AGA v roce 2018 - zhodnocení roku

AGA v roce 2018 - zhodnocení roku
03 / 02 / 2019, 17:00

Čemu se v roce 2018 AGA věnovala, jsme se zeptali jejího prezidenta Ing. Václava Nepraše.

V roce 2018 jsme se věnovali především zlepšení image Asociace a vytvoření dalších služeb a akcí pro naše členy. Od dubna má asociace nové logo, ale i celý korporátní design. Nová korporátní identita lépe odpovídá současné době a profilování AGA. Stříška v novém logu symbolizuje zastřešení a spojení různých bezpečnostních systémů pod „střechu“ bezpečnostních technologií a expertů v oboru.  Modrá barva je symbolem komunikace, racionálního přístupu a kvality. Šedá/stříbrná barva pak symbolizuje moderní technická zařízení. Nové logo pro asociaci navrhl výtvarník Luboš Czaban. Nový kabátek dostal i náš hodně čtený Newsletter. Rovněž jste mohli zaznamenat změnu na našich webových stránkách, které jsme celé zmodernizovali.

Vypořádali jsme se s GDPR a také jsme upravily tiskoviny – provozní knihy, které jsou našim členům i ostatním zájemcům k dispozici na našem e-shopu.

Zorganizovali jsme dva odborné semináře, které byly věnovány technické normalizaci. Seminář Novinky v oblasti normalizace pro bezpečnostní technické služby se zaměřil na aktualizaci znalostí posluchačů o platných technických normách z oblasti EPS, PZTS, Mechaniky a mechatronických výrobků. Další Seminář Prevence kriminality a technická normalizace se konal v polovině května za úzké spolupráce Odboru prevence kriminality MVČR, České agentury pro standardizaci a Evropského sekretariátu CEN/TC 325 přímo v prostorách MV ČR.

Na jaře se konala XIII. Valná hromada AGA. I když se jednalo o nevolební valnou hromadu, přesto šlo o důležité jednání, které zhodnotilo uplynulé období a stanovilo i nové úkoly a cíle asociace. Valná hromada schválila Zprávu o činnosti prezidia od poslední valné hromady za období 04/2016 – 03/2018, Výroční zprávu o hospodaření za období 2016 a 2017, zprávu Kontrolní komise za rok 2016 a 2017, včetně účetní závěrky a návrh rozpočtu na rok 2018 a 2019. Účastníci byli také, mimo jiné, seznámeni s vyhodnocením vnitřní ankety o zájmu členů AGA o své vzdělávání.

AGA se letos v lednu zúčastnila veletrhu INTERSEC 2018 v Dubaji. Díky podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu zajistila účast pro naše členské firmy, které se mohly na výstavě zdarma prezentovat, představit technologie, systémy a služby pro široký okruh zákazníků z celého světa. Naše členské firmy se také účastnily slavnostního večera, kde si neformálně vytvářely cenné kontakty. Doprovodnou akcí české účasti byl Czech Safety Day, na kterém se znovu prezentovaly přítomné české firmy svým potenciálním partnerům.

Také, již tradičně, byla AGA partnerem Konference Bezpečná škola, která se konala čtvrtým rokem.

V září AGA udělila v rámci partnerství záštitu 29. ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, který se uskutečnil v areálu  PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Zároveň se stala odborným partnerem oboru zabezpečení, který se poprvé představil v loňském roce, a který návštěvníky velmi zaujal. 

Odborná činnost se tradičně zaměřila na zpracování technických norem. Naše Centrum technické normalizace v roce 2018 již zpracovalo a předalo na ÚNMZ 8 technických norem oboru. Úspěšně pokračovala i činnost Evropského sekretariátu CEN/TC 325 Prevence proti kriminalitě při plánování městské výstavby a navrhování budov, kde AGA zajišťuje funkci předsedy technické komise a Convenora WG3.

Náš Viceprezident Ing. Milan Ceeh byl na valné hromadě EURALARM zvolen do významné funkce Vice-Chairman of the Security Section. AGA je členem této prestižní evropské organizace, která sdružuje evropské výrobce a instalační firmy požárních a zabezpečovacích systémů, působících v rámci Evropské unie již od roku 2002.

A v neposlední řadě o se nám podařilo opět se trochu rozrůst o několik nových členů.

Také prý budete vydávat nové osvědčení kvality pro Vaše členy?

Ano, novinkou letošního roku je i právě vydávání „Osvědčení o kvalitě“ pro naše členy, v úzké spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, jejíž představenstvo schválilo metodika pro tvorbu pravidel osvědčování kvality podnikání členů živnostenských společenstev. Odborná komise AGA ověří podle stanovených kritérií základní právní a odbornou způsobilost a schopnost zpracovat zakázku od kvalitní nabídky, přes projekt a montáž, po uvedení do provozu a zajištění kvalitního servisu.

Po úspěšném posouzení obdrží firma certifikát s logem jak AGA, tak i HK ČR na příslušnou zabezpečovací technologii s platností na 2 roky. Je zařazena na seznam firem s prokazatelně kvalitní profesionální dodávkou bezpečnostních technologií, který je uveřejněn mimo jiné na www.gre.....

AGA tímto doporučuje zadavatelům výběrových řízení, veřejných zakázek, institucím, investorům, společnostem i občanům spolehlivé členské firmy na dodávku poplachových systémů, kamerových systémů, ale i dalších bezpečnostních technologií.

Jako evergreen se jeví příprava Zákona o bezpečnostní činnosti. Vy také zastáváte funkci Předsedy bezpečnostní sekce Hospodářské komory ČR, jak Vy se na tento problém díváte?

Návrh zákona se připravuje od roku 2011, a přestože byl v programu i minulých vlád nikdy nebyl legislativní proces dotažen do konce. Na přípravě návrhu zákona se po celou dobu aktivně podíleli i podnikatelé z oboru bezpečnostních služeb, a to prostřednictvím svých živnostenských společenstev. Odborná veřejnost i seriózní podnikatelé se shodují, že chtějí právní rámec oboru řešit, chtějí zlepšit pověst a vztah k veřejnosti a chtějí odstranit současný stav obcházení koncesovaných živostí jinými živnostenskými oprávněními – tzv. šedou zónu. Tato deformace trhu je podporována i některými zákony (např. Zákon o zadávání veřejných zakázek) a neschopností státu vynutit dodržování stanovených norem.

Bezpečnostní sekce HK ČR připravila teze k novému návrhu zákona, které byly konzultovány i se společenstvy začleněnými ve Svazu průmyslu a dopravy a předány zpracovateli zákona Ministerstvu vnitra ČR. V nich jsme upozornili a navrhli řešit několik oblastí - rozšíření druhů licencovaných činností, zapojení soukromých bezpečnostních služeb do systému vnitřní bezpečnosti státu, návrh na vznik profesní komory s určitými samosprávnými funkcemi, větší důraz a specifikaci zdravotní způsobilosti. Trvale diskutovanou otázkou je pak bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu a specifikace požadavků na její výkon. Některá z těchto témat jsou skutečně do současného návrhu, který prošel mezirezortním připomínkováním, zahrnuta. Ne všichni v politickém spektru se dívají na přijetí zákona pozitivně. Navíc i z řad některých subjektů bezpečnostních služeb, kterým pravděpodobně současný stav vyhovuje, se ozývají negativní hlasy. Jestliže však chceme být něco jiného než běžné řemeslo, nebo jakákoliv jiná služba, pak musíme počítat i s určitou regulací a zvýšením zátěže pro podnikatele i stát.

Děkujeme za rozhovor

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace