62 % firem zpracovává zaměstnanecká data, pouze třetina zaměstnanců má k tomu důvěru

62 % firem zpracovává zaměstnanecká data, pouze třetina zaměstnanců má k tomu důvěru
01 / 02 / 2019, 07:30

Firmy musí odpovědně zacházet s údaji o zaměstnancích, posílí tak jejich důvěru a své zisky, říká studie společnosti Accenture.

Studie Accenture Strategy nazvaná „Decoding Organizational DNA“ (Odhalování firemní DNA) říká, že více než 62 % firem využívá nové technologie ke shromažďování a vyhodnocování údajů o svých zaměstnancích a jejich práci. Získávají tak praktické poznatky – od kvality práce a způsobu spolupráce po bezpečnost zaměstnanců a kvalitu pracovních podmínek. Ale pouze necelá jedna třetina (30 %) zaměstnanců má důvěru v to, že se s jejich údaji nakládá odpovědně.

Využívání nových zdrojů dat o pracovnících také snižuje důvěryhodnost firem v očích jejich zaměstnanců, uvedla to více než polovina (52 %) z nich. Nedávné skandály kvůli zneužití údajů vedly 64 % respondentů k obavám z toho, že jejich údaje mohou být podobně ohroženy. Dobrou zprávou je, že 92 % pracovníků souhlasí se shromažďováním dat o nich a o jejich práci. Ale pouze pod podmínkou, že to zlepší jejich produktivitu nebo pracovní podmínky, případně pokud pro ně z toho vyplynou nějaké osobní výhody. Více než šest z deseti zaměstnanců (62 %) by osobní údaje o své práci vyměnilo za nějakou výhodu, odměnu nebo benefit přizpůsobený jejich potřebám a 61 % by tak učinilo výměnou za příležitosti k učení a rozvoji přizpůsobené jim na míru.

Studie ukazuje, že velké společnosti riskují ztrátu dodatečných příjmů ve výši 3,1 bilionu dolarů v závislosti na tom, jak strategie týkající se zacházení s údaji o zaměstnancích ovlivňuje jejich důvěryhodnost. Společnosti, které zavádějí odpovědné strategie zpracovávání údajů, se mohou těšit na růst příjmů až o 12,5 % vyšší než společnosti, které odpovědné strategie v této oblasti zavést nedokázaly.

„V době, kdy firmy využívají nově dostupné údaje o své pracovní síle, je klíčem k budování důvěry zaměstnanců odpovědné vedení,“ uvedla Ellyn Shooková, vedoucí sekce managementu a lidských zdrojů. „Důvěra je naprostý základ – je cestou k inovacím a podněcuje růst díky podpoře a rozvoji lidského potenciálu.“ 

accenture

Reakce vedení firem na řešení otázky údajů o zaměstnancích se značně liší. Téměř jedna třetina (31 %) dotazovaných vedoucích pracovníků uvedla, že neinvestují do technologií shromažďování údajů o pracovní síle tak, jak by chtěli, kvůli citlivosti zaměstnanců. Přibližně stejný počet (32 %) do těchto technologií jednoduše investuje a otázky odpovědnosti řeší až v okamžiku, kdy se vyskytne nějaký problém.

„Vrcholový management firem vstupuje do nové éry nakládání s údaji o zaměstnancích bez přiměřených nástrojů a strategií, které by jim pomohly řídit růst příjmů díky větší důvěře zaměstnanců v této oblasti,“ uvedla Eva-Sage Gavinová, která vede v Accenture oblast Talent & Organization. „Mohou ale podniknout proaktivní kroky, které zvýší potenciál zaměstnanců, a zároveň zvýší i příjmy a hodnotu jejich podnikání. Mohou sdílet odpovědnost za využívání údajů o pracovnících, spoluvytvářet nové systémy společně se zaměstnanci a dát svým lidem možnost větší kontroly nad jejich vlastními údaji. Tento odpovědný přístup posílí odolnost a agilitu pracovníků a pomůže vedení firem zvládnout disrupci v době intenzivní konkurence a neustálých změn.“

 

Doporučený systém odpovědného využívání zaměstnaneckých údajů

Chce-li firma eliminovat nebo alespoň zmenšit obavy zaměstnanců, zde jsou doporučení společnosti Accenture, kterými by se měla při odpovědném užívání údajů o zaměstnancích řídit:

  • Ponechání kontroly, získání důvěry. Pokud firmy svým zaměstnancům ponechají větší kontrolu nad jejich vlastními údaji, získají tím nejen jejich důvěru, ale budou moci využít více poznatků, které jim pomohou zlepšit výkonnost. Téměř tři čtvrtiny (73 %) dotazovaných zaměstnanců chce vlastnit údaje týkající se jejich práce a vzít si je s sebou, pokud na dané pracovní pozici skončí – a více než polovina (56 %) šéfů firem je tomuto požadavku nakloněna.
  • Sdílení odpovědnosti, sdílení výhod. Pokud chtějí lídři firem vytvářet výhody pro všechny, musejí v rámci vrcholového vedení sdílet odpovědnost a zapojit zaměstnance do návrhů systémů zacházení s údaji o pracovní síle. V dnešní době tyto systémy spolu se zaměstnanci vytváří méně než jedna třetina firem (29 %), přestože třetina (33 %) tuto spolupráci plánuje.
  • Stavte lidi do popředí, využívejte technologie odpovědně. Firmy musejí využívat umělou inteligenci a jiné technologie, aby zajistily svým zaměstnancům více příležitostí k růstu, zlepšily spravedlivé podmínky a podpořily diverzitu na pracovišti. Více než čtyři z pěti zaměstnanců (82 %) uvedli, že spolehlivé údaje získané pomocí nových technologií zvýší spravedlnost v oblasti odměňování, povyšování a hodnocení zaměstnanců.  

 

„Důvěra ve firmách je stále důležitější a má zásadní dopady na obrat, zisk, a v neposlední řadě na růst konkurenceschopnosti,“ prohlásil Mark Knickrehm, výkonný ředitel Accenture Strategy. „Dnešní lídři musejí stavět důvěru zaměstnanců a spotřebitelů do popředí svých obchodních strategií s jasným akčním plánem, jak ji získat a udržet.“

Studie Accenture Strategy nazvaná „Decoding Organizational DNA“ je založena na kvalitativním a kvantitativním výzkumu a globálních průzkumech mezi 1400 vedoucími představiteli firem a 10000 pracovníky ve 13 odvětvích.

 

O společnosti Accenture

Accenture je globální společnost poskytující široké spektrum odborných služeb a řešení v oblasti strategických, konzultačních, digitálních a technologických služeb. Díky kombinaci jedinečných zkušeností a obsáhlých znalostí napříč více než 40 průmyslovými odvětvími s rozsáhlým výzkumem nejúspěšnějších světových firem, Accenture dokáže řešit propojení byznysu a technologií s cílem pomoci klientům zvýšit jejich výkon a vytvořit udržitelnou hodnotu pro jejich akcionáře. Inovativní služby společnosti Accenture zajišťuje více než 449 000 zaměstnanců ve více než 120 zemích. Navštivte naše stránky www.accenture.com.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.