Accenture spouští unikátní platformu SynOps, která firmám pomůže k trvalému růstu a konkurenceschopnosti

Accenture spouští unikátní platformu SynOps, která firmám pomůže k trvalému růstu a konkurenceschopnosti
06 / 03 / 2019, 07:30

Společnost Accenture spustila platformu SynOps, inovativní „motor", který funguje na rozhraní člověk-stroj. Optimalizuje synergii dat, aplikované inteligence, digitálních technologií a pracovní síly, aby pomohl organizacím při transformaci jejich firemních procesů a vytváření jedinečných uživatelských zkušeností pro jejich zákazníky.

SynOps reprezentuje spojení možností a schopností pracovních sil a technologií, včetně umělé inteligence (AI) a pokročilé analytiky. Vytváří vhodný a flexibilní plán pro dosahování vyšší úrovně efektivity v rámci organizace. SynOps firmám poskytne větší flexibilitu, rychlost a pohotovost reakcí a pomůže jim vytvářet další hodnoty stimulací růstu a rychlým rozvojem činností.

SynOps využívá data a poznatky z více než 1000 klientských projektů Accenture a ze stovky let kumulativních odborných znalostí napříč firemními funkcemi, obory a oblastmi. Díky propojení s daty z existujících klientských systémů a využití externích dat pro získávání srovnávacích ukazatelů SynOps identifikuje významné příležitosti pro transformaci podnikových procesů. Výsledkem jsou kromě lepší návratnosti investic do IT systémů i poznatky, které umožňují racionálnější rozhodování a vedou k lepším obchodním výsledkům.

Prostřednictvím optimálního spojení a orchestrace práce člověka a stroje s pokročilou analytikou SynOps firmám umožňuje měnit jejich obchodní procesy a realizovat inteligentní operace u klíčových funkcí jako jsou finance a účetnictví, marketing a nákup.

SynOps obsahuje čtyři základní složky:

  • Kombinace práce člověka a stroje: SynOps se opírá o znalosti více než 100 000 odborníků z Accenture – včetně týmů specializovaných na data a expertů na AI. Posiluje a rozšiřuje automatizaci, neboť zahrnuje více než 3600 automatizovaných řešení, 65 analytických aplikací a 40 systémů AI včetně robo-poradců.
  • Orchestrace: SynOps optimalizuje rozdělení práce, přidělování transakčních úkolů softwarovým robotům a využívá AI a analytiku pro identifikaci nových příležitostí k automatizaci. Pomocí poznatků založených na datech SynOps také zajišťuje, aby se pro daný úkol vybraly ty správné zdroje.
  • Poznatky a inteligence: SynOps integruje analytiku s AI schopnostmi platformy Accenture Insights Platform a nejlepších partnerských technologií svého druhu, kde je předdefinováno více než 100 analýz a řešení AI, aby bylo možné rychle získávat poznatky, které přinášejí výjimečné obchodní výsledky a trvalou konkurenční výhodu.
  • Diverzifikované údaje: SynOps umožňuje sběr, monitorování, ukládání, analýzu a reporting strukturovaných i nestrukturovaných dat z různých zdrojů a vytváří prostředí pro pokročilý datový průzkum a vývoj modelu AI pro zlepšení rozhodovacích procesů v reálném čase.

 

SynOps

Obr.: Pracovní síla člověka a stroje, orchestrace práce, poznatky a inteligence, obchodní výsledky, diverzifikovaná data

 

Příklady klientů Accenture, kteří v poslední době investovali do SynOps včetně výsledků, kterých tyto firmy dosáhly:

  • Globální IT společnost využila SynOps for Finance pro zlepšení provozu. Firma se potýkala s vysokými administrativními náklady a s klesající spokojeností zákazníků. Aby mohla těžit z tržních příležitostí a růst, potřebovala získat lepší přehled o finančních výsledcích a větší kontrolu nad nimi, a také větší likviditu. Transformace procesů, automatizace a analytika rapidně zvýšila produktivitu o více než 50 %. Díky tomu, že firma zautomatizovala některé procesy a založila nový portál pro zákazníky, dosáhla nejen zmíněného vysokého nárůstu produktivity, ale také ušetřila 140 milionů dolarů. 
  • High tech společnost měla problémy s prodejem a s roztříštěností prodejních kanálů. Prostřednictvím aplikace SynOps for Marketing jí umožnily aplikované pokročilé analytické nástroje rozšířit okruh potenciálních zákazníků, komunikovat s nimi a vše vyhodnocovat. Firmě to pomohlo zpracovat 740 000 případů (ve srovnání s 25 000 v minulém roce), což vedlo během prvních čtyř měsíců k neuvěřitelnému jedenáctinásobnému růstu příjmů.
  • Nadnárodní společnost prodávající potraviny a nápoje využila SynOps for Procurement, když měla problémy se ziskovostí navzdory vysokým obratům. Platforma SynOps jí poskytla inovační možnosti pomocí digitálních nástrojů, informací a vhodných procesů a nabídla tak uživatelům kompletní transparentnost transakcí. Díky SynOps také vedení firmy získalo celkovou kontrolu nad výdaji, která je klíčová pro lepší rozhodování. Společnost zlepšila uživatelské zkušenosti v podobě lepší efektivity a produktivity, což jí ušetřilo miliony dolarů v nepřímých pořizovacích nákladech. Tento inteligentní model v poslední době ušetřil firmám okolo 30 milionů USD, což odpovídá průměrně 15 procentům úspor ročně.

„SynOps mění představu o podnikání a je velkou pomocí tam, kde se šéfové provozních oddělení potýkají s integrací automatizace, analytiky a strategií AI,“ řekl Phil Fersht, CEO a vedoucí analytik v HFS Research. „Accenture navíc zaměřuje SynOps na zvyšování počtu lidských expertů, což je velmi důležité, protože si firmy pak mohou lépe navrhovat a vyvíjet procesy, které potřebují k řízení efektivní provozní strategie a obchodních výsledků.“

Nirav Sampat, technologický ředitel skupiny Accenture Operations řekl: „Největší hodnota platformy SynOps je v tom, jak umí vytvářet silnou inteligenci z nově vznikajících technologií podpořených lidskou odborností a přinášet tak poznatky, které vedou k lépe informovaným rozhodnutím, vyšším a stabilnějším výsledkům – a k výsledkům, které byly dříve nepředstavitelné.“

Debbie Polishooková, šéfka skupiny Accenture Operations prohlásila: „Pro naše klienty jsou inteligentní operace klíčovou záležitostí. Díky nim je možné dosahovat výjimečných obchodních výsledků – přinášejí hodnoty, flexibilitu a trvalou konkurenční výhodu. SynOps bude pomáhat klientům na jejich cestě k inteligentním operacím. Představuje umění možného, způsob, jakým nyní klienti mohou realizovat inovace a vytvářet nové hodnoty.“

 

O společnosti Accenture

Accenture je globální společnost poskytující široké spektrum odborných služeb a řešení v oblasti strategických, konzultačních, digitálních a technologických služeb. Díky kombinaci jedinečných zkušeností a obsáhlých znalostí napříč více než 40 průmyslovými odvětvími s rozsáhlým výzkumem nejúspěšnějších světových firem, Accenture dokáže řešit propojení byznysu a technologií s cílem pomoci klientům zvýšit jejich výkon a vytvořit udržitelnou hodnotu pro jejich akcionáře. Inovativní služby společnosti Accenture zajišťuje více než 449 000 zaměstnanců ve více než 120 zemích. Navštivte naše stránky www.accenture.com.

Tagy článku