Alena Vitásková: Chci zpět do vedení ERÚ

Alena Vitásková: Chci zpět do vedení ERÚ
Popisek: Alena Vitásková
09 / 05 / 2018, 13:30

Bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu napsala otevřený dopis ministrovi průmyslu a obchodu, Tomáši Hünerovi, v němž mimo jiné vyjádřila zájem stát se členem Rady Energetického regulačního úřadu. Vitásková se opírá o to, že Ministerstvo průmyslu a obchodu doposud nevypsalo výběrové řízení na členy Rady od srpna 2018. Dosavadnímu členovi Rady, Vratislavu Košťálovi končí mandát 31. července 2018.

Vitásková v otevřeném dopise upozorňuje na situaci na Energetickém regulačním úřadě po jmenování pětičlenné Rady. Podle jejího názoru se do Rady dostali lidé, kteří jsou spjati s totálním chaosem v období solárního boomu v letech 2009 – 2010, čímž naráží na osobu radního Rostislava Krejcara. Neponechala stranou ani Vratislava Košťála, který měl být za podezřelých okolností odvoláni z funkce ve společnosti ČEPS a.s., a zároveň se měl dopustit podivných praktik. O těchto praktikách Security magazín informoval jako první. 

To, že doposud nebylo vypsáno výběrové řízení na obsazení člena Rady od srpna 2018, podle Vitáskové zřejmě znamená, že vláda má v záměru Košťála ponechat ve funkci.

psali jsme: Kdo nahradí Košťála v čele Energetického regulačního úřadu?

„Nechci tiše přihlížet, co se na energetickém trhu děje. Energetická bezpečnost, ceny energií, energetická chudoba, to vše má fatální dopad především na občany naší země. Své rozhodnutí jsem okomentovala v otevřeném dopise ministru průmyslu a obchodu Tomáši Hunnerovi.“, uvedla Vitásková.

Podle Vitáskové je ochrana spotřebitelů jedním ze základních poslání Energetického regulačního úřadu a v současné době zřejmě není naplňována, když „někteří členové Rady jsou ve funkci pouze více méně v pozici hájení zájmů zájmových skupin, než nastavení rovných podmínek pro účastníky energetického trhu a ochranu spotřebitelů“. Podle Vitáskové doposud nedošlo ani k vyřešení tzv. překompenzace, tedy nadbytečných plateb za obnovitelné zdroje energie. Rada Energetického regulačního úřadu nadto zastavila kontroly nákladů regulovaných subjektů, čímž znemožňuje transparentní nastavování cen za energie.

„Nechci připustit, aby občané byli znovu podvedeni tím, že ERÚ je řízeno opět v zájmu někoho, nikoliv v zájmu vlasti a jejich občanů.“, uvedla v otevřeném dopise Vitásková.

Reakce Ministerstva průmyslu a obchodu není doposud známa.

Otevřený dopis ministru průmyslu a obchodu

Vážený pane ministře,

vzhledem k tomu, že není doposud vypsáno výběrové řízení na doplňujícího člena Rady ERÚ, kterému končí jeho mandát 31. 7. 2018, vyvozuji, že je záměrem této vlády ponechat stávajícího radního pana JUDr. Vratislava Košťála i nadále ve funkci, bez ohledu na to, za jakých okolností byl údajně odvolán z ČEPS a.s., či jaké praktiky používá jako člen Rady, o kterých informují media.

Jsem silně znepokojena situaci na ERÚ, která tam panuje po jmenování 5 členné Rady.  Na nestandardní výběr některých Radních jsem písemně upozorňovala, jak bývalého premiéra Bohuslava Sobotku, tak Vašeho předchůdce ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka ještě před mým ukončením mandátu předsedkyně ERÚ, a požadovala nápravu.

Mimo jiné jsem upozorňovala, že na pozici Radního ERÚ se dostávají lidé, kteří jsou spjati s totálním chaosem ať úmyslným či neúmyslným, který v období vzniku solárního boomu v létech 2009 – 2010 na ERÚ existoval. Konkrétně Ing. Rostislav Krejcar zodpovídal za obnovitelné zdroje a byl spoluzodpovědný za nastavování výkupních cen mimo jiné i pro fotovoltaické elektrárny. Miliardové dopady z tohoto rozhodování budou hradit ještě naše děti v povinných platbách za elektrickou energii. Nutno dodat, že za hrubé porušení ZP byl s výše jmenovaným okamžitě rozvázán pracovní poměr na ERÚ v roce 2012.

