5.března 1953 umřel jeden z nejhorších diktátorů světa, Josef Stalin

5.března 1953 umřel jeden z nejhorších diktátorů světa, Josef Stalin
Popisek: Stalin
05 / 03 / 2016, 14:45

Vedl SSSR od roku 1924 a vládl své zemi železnou rukou. Názory na celkové počty obětí tohoto Gruzínce se značně rozchází. Začíná se na 10 milionech a končí to u počtů překračujících oběti SSSR za 2. světové války.

Budoucí zločinec a vrah vlastních lidí se narodil roku 1878 v Gruzii, tehdejší součásti carského Ruska jako syn opilce, který byl malého Josefa i jeho matku. Rusky se naučil v ortodoxní kostelní škole a tímto jazykem hovořil po zbytek svého života. Studoval na kněze, ale zaujalo ho učení Karla Marxe. Roku 1900 se stal aktivním v revolučním hnutí, účastnil se demonstrací a stávek.

Patřil do militantního křídla bolševiků a stal se zde žákem dalšího šílence, samotného Lenina. Stalin byl mezi roky 1902 – 1913 celkem sedmkrát zavřen a vyhoštěn. Spolupracoval ale i s carskou policií a udával lidi, kteří byli jemu a Leninovi nepohodlní…

Změna nastala, když byl Josif Vissarionovič Džugašviliv roce 1912 jmenován Leninem, který byl vyhoštěn do Švýcarska, do Ústředního výboru strany bolševiků, která se definitivně odstřihla od sociálních demokratů.

V květnu 1917 Lenin vytvořil čtyřčlenné byro ÚV ve složení Lenin, Zinověv, Kameněv a Stalin, který se tak poprvé dostal k moci. Od července 1917, kdy se Lenin musel uchýlit do ilegality, vedl Stalin toto byro i ÚV. Již nyní si postupně vypracovával pozici nad svými nejdůležitějšími spolupracovníky (a konkurenty): Zinověvem, Kameněvem, Sverdlovem a Trockým. Během říjnového převratu hrál Stalin klíčovou úlohu společně s Leninem a Trockým.

Po smrti Lenina v roce 1924 již nestojí Stalinovi nic v cestě, a likviduje své odpůrce na Ústředním výboru a od roku 1927 již vládne obrovské zemi téměř bez odporu. Ani to mu nebrání rozpoutat hladomor na Ukrajině v rámci dokončení kolektivizace vesnic. Propad produkce a počtu obyvatelstva kompenzuje falšováním statistik, počítáním embryí mezi  obyvatele atd.

V 30. letech nachází nového spojence a děsivý svět komunistického impéria a nacistického Německa se propojuje.  Hitler a Stalin si dělí Evropu a jeden jako druhý se snaží pohltit co jde. Stalin napadá Polsko stejně jako Hitler a tito dva diktátoři tak zahajují 2. světovou válku.

Stalin rozmisťuje jednotky i v Pobaltí a napadá Finsko. Po „zimní válce“ si SSSR přisvojuje velký kus Finska i přes obrovské ztráty v té době své neschopné Rudé armády. Dochází i na Pobaltí a to definitivně padá pod Stalinovo impérium.

Zhoršení vztahů s hitlerovským Německem Stalina nemile překvapí a snaží se o nápravu vztahů. Hitler přesto učiní fatální chybu a v roce 1941 SSSR napadne. Stalin tomu nechce věřit a domnívá se, že jde o provokaci německých generálů, kteří nějak obešli Hitlera.

I přes obrovské počáteční ztráty materiálu a lidských životů, za přispění zahraniční pomoci ale SSSR díky svým generálům otáčí průběh války a v roce 1945 je Stalin jedním z těch, kteří vítězí nad nacismem.

Po válce Stalin svoji nadvládu nad SSSR ještě více upevňuje a kult osobnosti přesahuje jakékoliv myslitelné hodnoty. Teror opět propukl naplno. Sovětská propaganda zahájila boj proti kosmopolitismu s jasně antisemitským pozadím. Politické a represivní kampaně zasáhly armádní elitu i stranický aparát. Velkou čistku odvrátila pouze Stalinova smrt 5. března 1953.

Je zřejmé, že krátce před svou smrtí Stalin připravoval další vlnu teroru, mluví se o likvidaci ruských Židů – možná inspirace od jeho přítele Hitlera. Krátce před smrtí vydal příkaz pro přípravu dalších „pracovních táborů“ pro čtvrt miliónu lidí. Pravděpodobně 1. března byl ale raněn mrtvicí. Přesný čas není znám, protože Stalin byl zavřen ve svém pokoji a jeho strážci se ho dlouho neodvažovali vyrušit.

Když o tom byli informováni ostatní členové politbyra, uložili Stalina na lůžko. Posléze, 2. března, zavolali Beriju, aby se na něj podíval a poradil jim, co mají dělat. Ten se v noci z 2. na 3. března dostavil, prohlédl nemocného, řekl jim, aby nepanikařili a lékaře objednal, ale až na dopoledne 3. března. Když ti dorazili, byl už na tom Stalin velice špatně, pouze chrčel, zvracel a nepoznával lidi okolo sebe.

Člověk, na jehož rozkazy umřely milióny lidí umírá 5. března 1953.

Jeho smrt měla ale pozitivní vliv na i Československo – náš malý diktátor Klement Gottwald díky nepříznivým podmínkám na pohřbu Stalina ve spojení s alkoholismem a syfilidou umírá 14. března 1953. Jak symbolické…

Zdroj: History.org, Wikipedie

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.