Analýza obrazu nejen pro čtení registračních značek a odhalování dopravních přestupků

Analýza obrazu nejen pro čtení registračních značek a odhalování dopravních přestupků
Popisek: Ilustrační foto
20 / 01 / 2016, 04:30

Využití analýzy obrazu je široké. Začínaje jednoduchými algoritmy analýzy obrazu ve fotoaparátech a mobilních telefonech (např. detekce obličeje), přes průmyslovou kontrolu kvality výrobku, až po automatické zpracování obrazu z kamer autonomního vozidla.

Analýza obrazu – víte, proč ji dnes využívat?

Strojové zpracování obrazu není žádnou technologickou novinkou, ale teprve s nárůstem výpočetního výkonu počítačů a dalších zařízení v posledních pár letech se dostává do širšího povědomí. 

Česká vývojářská společnost NITTA Systems s. r. o. využívá metod analýzy obrazu k řešení několika úloh. Nejobvyklejší z nich je funkce automatické detekce a čtení RZ. Dále se jedná o rozpoznávání vozidel, rozpoznávání směru a rychlosti jejich pohybu, automatické snímkování nákladní plochy vozidla a detekce tlakových lahví ve vertikální poloze na nákladní ploše vozidla. Vstupem pro analýzu je videostream z IP kamery.

Analýza obrazu a informační systém AVES

Pro využití informací získaných analýzou obrazu společnost vytváří ucelený informační systém, který dodává již šestým rokem na trh a nazývá jej AVES. Systém je modulární a dá se poskládat tak, aby uživateli přinesl ucelené užitné hodnoty, a to v oblastech dopravy, bezpečnosti, logistiky, či marketingu.

Systém zvládá velké množství funkcí: od pouhého ovládání závor na základě rozpoznání RZ vozidla, přes pokročilou kontrolu vjezdu provázanou například s vážními systémy, či sběr dopravních dat na běžných komunikacích a průběžné porovnávání vozidel v pátrání, přes sběr dat pro marketingové účely v obchodních galeriích, až po jeho mobilní využití v policejních vozidlech. Díky těmto užitným hodnotám společnost software rozdělila pro jednotlivé oblasti zákazníků na „produkty AVES“. Produktů společnost nabízí celou řadu. Ty se vždy specializují na určitý typ využití a tím na určitou skupinu zákazníků.  

//www.nitta.cz/

Nejvýznamnější vlastnosti informačního systému AVES

 • Systém AVES rozděluje vozidla dle navolených kategorií vozidel, jejich trajektorií, velikostí, či skupin uživatelů (řidičů).
 • Vytváří grafy a analýzy ze zaznamenaných dat za vybrané období.
 • Na základě těchto analýz vytvářet systém užitné hodnoty, například:
  • pro oblast bezpečnosti – poskytuje automatickou evidenci všech příjezdů a odjezdů vozidel, zjednodušuje práci pracovníkům ostrahy a manažerům, rozlišuje mnoho skupin vozidel, kterým přiřazuje předdefinované úkony, eliminuje chybovost lidského faktoru, vyhledává zájmová vozidla dle zadaných kritérií, upozorňuje na chování vozidel mimo normy; lze propojit se závorami, semafory, atd.
  • pro oblast dopravy – vytváří statistiky o vytíženosti dopravy, o četnosti výskytů jedinečných vozidel, o průjezdnosti městem; odhaluje dopravní přestupky jako průjezdy na červenou, či jízdu v protisměru; lustruje vozidla v pátrání; měří úsekovou rychlost vozidel
  • pro oblast logistiky – zvyšuje efektivitu pohybu vozidel po areálu, jelikož je automaticky identifikuje, hlídá jejich pohyb, počet a kontroluje jejich délky pobytu v areálu; funguje bez čipových karet, bez lístkových automatů apod.; systém provádí analýzu využití ložných ploch automobilů
  • Systém AVES lze propojit se systémy třetích stran (s policejními systémy, ekonomickými apod.)
  • Informační systém lze obsluhovat přes webové, ale i tabletové rozhraní.
  • Samozřejmostí je vícejazyčnost systému.

Společnost NITTA Systems s.r.o. software stále vyvíjí a tím se rozšiřují také jeho užitné hodnoty. Nyní se firma zaměřuje na průmyslové vidění, kdy nepůjde jen o samotnou analýzu obrazu, ale i o aplikaci, která může řešit výrobní procesy. 

//www.nitta.cz/

Zákazníci společnosti NITTA Systems s.r.o.

V republice má společnost NITTA Systems mnoho zákazníků, kterými jsou jak velké nadnárodní společnosti, tak menší soukromé firmy. Velkou skupinu tvoří také města a obce spolu s bezpečnostními složkami státu.

Ing. Petr Musílek ze společnosti Linde Gas, a.s., říká o softwaru AVES Professional, který společnost využívá již přes dva roky: „Umožnuje nám profesionální monitoring všech vozidel, které vjíždí/odjíždí z našeho areálu. Systém automaticky provádí kontrolu nákladu, spočítá tlakové láhve, spáruje je s průjezdem konkrétního vozidla, a dále také umožnuje vyhodnotit efektivitu využití ložných ploch při nákladu, popř. řeší pasivní bezpečnost řidičů (pásy).  Pořízení tohoto systému hodnotíme jako investici, která pozitivně přispěla ke zvýšení celkové bezpečnosti a efektivity přepravy na závodech firmy Linde.“ 

O společnosti NITTA Systems s.r.o.

Společnost NITTA Systems s.r.o. se snaží svým zákazníkům řešit jejich potřeby komplexně a na míru, a to od návrhu až po realizaci systému. Společnost klade důraz na spolupráci se zákazníky i po zprovoznění informačního systému. Řeší vše od nepřetržitého dohledu, přes zákaznické úpravy systému, až po uživatelskou podporu. Na telefonu, či e-mailu zastihnete techniky, kteří jsou schopni kdykoliv pomoci. Cílem NITTA Systems je nabízet svým zákazníkům efektivní a po všech stránkách spolehlivý produkt, který přinese uživatelům maximální užitek.

 

 

Tagy článku