútočení, tzv. Pakt Ribbentrop-Molotov. K údivu celého demokratického světa k tomu došlo i přes diametrálně rozdílné ideologie. Oba diktátoři ale hráli své hry.

Po nacistické invazi do Československa se premiér Neville Chamberlain, kterého nechalo obsazení Sudet v klidu obával ohrožení Polska Němci. Aby mohl Polsku pomoci, potřeboval silného spojence. Jediný stát dostatečně silný k zastavení Hitlera byl SSSR, který ale neměl zájem, vzhledem k odmítnutí smlouvy Británií a Francií rok předtím. Polsko také nebylo nadšeno představou, že jejich ochráncem bude jiný monstrózní režim.

Hitler se tedy rozhodl konat dříve, než se Západ rozhodne konat (rychlost nikdy nebyla konkurenční výhodou západních států) a vyslal do Moskvy svého vyslance. 

Smlouva o neútočení a rozdělení oblastí vlivu v Evropě (Rumunsku, Polsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku a Finsku) mezi nacistickým Německem a Svazem sovětských socialistických republik byla podepsán v Moskvě 23. srpna 1939. Za diktátory vyjednával Hitlerův ministr zahraničních věcí Joachim von Ribbentrop a Vjačeslav Molotov, lidový komisař (ministrem zahraničí) stalinského Sovětském svazu - z toho vyplývá i známé označení Pakt Ribbentrop-Molotov.

Ve smlouvě se obě strany zavázaly, že nepoužijí vojenskou sílu proti druhé straně a nespojí se s jejími nepřáteli. Smlouva znamenala zásadní obrat ve vztazích obou zemí a byla v podstatě dodržována až do 22. června 1941, kdy nacistické Německo napadlo Sovětský svaz během operace Barbarossa.

Uzavření smlouvy předcházelo jednostranné německé zrušení německo-polského paktu o neútočení dne 28. dubna 1939 (polsko-sovětský pakt o neútočení však byl stále v účinnosti a Sovětský svaz jej jednostranně porušil až svým vpádem do Polska 17. září 1939).

SSSR a Německo si dělí Polsko

Jediná území, připojená k Sovětskému svazu v letech 1939 a 1940, která se po skončení války vrátila Polsku, byla oblast kolem Białystoku a menší část Haliče východně od řeky San kolem Přemyšlu. Všechna ostatní území, ty anektovaná Finsku (Karélie, Petsamo), Estonsku (Ingrie a Petseri) a Lotyšsku (Abrene) zůstala součástí Ruské federace. Severní Bukovina, jižní Besarábie a Herca jsou nyní součástí Ukrajiny.

Zdroj: Wikipedie, History.com

Tagy článku