Američané zakouší vlastní „vylepšenou“ medicínu. Tik Tok jako zbraň hromadného ničení

Američané zakouší vlastní „vylepšenou“ medicínu. Tik Tok jako zbraň hromadného ničení
Autor fotografie: Christoph Scholz / Flickr|Popisek: Ilustrační foto
23 / 04 / 2024, 08:00

KOMENTÁŘ: Pokud sněmovna USA zakázala čínskou platformu Tik Tok, měla k tomu minimálně jeden pádný důvod. Strach z bezpečnostního úniku dat Američanů, ale neméně důležitá se jeví také skutečnost, že se Číňanům podařilo pomocí návykových algoritmů vymlít a vymýt mozky jedné americké generace čítající 100 milionů uživatelů!

Existuje několik taktik, jak porazit nepřítele. Kromě příme konfrontace silou patří mezi osvědčené varianty také rozklad zevnitř, rep. změna myšlení. Když se podíváme na výsledky ruské hybridní informační války na Slovensku, které se pomítly do parlamentních i nedávných prezidentských voleb, nemůžeme pochybovat o účinnosti. I přes čilý obchod mezi Čínou a USA vnímají tyto supervelmoci samy sebe jako nepřátelé ve střetu civilizací a ideologií. Zatímco v Číně jsou „amerikanizační“ platformy typu Facebook, Instagram a Youtube dávno zakázány, a Číňané moc dobře vědí proč, v USA si teprve relativně nedávno začali škubat vlasy, proč nepřistoupili recipročně k zákazu Tik Toku už dříve, tak jak chtěl prezident Trump.

Teprve v polovině března Sněmovna schválila plošný zákaz, který se tedy nebude týkat pouze státních zaměstnanců a úředníků, jak je tomu dnes, ale všech uživatelů na území USA. Oficiálním důvodem je sběr excesivního množství uživatelských dat. Polostátní ByteDance, který Tik Tok provozuje, je subjektem spadajícím do působnosti čínské národní legislativy a tamní zákony o státní bezpečnosti a státní zpravodajské činnosti ukládají všem čínským občanům a organizacím obecnou povinnost poskytnout pomoc státním orgánům v otázkách státní bezpečnosti a také povinnost podpořit národní zpravodajskou činnost. Pojďme se ale podívat i na další, neméně společensky významné důvody zákazu Tik Toku.

Hloupnutí generace s Tik Tokem 

 

Čínská polostátní společnost Bytedance se nechala inspirovat právě Zuckerbergovým Facebookem a Instagramem, ale jeho algoritmy nastavila na škodlivé ad absurdum, navíc v USA a v Evropě zcela odlišně. Zatímco západním teenagerům se zobrazují denní výzvy typu ohnivá výzva, uškrť sám sebe do bezvědomí, nebo jak dlouho vydržíš bolest od soli a ledu na kůži, z nichž mnohé skončily i smrtí, čínští náctiletí při rolování nachází příspěvky s vědeckými experimenty, podporu k patriotismu, reklamy na vzdělávací činnosti či tipy zajímavé knihy k přečtení. Není pak divu, že zatímco uživatelé v USA v dotazníku uvedli, že by se v životě chtěli živit jako influenceři, jejich protějšci v Číně by se rádi stali astronautem. A tak otřepaný vtip o tom, že americké univerzity jsou školy, kde učitelé z Evropy vzdělávají asijské studenty není tak daleko od pravdy. Jako každá síť je samozřejmě i Tik Tok náchylný na propagandu a to jakéhokoli střihu.


Na Tik Toku roluješ pro dopamin

 

Dalším neduhem, který nutí trávit uživatele čas bezduchým rolováním, je nastavení zobrazení příspěvků. Ty, které uvolňují dopamin, hormon štěstí, jsou dávkovány v takovém poměru, aby uživatel nepřestával rolovat. Proto také může vzniknout na Tik toku závislost, podobně jako na výherním automatu, princip je totiž stejný. Detailní popis negativních dopadů Tik Toku lze najít v tomto videu. Časopis Forbes označil tuto platformu dokonce za digitální kokain. Výsledky na mládeži jsou podle experta Tristana Harrise zdrcující. Studie provedená před lety na 3000 studentech v Číně zjistila, že uživatelé mají problém s s krátkodobou pamětí, nedokáží pracovat s logickými úkoly a postrádají kognitivní myšlení, nehledě na špatnou koncentraci při učení. Proto čínská vláda omezila přístup na 40 min denně, a dokonce učinila síť od 22:00 do 6:00 nepřístupnou. Pro uživatele mladší 14 let dokonce zavedla přerušované rolování.  V USA naopak žádná zpřísňující pravidla zavedena nebyla. 

Rozdělená společnost díky Tik Toku

 

Tak jako jiné sociální sítě, vytváří i Tik Tok bublinovou společnost, kde vás algoritmus spojuje s podobně smýšlejícími, což nevede k diskusi a výměně názorů, ale naopak k utvrzování. Používání Tik Toku, stejně jako jiné sociální sítě přispívá rozdělení společnosti a naní náhodou, že konzervativci ani demokraté už spolu v podstatě nedokáží komunikovat.

Situace v občanské společnosti USA zašla až tak daleko, že se obyvatelé nestěhují už jen převážně za prací, jak tomu bývalo zvykem, ale i z politických důvodů. Podle časopisu Spectator došlo v roce 2022 k vnitřnímu přesunu více než 46 milionů Američanů. Právě v těchto dnech má premiéru dlouho očekávaný snímek na Netflixu Občanská válka, který rozpolcenost USA dokresluje a podle škarohlídů se jedná o sebenaplňující proroctví, jemuž se nelze vzepřít.

 

Tagy článku