To, že nedošlo k nápravě ani po nástupu nové vlády v čele s premiérem Andrejem Babišem, při plné Vaší zodpovědnosti (jako ministra průmyslu a obchodu) a při Vaší znalosti situace na ERÚ, mě přinutilo, abych se touto problematikou začala znovu zabývat.

psali jsme: Nová „dobrá domů“ radního Košťála?

Zásadně mi vadí, nejen jako bývalé předsedkyni ERÚ, ale také jako předsedkyní Institutu, který se zabývá právy občanů či občance této země, aby se vracely praktiky, které poškodí nejen konečné spotřebitele, ale především občany naší vlasti. Považuji za neúnosné, aby občan hradil za energie více, než je nutné. Ochrana spotřebitelů je jedna ze základních poslání ERÚ a obávám se, že někteří Radní tam jsou více méně v pozici hájení zájmů zájmových skupin, než nastavení rovných podmínek pro účastníky energetického trhu a ochranu spotřebitelů. 

Doposud není řešena pře kompenzace podpor pro vybrané energetické zdroje. Ať již to jsou solární elektrárny či další obnovitelné zdroje. Pře kompenzace, to je to, co daňoví poplatníci uhradí navíc, aniž by ze zákona museli. Dle odborných odhadů činí tato pře kompenzace minimálně 162 mld. Kč.

Dále trvám na tom, že občan by měl znát náklady regulovaných subjektů, které je povinen hradit a které mu ERÚ dává do ceny. Z mých dostupných informací, je tato činnost kontrolní skupiny snad ze strany Rady pozastavena a tím nemožné dosáhnout transparentního předkládání těchto nákladů občanům, jak původně ERÚ pod mým vedením rozpracoval.

Vážený pane ministře je celá řada důvodů, kdy jsem nespokojena nad nedostatečnou ochranou spotřebitelů právě úřadem, který jako jediný v oblasti energetiky má na toto dbát.

Jako bývalá předsedkyně ERÚ jsem šest let pracovala v zájmu občanů, státu, energetického trhu, nastavovala rovné podmínky pro účastníky energetického trhu a nechci se smířit s tím, že by moje práce byla pošlapána. V průběhu mého funkčního období jsem byla zájmovými skupinami, bohužel zasahujícími až do vrcholové politiky, či dokonce justice, dehonestována, systematicky likvidována, ztratila jsem zdraví, ale neztratila jsem smysl pro spravedlnost. Nechci připustit, aby občané byli znovu podvedeni tím, že ERÚ je řízeno opět v zájmu někoho, nikoliv v zájmu vlasti a jejich občanů. Nemohu připustit nespravedlnost, která byal a je páchána i na zaměstnancích úřadu, jen proto, aby se zakryl skutečný zločin.

To je důvod, proč jsem se rozhodla a žádám Vás o projednání mého níže uvedeného požadavku ve vládě ČR.

Chci nastoupit na Energetický regulační úřad na pozici člena Rady od 1. 8. 2018, jelikož nechci připustit, aby ceny energií bezdůvodně stoupaly, nechci připustit, aby se zopakovalo tunelování veřejných financí právě za tiché pomoci a podpory Energetického regulačního úřadu, nechci, aby pro zakrytí skutečných viníku fotovoltaického zločinu byli trestáni nevinní.  

Pevně věřím, že vláda, která bojuje proti korupci, prosazuje a chrání zájmy občanů, bude mým zájmem pokračování mé práce v této oblasti potěšena.

S pozdravem

Ing. Alena Vitásková

Nepřehlédněte na Security magazínu: Survival - jak se chovat, abyste přežili v pustině nebo džungli? A kam se schovat před teroristickým útokem? S námi víte více

 

Autor: JUDr. Veronika Petrová

 

 

Tagy článku