Armádní generál Josef Bečvář: "Lidé si uvědomují svůj podíl na zajištění bezpečnosti naší země, naše armáda má jejich důvěru"

Armádní generál Josef Bečvář: &quote;Lidé si uvědomují svůj podíl na zajištění bezpečnosti naší země, naše armáda má jejich důvěru&quote;
Popisek: Náčelník generálního štábu s absolventy kurzu základní přípravy aktivních záloh
04 / 09 / 2016, 14:00

Exkluzivní rozhovor náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Josefa Bečváře pro Security Magazín.

Pane generále, ve středu 31. srpna jste se ve Vyškově setkal s absolventy prázdninového kurzu základní přípravy aktivních záloh, jak byste porovnal tyto nové "záložáky" s bývalými branci základní vojenské služby?

Je to více než deset let, kdy skončila povinná vojenská základní služba, takže jakékoli porovnávání je irelevantní. Žádné ozbrojené síly se dnes neobejdou bez aktivní zálohy a ani armáda České republiky není výjimkou.

Aktivní záložníci své vlastenectví prokazují svými činy. Podrobili se náročnému základnímu vojenskému výcviku místo toho, aby se věnovali svým blízkým a přátelům.

Co je největší předností příslušníků AZ? Mají nějaké slabiny?

Největší předností aktivních záložníků je jejich motivace, chuť na sobě pracovat, udělat něco navíc. Každý máme nějaké slabiny, ale všichni absolventi kurzu základní přípravy aktivních záloh ty své překonali a svou motivaci, být připraveni k obraně České republiky dokázali tím, že místo letní dovolené či prázdnin u moře, se podrobili intenzivnímu vojenskému výcviku.

NGŠ při diskusi s nováčky

Během prázdnin se do AZ a na dobrovolné cvičení, které nově umožňuje branná legislativa, přihlásilo dohromady 1300 zájemců, má AČR kapacity je všechny vycvičit?

Zájem občanů o službu v aktivní záloze a dobrovolná cvičení mne velmi těší. Pro nás je to důkaz, že lidé si uvědomují svůj podíl na zajištění bezpečnosti naší země, Armáda České republiky má jejich důvěru a koncept aktivní zálohy i dobrovolných cvičení je tím správným krokem.

Před rokem jsme plánovali vycvičit 300 nových aktivních záložníků ročně. To je naše minimální kapacita. Vzhledem k zájmu veřejnosti nyní diskutujeme, jak ji navýšit a případně modifikovat systém kurzů základní přípravy AZ. Ne všichni z těch 1300 zájemců totiž musí absolvovat kurz základní přípravy. Hlásí se nám bývalí vojáci z povolání i absolventi vojenské základní služby, kteří mohou nastoupit okamžitě k jedné z 30 jednotek aktivní zálohy.

Můžete srovnat naše AZ s podobnou službou například ve Francii, kde jste byl přidělencem obrany ČR? V čem se tato služba liší, nebo naopak v čem se shoduje? Jaký je ve Francii zájem o dobrovolnou činnost v armádě?

Každý alianční partner přistupuje k přípravě svých záloh podle historických zkušeností, právního prostředí i kulturních tradic. Shodujeme se v tom, že zálohu nebo její část, lze po naplnění všech legislativních norem nasadit podle potřeb armády doma i v zahraničí. Co se týče Francie, tak podle mých informací, zájem občanů pokrývá potřeby francouzských ozbrojených sil.

Jak vnímáte podporu AZ nově založené Asociace pro podporu aktivní zálohy www.srdceastit.cz  jejíž čestným členem je i kardinál Dominik Duka?

Kardinál Dominik Duka OP, 36. arcibiskup pražský, metropolita a primas český

Každá taková iniciativa podporuje povědomí o odpovědnosti každého občana České republiky za její obranu. Svoboda a demokracie nejsou samozřejmostí. Tímto chci poděkovat panu kardinálu Dukovi, že jako jeden z nejvyšších představitelů společenského a duchovního života se stal čestným členem asociace.


 

V červnu tohoto roku založilo sedm podnikatelů Asociaci pro podporu aktivní zálohy


 

 

 

 

Domnívám se, že v české společnosti nastal určitý zlom a naše armáda včetně aktivních záloh je vnímána i "civily" mnohem pozitivněji. Čím je to podle Vás způsobeno?

Tuto skutečnost vnímám jako výsledek práce nejenom příslušníků AČR. Parlament a vláda kladou velký důraz na problematiku obrany ČR. Chtěl bych také poděkovat vrchnímu veliteli ozbrojených sil prezidentu Zemanovi, který ve své funkci pravidelně věnuje čas i pozornost Armádě České republiky včetně aktivní zálohy.

Prezident zaslal pozdrav a poděkování účastníkům dosud největšího cvičení aktivní zálohy Hradba 2016, které se konalo na jaře tohoto roku. Vojákům napsal:  „Připravení a motivovaní dobrovolníci, kteří jsou schopni a ochotni osobně se podílet na úkolech obrany naší republiky, jsou důležitým signálem pro celou společnost.“ 

Náčelník generálního štábu spolu s instruktory kurzu základního výcviku aktivních záloh 

 

Tagy článku