Frontex: "Potrvá měsíce, spíše roky, než zajistíme vnější hranice EU"

Frontex: &quote;Potrvá měsíce, spíše roky, než zajistíme vnější hranice EU&quote;
23 / 11 / 2015, 10:00

"Upozorňovali jsme na riziko porézní hranice unijní orgány už před 18 měsíci". Proč nikdo z evropských lídrů nekonal?
Analytici se obávají rozpadu EU, bezpečnostní krize je mnohem závažnější, než krize eura.

Frontex, Evropská agentura pro ochranu hranic, varovala evropské orgány už před více jak 18 měsíci, že by radikalizovaní evropští džihádisté mohli zneužít migrační krize a vrátit se do Evropy. Tomu měly zabránit systematické kontroly migrantů na vnějších hranicích Schengenu. O selhání unijní byrokracie, která nebyla schopná reagovat na teroristické hrozby, informuje britský deník The Telegraph. Ten cituje i ředitele Frontexu, že potrvá "měsíce, spíše ale roky", než bude zavedena účinná ochrana evropských hranic.

Agentura Frontex uvedla ve své zprávě Posouzení rizik už v dubnu 2014, že počet zahraničních bojovníků, kteří odcestovali do Sýrie a Iráku bojovat s džihádisty, se zvýšil až trojnásobně.  Ve zprávě se konstatuje, že zástupci EU "stále více diskutují o způsobech, jak sledovat mladé lidi, kteří se chtějí dostat do Sýrie, jakou zavést prevenci, ale zároveň přiznávají, že se tito bojovníci vrátí do Evropy "ideologicky a vojensky vytrénovaní, a představují tak pro společnost teroristickou hrozbu."

"O teroristickém útoku jsme věděli a čekali jsme ho," uvedl západní diplomat

"Základní hrozba terorismu souvisí s cestovním ruchem, zejména vzhledem k rozpoutání syrského konfliktu, kdy může radikalizovaná evropská mládež a zahraniční bojovníci využívat neregulérních migračních tras. S tím související rizika jsou stále vnímána jako nízká ve srovnání s případnými legislativními problémy omezujícími cestování, "píše se ve zprávě.

Pokud selže ochrana hranic EU, mělo by Česko posílit své vlastní hranice.

Cena za nečinnost EU při zabezpečení vnějších hranic Evropy je vysoká, což se ukázalo tento týden, když vyšlo najevo, že Abdelhamid Abaaoud, duchovní otec pařížských teroristických útoků, proklouzl do Francie přes Řecko, a to naprosto nekontrolovaně a bez vyhlášení poplachu. Přitom už předtím žertoval v islámistickém časopise Dabiq, jak byl kontrolován belgickou policií, ale přitom nebyl zatčen.

Naprosté selhání EU: Běženci se neregistrují, povinné kvóty nefungují, Frontex má nedostatek lidí. EU chce trestat sobecké vlády.

Z neschopnosti Evropy ochránit svoje hranice byly obviňovány chudší členové EU, jako je Řecko, Rumunsko a Bulharsko. Současně Evropský parlament odmítl přípravu předpisů, které by umožnily sledování osob překračujících evropské hranice, což zdůvodnil právem občanů EU na ochranu soukromí.

Další varování vydala agentura Frontex už v době, kdy se Evropou valila uprchlická vlna. Téměř slovo od slova jej zopakovala ve Zprávě za rok 2015.

Ředitel Frontexu Fabrice Leggeri si stěžoval naposledy ve výboru britské Sněmovny lordů, že jeho agentura nemá přístup ke zpravodajským informacím tajných služeb, protože je jednou z "agentur EU". Podle něj nemá Frontex k dispozici žádný nástroj k tomu, aby mohl prověřovat na hranicích EU potencionální teroristy. Doslova připustil, že "FRONTEX, jako agentura Evropské unie, nemá přístup k tomuto druhu operativního zpravodajství. To je také důvod, proč nejsme schopní odhalit lidi, kteří by mohli být zapojeni do teroristické činnosti."

Absolutní selhání EU. Nikdo neví, kolik uprchlíků je na jejím území. Statistiky Frontexu se mýlily.

Rozhodnutí změnit tento stav nepadlo dokonce ani po lednovém teroristikém útoku na redakci Charlie Hebdo, ale teprve na setkání ministrů vnitra členských států EU minulý týden v Bruselu. Teprve nyní bylo navrženo, že by měly být zavedeny jmenné seznamy cestujících (PNR), které by měly být porovnávány s databázemi tajných služeb. Teprve teď bylo navrženo, že občané EU by měli být podrobováni "systematickým" kontrolám při opětovném vstupu do Evropy.

Vysocí úředníci EU přiznali deníku The Telegraph, že než bude zajištěna vnější hranice EU, bude to trvat "měsíce, ne-li roky". A to i v případě, když bohatší země EU vyšlou svoje týmy na hranice, které jsou nejvíce nezabezpečené - v Bulharsku, Rumunsku nebo Řecku.

"Podobná opatření není možné přijmout přes noc," uvedl zdroj blízký jednání, na kterém se mluvilo o zabezpečení evropských hranic, "potrvá to mnoho měsíců - a odhadují spíše let - než budeme schopni monitorovat na hranicích všechny občany a odhalovat teroristy a zločince." 

Rozsah celého problému kolem nezabezpečení evropských hranic je zmíněn i v oficiálním komuniké ze zasedání ministrů vnitra EU, kde se připouští, že je zapotřebí "softwarově propojit databáze Interpolu s databázemi pohraničních kontrol."  

Skutečnost, že neexistuje vzájemná výměna informací o osobách přestupujících evropské hranice mezi EU a Interpolem, vedla k myšlence k vytvoření tzv. "mini-Schengenu". Tímto návrhem by došlo ke snížení počtu států, kde je zajištěn volný pohyb osob a zboží, na pouhých pět (místo 26) a byly by mezi nimi pouze Německo, Rakousko, Belgie, Nizozemsko a Lucembursko.

Než budou přijata efektivní a účinná opatření k ochraně vnějších hranic, Evropa zůstává v ohrožení dalších teroristických útoků. A před tím varují analytici, protože neschopnost EU zajistit bezpečnost evropských občanů, může vést k rozpadu celé unie.

Analytik Carsten Nickel z Teneo Intelligence, uvedl, že tato bezpečnostní krize je mnohem závažnější než krize eura na začátku roku a může vést ke konci Schengenu a definitivnímu rozpadu EU. 

Ilegální přistěhovalci se valí do Evropy. Bezpečnostní riziko, se kterým si EU neví rady

 

Tagy článku