AGA - Osvědčování kvality a registrace firem podle evropské technické normy ČSN EN 16 763 se již rozběhlo

AGA - Osvědčování kvality a registrace firem podle evropské technické normy ČSN EN 16 763 se již rozběhlo
Autor fotografie: Pexels|Popisek: Ilustrační obrázek
22 / 07 / 2021, 09:00

V naší republice není doposud naplňována technická norma ČSN EN 16 763: Služby pro požárněbezpečnostní zařízení a zabezpečovací systémy, která je v platnosti již několik let (vychází ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES a našeho zákona č. 222/2009 Sb.).

Norma v odstavci 3.2 stanovuje, že poskytovatel služby musí mít registraci podle příslušných národních požadavků a stanovuje minimální požadavky na poskytovatele uvedených služeb a na odbornou způsobilost, znalosti a dovednosti v tomto oboru. Tento obor je u nás zastřešen především koncesí Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob. Některé podnikatelské subjekty  požadavky této evropské normy splňují, ale není na celorepublikové úrovni stanoven způsob a systém jejich ověření, certifikace a stanovené registrace. Také není splnění požadavků na služby v tomto citlivém oboru v ČR praktikováno a ani investory požadováno. V řadě evropských zemí je tato norma naplňována a odbornou způsobilost prověřuje a certifikát vydává profesní sdružení příslušného oboru. V těchto zemích je samozřejmě i vyžadován a neexistence tohoto certifikátu handicapuje naše firmy při zájmu o zdejší zakázky. 

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA), která je pro obor technických bezpečnostních služeb autorizovaným živnostenským společenstvem Hospodářské komory ČR, má zaveden systém vydávání certifikátu Osvědčení o kvalitě firmy. Tento dobrovolný certifikát vydává AGA podnikatelským subjektům, které prokazatelně splní stanovené ukazatele kvality a odbornosti. Řada těchto požadavků je totožná a další jsou velmi blízké k požadavkům uvedeným ve zmíněné ČSN EN 16 763, a proto bylo nutné dosavadní pravidla upravit a zavést osvědčení, které této normě odpovídá, včetně příslušné registrace. 

Fyzická, nebo právnická osoba, která má o toto Osvědčení a registraci zájem, podá přihlášku na Asociaci Grémium Alarm a odborná komise ověří, podle kritérií uvedených v Pravidlech, požadovanou právní a především odbornou způsobilost. Po úspěšném posouzení obdrží firma certifikát a je zaregistrována podle ČSN EN 16 763. Zároveň je zařazena na seznam firem s prokazatelně kvalitní profesionální dodávkou požárně bezpečnostního zařízení, nebo bezpečnostních technologií, který je uveřejněn mimo jiné na www.gremiumalarm.cz.

V červnu již jedna firma toto ověření a registraci absolvovala a je držitelem certifikátu s evropskou působností. Zájem projevily další poskytovatelé těchto služeb. 

Ing. Václav Nepraš
prezident asociace
předseda Komise pro osvědčování
kvality a registraci firemTagy článku